Naam Leusden
Code 327
Provincie Utrecht
Inwonertal 29755

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds None None 800000.0
Sociaal domein Jeugdhulp None None 650000.0
Kapitaalgoederen Grote projecten en onderhoud kapitaalgoederen None None 330000.0
Sociaal domein Werk, inkomen en participatie None None 230000.0
Personeel Pensioenen & wachtgelden wethouders None None 215000.0
Sociaal domein WMO None None 200000.0
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Personeel Bedrijfsvoering risico’s None None 150000.0
Informatieveiligheid Informatisering None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden en gerelateerde partijen None None 125000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds None None 715000.0
Sociaal domein Jeugdhulp None None 700000.0
Kapitaalgoederen Grote projecten en onderhoud kapitaalgoederen None None 590000.0
Overig Bedrijfsvoering risico's None None 305000.0
Sociaal domein WMO None None 260000.0
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid en juridische procedures None None 130000.0
ICT algemeen Informatisering None None 130000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte lening en garanties None None 100000.0
Sociaal domein Werk inkomen en participatie None None 100000.0
Overig Overige risico's in monitor 2018-02 None None 3350000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 4118000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugdhulp None None 750000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 715000.0
Grondexploitatie Accommodaties en overige vastgoedprojecten None None 415000.0
Overig Bedrijfsvoering risico's None None 350000.0
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Personeel Pensioenen & wachtgelden wethouders None None 190000.0
Sociaal domein WMO None None 175000.0
Sociaal domein Werk, inkomen & participatie None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden en gerelateerde partijen None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties None None 90000.0

0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9