Naam Stadskanaal
Code 37
Provincie Groningen
Inwonertal 32258

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Geldleningen aan woningbouwcorporaties None None None
GR / Verbonden partijen Geldleningen aan eigenaren van particuliere woningen None None None
GR / Verbonden partijen Geldleningen aan instellingen voor ouderenhuisvesting None None None
GR / Verbonden partijen Geldleningen aan overige instellingen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vordering op Vordering op Enexis BV None None None
GR / Verbonden partijen Duurzaamheidsleningen None None 600000.0
GR / Verbonden partijen Startersleningen None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 390000.0
Dividend/Rente Dividend None None None
Bodemsanering Hersanering voormalig gasfabriekterrein None None 1000000.0
Grondexploitatie Mercurius Business Park (MBP) None None None
Onderwijs Lokaal onderwijsbeleid algemeen None None 1200000.0
Overig Diversen None None 2700000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen: Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenraming 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote 23% 24% 22% 37% 34% 31%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen 20% 19% 18% 33% 31% 28%
3 Solvabiliteitsratio 51% 55% 54% 52% 54% 56%
4 Structurele exploitatieruimte 2% 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,8%
5 Grondexploitatie 4,4% 2,7% 1,7% 1,6% 1,4% 1,1%
6 Belastingcapaciteit 88% 86% 87% 88% 89% 90%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims vervangingsinvesteringen bruggen/beschoeiingen None None 3580000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims buitensport(accommodaties) None None 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims viering 50 jaar gemeente Stadskanaal None None 100000.0
Overig Mutaties None None 300000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Prioriteit en activiteit LASTEN 2018 - minder of meer 2019 - minder of meer 2020 - minder of meer 2021 - minder of meer 2022 - minder of meer
1
2 Inform.voorz./automatisering: 1,2,3
3 structurele lasten 200 200 200
4 incidentele lasten 251
5
6 Totaal lasten 0 251 200 200 200


0 1 2 3 4 5 6
0 Prioriteit en activiteit BATEN 2018 - minder of meer 2019 - minder of meer 2020 - minder of meer 2021 - minder of meer 2022 - minder of meer
1
2 Totaal baten 0 0 0 0 0


0 1 2 3 4 5
0 Prioriteit en activiteit LASTEN 2018 - minder of meer 2019 - minder of meer 2020 - minder of meer 2021 - minder of meer 2022 - minder of meer
1 Programma 1 0 0 0 0 0
2 Programma 2 50 31 67 86 95
3 Programma 3 0 0 0 0 -250
4 Programma 4 0 15 0 0 -194
5 Programma 5 0 179 50 50 50
6 Programma 6 0 100 0 0 0
7 Algemene dekkingsmiddelen 0 350 500 500 500
8 Overzicht overhead 0 251 200 200 200
9
10 Totaal lasten 50 926 817 836 401


0 1 2 3 4 5
0 Prioriteit en activiteit BATEN 2018 - minder of meer 2019 - minder of meer 2020 - minder of meer 2021 - minder of meer 2022 - minder of meer
1 Algemene dekkingsmiddelen 100 100 200 200
2 Totaal baten 0 100 100 200 200


0 1 2 3 4 5
0 Mutaties reserves 2018 2019 2020 2021 2022
1 Buitensportaccommodaties -40 -2 -19 -19 -19
2 Viering 50 jaar gemeente -100
3
4 Totaal mutaties reserves -40 -102 -19 -19 -19


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims None None 1543000.0
GR / Verbonden partijen Geldleningen aan woningbouwcorporaties None None None
GR / Verbonden partijen Geldleningen aan eigenaren van particuliere woningen None None None
GR / Verbonden partijen Geldleningen aan instellingen voor ouderenhuisvesting None None None
GR / Verbonden partijen Geldleningen aan overige instellingen None None None
GR / Verbonden partijen Blijversleningen None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Duurzaamheidsleningen None None None
GR / Verbonden partijen Startersleningen None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 42000.0
Dividend/Rente Dividend None None None
Bodemsanering Hersanering voormalig gasfabriekterrein None None None
Onderwijs Lokaal onderwijsbeleid algemeen None None 1200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims None None None
Belasting Fiscale wet- en regelgeving None None None
Personeel Wachtgeldverplichtingen None None None

0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen: Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 36% 24% 30% 57% 56% 53%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen 32% 20% 26% 53% 52% 49%
3 Solvabiliteitsratio 45% 42% 33% 29% 29% 30%
4 Structurele exploitatieruimte -1,2% -1,7% -3,0% -2,6% 0,04% 0,4%
5 Grondexploitatie 1,0% 1,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
6 Belastingcapaciteit 87% 90% 94% 94% 94% 94%