Naam Amsterdam
Code 363
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 854047

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Continuïteit van ondersteunende processen None None None
Overig Ontwikkeling van innovatieve dienstverlening None None None
Calamiteiten, rampen Calamiteiten None None None
Kapitaalgoederen Tegenvallende baten uit parkeren None None None
Kapitaalgoederen Waterbouwkundige werken None None None
Belasting Onvoorziene uitgaven als gevolg van ontwikkeling in fiscale wetgeving None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Claimschade bij) projecten. None None None
Kapitaalgoederen ZuidasDok None None None
Kapitaalgoederen Noord/Zuidlijn None None None
Kapitaalgoederen Renovatie Metro Oostlijn: Stationrenovaties None None None
Kapitaalgoederen Renovatie Amsterdamse Wegtunnels None None None
Kapitaalgoederen De Entree None None None
Kapitaalgoederen Leidseplein None None None
Kapitaalgoederen Singelgrachtgarage None None None
Kapitaalgoederen Bruggen en Kades None None None
BUIG Onzekerheid over de hoogte van het macrobudget in het Inkomen-deel van de Wet werk en bijstand None None None
Sociaal domein Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaren tegen subsidiebeschikkingen. None None None
Kapitaalgoederen Versnelde vervanging van afvalcontainers None None None
Projecten Programma Varen - Passagiersvaart None None None
GR / Verbonden partijen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) None None None
GR / Verbonden partijen Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) None None None
Belasting Erfpacht None None None
Kapitaalgoederen Gemeentelijk Vastgoed None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Plan- en claimschade None None None
ICT algemeen ICT None None None
Belasting Fiscaliteit None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Belasting Gemeentebelastingen en tarieven None None None
GR / Verbonden partijen Deelnemingen None None None
GR / Verbonden partijen Overige partijen waarbij de gemeente belanghebbende is None None None
GR / Verbonden partijen Financiering None None None
GR / Verbonden partijen Leningen en garanties None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Algemene dekkingsmiddelen None None 98460000.0
Kapitaalgoederen Verkeer, vervoer en waterstaat None None 66960000.0
Overig Duurzaamheid en ruimtelijke ordening None None 47430000.0
Personeel Bestuur en organisatie None None 25110000.0
Sociaal domein Volksgezondheid, jeugd en zorg None None 11160000.0
Sociaal domein Werk, inkomen en participatie None None 8370000.0
Grondexploitatie Grond None None 8370000.0
Kapitaalgoederen Wonen en groen None None 8370000.0
Overig Veiligheid None None 5580000.0
Overig Moderne open overheid None None 2790000.0
Overig Economie None None None
Kapitaalgoederen Kunst, cultuur en erfgoed None None None
Onderwijs Onderwijs None None None
Overig Sport None None None

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Veiligheid None None 6820000.0
Kapitaalgoederen Verkeer, vervoer en waterstaat None None 27280000.0
Overig Economie None None None
Kapitaalgoederen Kunst, cultuur en erfgoed None None None
Onderwijs Onderwijs None None None
Overig Sport None None None
Sociaal domein Werk, inkomen en participatie None None 6820000.0
Sociaal domein Volksgezondheid, jeugd en zorg None None 27280000.0
Kapitaalgoederen Duurzaamheid en ruimtelijke ordening None None 34100000.0
Grondexploitatie Grond None None 10230000.0
Grondexploitatie Wonen en groen None None 20460000.0
Overig Moderne open overheid None None 3410000.0
Gemeentefonds Algemene dekkingsmiddelen None None 201190000.0
Overig Bestuur en organisatie None None 3410000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0