Naam Enkhuizen
Code 388
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 18476

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Nabetaling subsidie aan Stichting Recreatievoorzieningen Enkhuizen. Deze stichting ontvangt een subsidie voor de exploitatie van het Recreatiebad Enkhuizerzand. De gemeente Enkhuizen staat garant voor het jaarlijkse tekort van de stichting. 90.0 90000.0 81000.0
Kapitaalgoederen Extra onderhoudskosten door het niet (tijdig) realiseren van de verkoop van diverse objecten. Bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen is de verkoop van diverse objecten meegenomen als besparing. 70.0 200000.0 140000.0
Informatieveiligheid Financieel risico en imagoschade doordat gegevens intern (datalek) of extern (cybercrime) in de openbaarheid komen. Denk bij het financiële risico aan boetes bij het niet melden van een datalek, een aansprakelijkheidsstelling en identiteitsfraude. 70.0 379000.0 265300.0
GR / Verbonden partijen Financieel risico, omdat de gemeenten financieel garant staan voor gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen. 70.0 150000.0 105000.0
Aanbesteding Kiezen voor een verkeerde aanbestedingsprocedure (bij openbare procedures) door de budgetbeheerder/- houder, waardoor de gehele aanbesteding onrechtmatig is. 70.0 190000.0 133000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid openbare buitenruimte door incidenten in de buitenruimte (bijvoorbeeld loszittende tegels, loshangende takken, onjuiste bebording etc.), waardoor een beroep wordt gedaan op het eigen risico. 90.0 50000.0 45000.0
Gemeentefonds Begrotingstekort omdat de algemene uitkering lager uitvalt dan verwacht. De ontwikkeling van de algemene uitkering is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van de economische situatie. 50.0 500000.0 250000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Uitblijven verkoop objecten 70.0 100000.0 70000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 500000.0 250000.0
Overig Garanties 70.0 150000.0 105000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid openbare buitenruimte 90.0 50000.0 45000.0
Overig Nabetaling subsidie 90.0 90000.0 81000.0
Overig Overige risico's None 290750.0 None
Belasting SED risico's doorbelasting None 525975.0 None

0 1
0 ZB-percentage van de Woz-waarde voor toelating art.12 Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente Verschil Onbenutte belastingcapaciteit 0,1853% 0,1531%
1 0,0322% € 798.000