Naam Nieuwegein
Code 356
Provincie Utrecht
Inwonertal 62426

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Toename uitkeringen BUIG in relatie tot doeluitkering 80.0 6000000.0 4800000.0
Sociaal domein Jeugdzorg: meer vraag dan dat er budget beschikbaar is 25.0 4000000.0 1000000.0
Belasting Risico's parkeren 30.0 3800000.0 1140000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitatie None None 2860000.0
Kapitaalgoederen Exploitatie Stadshuis 90.0 1200000.0 1080000.0

0 1 2
0 B elangrijkste financiële risico’s
1 Risico Kans Maximaal financieel gevolg
2 Toename uitkeringen BUIG in relatie tot doeluitkering 80% € 6.000.000
3 Jeugdzorg: meer vraag dan dat er budget beschikbaar is 25% € 4.000.000
4 Risico's parkeren 30% € 3.800.000
5 Risico's grondexploitatie divers € 2.860.000
6 Exploitatie Stadshuis 90% € 1.200.000


0 1
0 1 januari 2018
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 27,2 mln.
2 Benodigde weerstandscapaciteit 10,5 mln.
3 Ratio weerstandsvermogen 2,6


0 1
0 B eschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)
1 Weerstand Verwachte stand per 1 januari 2018
2 Algemene reserve € 6.317
3 Onbenutte belastingcapaciteit € 2.022
4 Reserve grondbedrijf € 7.592
5 Reserve sociaal domein € 11.296
6 Totale weerstandscapaciteit € 27.226


0 1 2 3 4 5 6
0 rekening 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021
1 Netto schuldquote 75 97 70 68 69 67
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 73 93 67 65 66 64
3 Solvabiliteitsratio 33 28 43 47 49 51
4 Kengetal grondexploitatie 2,3 12 21 23 25 28
5 Structurele exploitatieruimte 3,4 1,1 -3,8 -0,1 0,8 1,3
6 Belastingcapaciteit 82% 82% 85% 87% 87% 87%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico's grondexploitatie None 14200000.0 None
Sociaal domein Rijksuitkering Jeugd en WMO in relatie tot vraag 25.0 4000000.0 1000000.0
BUIG Toename uitkeringen BUIG in relatie tot doeluitkering 60.0 1600000.0 960000.0
Overig Risico's parkeren 20.0 3800000.0 760000.0
Sociaal domein Stijgende inkooptarieven WMO 40.0 1500000.0 600000.0
Sociaal domein Hogere gemeentelijke bijdrage aan het sociaal werkvoorzieningsschap 80.0 700000.0 560000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico's grondexploitatie 50.0 17500000.0 8750000.0
Sociaal domein Rijksuitkering Jeugd en WMO in relatie tot vraag 25.0 4000000.0 1000000.0
Gemeentefonds Fluctuaties in omvang algemene uitkering gemeentefonds 50.0 1000000.0 500000.0
Overig Risico's parkeren 20.0 3000000.0 600000.0
GR / Verbonden partijen Geen volledige compensatie SPUK 95.0 500000.0 475000.0

0 1 2
0 Belangrijkste financiële risico’s
1 Risico Kans Maximaal financieel gevolg
2 Risico's grondexploitatie divers € 17,5 mln
3 Rijksuitkering Jeugd en WMO in relatie tot vraag 25% € 4,0 mln
4 Fluctuaties in omvang algemene uitkering gemeentefonds 50% € 1,0 mln
5 Risico's parkeren 20% € 3,0 mln
6 Geen volledige compensatie SPUK 95% € 0,5 mln


0 1 2 3 4 5 6
0 jaarrekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 (stand per 31/12/2019) begroting 2021 (stand per 31/12/2020) begroting 2022 (stand per 31/12/2021) begroting 2023 (stand per 31/12/2022)
1 Netto schuldquote 86 87 92 100 103 105
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 83 84 90 99 102 104
3 Solvabiliteitsrisico 35% 31% 28% 26% 24% 23%
4 Structurele exploitatieruimte -6,4 -5,4 -3,3 -1,3 -0,3 -0,05
5 Kengetal grondexploitatie 2,3 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0
6 Belastingcapaciteit 85% 91% 89% 89% 89% 89%