Naam Castricum
Code 383
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 35608

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim van strandondernemer None 2400000.0 None
Informatieveiligheid Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op de leggen als er een datalek optreedt. None 820000.0 None
Sociaal domein Decentralisatie AWBZ / WMO None 500000.0 None
Sociaal domein Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden, inclusief bijzondere bijstand None 600000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fouten in contracten None 500000.0 None

0 1 2 3
0 Signaleringswaarde A B C
1 netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit > 50% 20-50% > 0% < 20% 20-35% < 95% 95-105% < 90% 100-130% > 130% < 90% 100-130% > 130% 0% < 20% < 0% > 35% > 105%


0 1 2
0 Tabel: Weerstandsnorm Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Risico Gevolgen Financieel gevolg Invloed
1 Claim van strandondernemer. Financieel - Schadevergoeding max.€ 2.400.000 13.34%
2 Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. Financieel - , Imago - max.€ 820.000 6.42%
3 Decentralisatie AWBZ > WMO) Financieel - Efficiencykorting door Rijk direct in volle omvang en risico omtrent voldoende grip op toekomstige uitgaven, Imago - Als gevolg van minder geld van het Rijk worden keuzen gemaakt voor andere oplossingen (netwerk, collectief maatwerk) en mensen als gevolg hiervan ontevreden kunnen worden omdat zij minder professionele ondersteuning krijgen., Vertraging / stagnatie - Door overdracht uit de AWBZ verloopt de facturatie en verantwoording nog niet naar wens. In de loop van 2015 verwachten wij dit op orde te kunnen brengen. Wij kunnen dit niet alleen en hebben daarvoor ook de leveranciers nodig. max.€ 500.000 3.92%
4 Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden. Inclusief bijzondere bijstand Financieel - max.€ 600.000 3.36%
5 Fouten in contracten Financieel - onvoorziene kosten max.€ 500.000 2.99%


0 1
0 Zekerheidsperc. Bedrag in €
1 5% € 2.626.946
2 10% € 2.908.044
3 15% € 3.112.769
4 20% € 3.285.106
5 25% € 3.439.429
6 30% € 3.582.818
7 35% € 3.724.426
8 40% € 3.863.595
9 45% € 4.005.133
10 50% € 4.152.504
11 55% € 4.303.083
12 60% € 4.463.179
13 65% € 4.637.188
14 70% € 4.826.509
15 75% € 5.036.469
16 80% € 5.274.743
17 85% € 5.548.351
18 90% € 5.897.310
19 95% € 6.462.312


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4


0 1 2 3 4 5 6
0 KENGETALLEN: Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1 netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit 74% A 62% A 26% B 3% A 11% A 101% B 87% A 76% A 21% B 0% B 6% A 101% B 79% A 68% A 22% B 1% A 5% A 102% B 78% A 71% A 22% B 0% B 4% A 102% B 76% A 70% A 23% B 1% A 4% A 102% B 69% A 63% A 24% B 0% B 4% A 102% B


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim van strandondernemer. None 2400000.0 None
Informatieveiligheid Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. None 820000.0 None
Sociaal domein Overgang decentralisatieuitkeringen sociaal domein 3D's naar algemene uitkering (eventuele herijking) None 500000.0 None
Sociaal domein Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden. Inclusief bijzondere bijstand. None 600000.0 None
Sociaal domein Kosten Jeugdzorg. None 500000.0 None
Belasting Vervallen van de koepelvrijstelling None 170000.0 None

0 1 2 3
0 Signaleringswaarde A B C
1 netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisicostructurele exploitatieruimtegrondexploitatiebelastingcapaciteit > 50% 20-50%> 0%< 20% 20-35%< 95% 95-105% < 90% 100-130% > 130%< 90% 100-130% > 130%0% < 20%< 0%> 35%> 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 KENGETALLEN: Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1 netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisicostructurele exploitatieruimtegrondexploitatiebelastingcapaciteit 73%A61%A27%B4%A10%A102%B 78%A67%A23%B1%A7%A104%B 73%A67%A23%B-1%C5%A104%B 65%A59%A24%B0%B3%A104%B 60%A55%A25%B0%B0%A104%B 59%A54%A25%B0%B0%A104%B


0 1 2
0 Risico Gevolgen Financieel gevolg
1 Claim van strandondernemer. Financieel - Schadevergoeding max.€ 2.400.000
2 Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. Financieel - , Imago - max.€ 820.000
3 Overgang decentralisatie- uitkeringen sociaal domein 3D's naar algemene uitkering (eventuele herijking) Met ingang van 2019 is een groot deel van de budgetten sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. In de meicirculaire 2018 is aangegeven dat er sprake gaat zijn van een herijkingsonderzoek. Gekeken gaat worden naar de aansluiting van het beschikbaar gestelde budget met de feitelijke kosten in de praktijk. De uitkomsten van het onderzoek/de herijking zullen waarschijnlijk leiden tot een herverdeling van de middelen, met herverdeeleffecten. max.€ 500.000
4 Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden. Inclusief bijzondere bijstand Financieel - max.€ 600.000
5 Kosten Jeugdzorg Financieel - max.€ 500.000
6 Vervallen van de koepelvrijstelling De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH is vrijgesteld van btw (zgn koepelvrijstelling). Onbekend is of dit kan blijven. Het totale risico BUCH is ong. € 500.000. Aandeel Castricum ongeveer € 170.000 max.€ 170.000


0 1
0 Zekerheidsperc. Bedrag in €
1 5% € 2.498.268
2 10% € 2.756.871
3 15% € 2.948.016
4 20% € 3.113.085
5 25% € 3.259.380
6 30% € 3.401.633
7 35% € 3.535.245
8 40% € 3.672.650
9 45% € 3.810.060
10 50% € 3.954.895
11 55% € 4.103.553
12 60% € 4.263.779
13 65% € 4.436.364
14 70% € 4.623.926
15 75% € 4.824.671
16 80% € 5.053.971
17 85% € 5.324.567
18 90% € 5.671.971
19 95% € 6.211.626


0 1 2
0
1
2
3


0 1 2
0 Tabel: WeerstandsnormWaarderingscijferRatioBetekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim van strandondernemer. None 2400000.0 None
Informatieveiligheid Per 1 januari is de wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. None 820000.0 None
GR / Verbonden partijen Overgang decentralisatie-uitkeringen sociaal domein 3D's naar algemene uitkering (eventuele herijking) None 500000.0 None
Sociaal domein Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden, inclusief bijzondere bijstand None 600000.0 None
Sociaal domein Kosten jeugdzorg None 500000.0 None
GR / Verbonden partijen Vervallen van de koepelvrijstelling None 170000.0 None

0 1 2
0 Risico Gevolgen Financieel gevolg
1 Claim van strandondernemer. Financieel - Schadevergoeding max.€ 2.400.000
2 Per 1 januari is de Wet Datalekken in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om aan gemeenten boetes op te leggen als er een datalek optreedt. Financieel - , Imago - max.€ 820.000
3 Overgang decentralisatie- uitkeringen sociaal domein 3D's naar algemene uitkering (eventuele herijking) Met ingang van 2019 is een groot deel van de budgetten sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. In de meicirculaire 2018 is aangegeven dat er sprake gaat zijn van een herijkingsonderzoek. Gekeken gaat worden naar de aansluiting van het beschikbaar gestelde budget met de feitelijke kosten in de praktijk. De uitkomsten van het onderzoek/de herijking zullen waarschijnlijk leiden tot een herverdeling van de middelen, met herverdeeleffecten. max.€ 500.000
4 Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden. Inclusief bijzondere bijstand Financieel - max.€ 600.000
5 Kosten Jeugdzorg Financieel - max.€ 500.000
6 Vervallen van de koepelvrijstelling De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH is vrijgesteld van btw (zgn koepelvrijstelling). Onbekend is of dit kan blijven. Het totale risico BUCH is ong. € 500.000. Aandeel Castricum ongeveer € 170.000 max.€ 170.000


0 1
0 Zekerheidsperc. Bedrag in €
1 5% € 2.514.993
2 10% € 2.779.803
3 15% € 2.965.894
4 20% € 3.128.417
5 25% € 3.275.204
6 30% € 3.412.668
7 35% € 3.545.319
8 40% € 3.677.817
9 45% € 3.813.109
10 50% € 3.955.626
11 55% € 4.104.139
12 60% € 4.261.674
13 65% € 4.427.941
14 70% € 4.610.566
15 75% € 4.810.950
16 80% € 5.040.956
17 85% € 5.300.824
18 90% € 5.624.551
19 95% € 6.092.380


0 1 2
0
1
2
3


0 1 2
0 Tabel: Weerstandsnorm Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Signaleringswaarde A B C
1 netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit > 50% > 0% < 20% < 95% < 100% 100-130% > 130% < 100% 100-130% > 130% 20-50% 0% 20-35% 95-105% < 20% < 0% > 35% > 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 KENGETALLEN: Rek. 2018 A. Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023
1 netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit 57% A 47% A 26% B 0% B 3% A 104% B 65% A 61% A 21% B -1% A 2% A 104% B 68% A 63% A 20% B -1% C 1% A 104% B 65% A 61% A 21% B -1% C 0% B 105% B 67% A 63% A 20% B -1% C 0% B 106% C 62% A 58% A 20% B 0% B 0% B 106% C