Naam Heemskerk
Code 396
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 39146

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum 10.0 14800000.0 1480000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) 10.0 13000000.0 1300000.0
Sociaal domein Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget 90.0 1000000.0 900000.0
Sociaal domein Open-einde karakter van de WMO 70.0 500000.0 350000.0
Aanbesteding Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers 50.0 500000.0 250000.0
Belasting Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening 70.0 500000.0 350000.0
Omgevingswet Gevolgen klimaatveranderingen 30.0 1000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen GR Zuid-Kennemerland WSW None None None
Sociaal domein Algemene uitkering overheveling integratie-uitkering sociaal domein 37.5 1200000.0 450000.0
Aanbesteding Investeringsprojecten 37.5 1041000.0 390375.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling leningen 12.5 1593000.0 199125.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Kennemerland 37.5 639000.0 239625.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 37.5 180000.0 67500.0
Belasting Precario op ondergrondse kabels en leidingen nutsbedrijven None None None
Belasting BTW 12.5 2787000.0 348375.0
Dividend/Rente Dividenduitkering 12.5 1332000.0 166500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet verhaalbare planschades 12.5 100000.0 12500.0
Personeel APPA regeling bestuurders None None None
Overig Decentralisatie overheidstaken None None None
Sociaal domein Open einderegeling Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz 37.5 100000.0 37500.0
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Sociaal domein Instroom asielzoekers None None None
Overig Overige risico’s 12.5 500000.0 62500.0

Risico

Kans1

Maximaal gevolg

Invloed2

Verschil 2017/2016 ³

1.

Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum

10%

14.800.000

16,3

0

2.

Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

10%

13.000.000

15,3

0

3.

Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget

90%

1.000.000

10

0

4.

Open-einde karakter van de WMO

70%

500.000

5,4

N

5.

Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen

70%

500.000

5,4

1

6.

Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden

70%

500.000

5,4

-1

7.

Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden

50%

500.000

3,9

N

8.

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers

50%

500.000

3,8

-1

9.

Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening

70%

500.000

3,8

-1

10.

Gevolgen klimaatveranderingen

30%

1.000.000

3,3

N

Totaal grote risico’s (top 10)

32.800.000

Overige risico’s

9.979.000

Totaal alle risico’s

42.779.000Vergelijking top 10 over programma's

Jaar

Borgstellingen/overig

Sociaal Domein

Fysiek Domein

Totaal

2018

27.800.000

3.500.000

1.500.000

32.800.000

2017

27.800.000

4.700.000

500.000

33.000.000

Verschil

0

-1.200.000

1.000.000

-200.000Risico

Kans1

Maximaal gevolg

Invloed2

Verschil 2017/2016 ³

1.

Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum

10%

14.800.000

16,3

0

2.

Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

10%

13.000.000

15,3

0

3.

Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget

90%

1.000.000

10

0

4.

Open-einde karakter van de WMO

70%

500.000

5,4

N

5.

Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen

70%

500.000

5,4

1

6.

Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden

70%

500.000

5,4

-1

7.

Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden

50%

500.000

3,9

N

8.

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers

50%

500.000

3,8

-1

9.

Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening

70%

500.000

3,8

-1

10.

Gevolgen klimaatveranderingen

30%

1.000.000

3,3

N

Totaal grote risico’s (top 10)

32.800.000

Overige risico’s

9.979.000

Totaal alle risico’s

42.779.000Vergelijking top 10 over programma's

Jaar

Borgstellingen/overig

Sociaal Domein

Fysiek Domein

Totaal

2018

27.800.000

3.500.000

1.500.000

32.800.000

2017

27.800.000

4.700.000

500.000

33.000.000

Verschil

0

-1.200.000

1.000.000

-200.000Risico

Kans1

Maximaal gevolg

Invloed2

Verschil 2017/2016 ³

1.

Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum

10%

14.800.000

16,3

0

2.

Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

10%

13.000.000

15,3

0

3.

Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget

90%

1.000.000

10

0

4.

Open-einde karakter van de WMO

70%

500.000

5,4

N

5.

Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen

70%

500.000

5,4

1

6.

Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden

70%

500.000

5,4

-1

7.

Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden

50%

500.000

3,9

N

8.

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers

50%

500.000

3,8

-1

9.

Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening

70%

500.000

3,8

-1

10.

Gevolgen klimaatveranderingen

30%

1.000.000

3,3

N

Totaal grote risico’s (top 10)

32.800.000

Overige risico’s

9.979.000

Totaal alle risico’s

42.779.000Vergelijking top 10 over programma's

Jaar

Borgstellingen/overig

Sociaal Domein

Fysiek Domein

Totaal

2018

27.800.000

3.500.000

1.500.000

32.800.000

2017

27.800.000

4.700.000

500.000

33.000.000

Verschil

0

-1.200.000

1.000.000

-200.000Risico

Kans1

Maximaal gevolg

Invloed2

Verschil 2017/2016 ³

1.

Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum

10%

14.800.000

16,3

0

2.

Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

10%

13.000.000

15,3

0

3.

Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget

90%

1.000.000

10

0

4.

Open-einde karakter van de WMO

70%

500.000

5,4

N

5.

Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen

70%

500.000

5,4

1

6.

Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden

70%

500.000

5,4

-1

7.

Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden

50%

500.000

3,9

N

8.

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers

50%

500.000

3,8

-1

9.

Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening

70%

500.000

3,8

-1

10.

Gevolgen klimaatveranderingen

30%

1.000.000

3,3

N

Totaal grote risico’s (top 10)

32.800.000

Overige risico’s

9.979.000

Totaal alle risico’s

42.779.000Vergelijking top 10 over programma's

Jaar

Borgstellingen/overig

Sociaal Domein

Fysiek Domein

Totaal

2018

27.800.000

3.500.000

1.500.000

32.800.000

2017

27.800.000

4.700.000

500.000

33.000.000

Verschil

0

-1.200.000

1.000.000

-200.000Risico

Kans1

Maximaal gevolg

Invloed2

Verschil 2017/2016 ³

1.

Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum

10%

14.800.000

16,3

0

2.

Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

10%

13.000.000

15,3

0

3.

Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget

90%

1.000.000

10

0

4.

Open-einde karakter van de WMO

70%

500.000

5,4

N

5.

Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen

70%

500.000

5,4

1

6.

Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden

70%

500.000

5,4

-1

7.

Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden

50%

500.000

3,9

N

8.

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers

50%

500.000

3,8

-1

9.

Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening

70%

500.000

3,8

-1

10.

Gevolgen klimaatveranderingen

30%

1.000.000

3,3

N

Totaal grote risico’s (top 10)

32.800.000

Overige risico’s

9.979.000

Totaal alle risico’s

42.779.000Vergelijking top 10 over programma's

Jaar

Borgstellingen/overig

Sociaal Domein

Fysiek Domein

Totaal

2018

27.800.000

3.500.000

1.500.000

32.800.000

2017

27.800.000

4.700.000

500.000

33.000.000

Verschil

0

-1.200.000

1.000.000

-200.0002019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum 10.0 14800000.0 1480000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) 10.0 13800000.0 1380000.0
GR / Verbonden partijen Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de dekking van de doorlopende personeelslasten van de achtergebleven medewerkers van de voormalige Muziekschool. 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Open-einde karakter van de WMO 70.0 500000.0 350000.0
Aanbesteding Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden 50.0 500000.0 250000.0
Overig Gevolgen klimaatveranderingen 30.0 1000000.0 300000.0
Sociaal domein Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Kaders rioleringsplan te krap wegens overige kosten zoals kwijtschelding, toerekening overhead 70.0 200000.0 140000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Bedragen x € 1.000 S I S I S I S I
1 Vermogen:
2 Algemene reserve en Bestemmingsreserve volkshuisvesting 21.376 21.140 20.950 20.761
3 Stille reserves p.m. p.m. p.m.
4 Exploitatie:
5 Onvoorzien 50 50 50 50
6 Onbenutte belastingcapaciteit 3.572 3.572 3.572 3.572
7 Totaal3.62221.3763.62221.1403.62220.9503.62220.761


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Borgstelling geldlening Hellomare Kinder- en Jeugdcentrum 10.0 14307000.0 1430700.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) 10.0 14142000.0 1414200.0
Gemeentefonds Tegenvallende ontwikkeling Algemene uitkering 70.0 700000.0 490000.0
Bodemsanering BTW verrekening MFT De Velst 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden. 50.0 500000.0 250000.0
Energietransitie Gevolgen en maatregelen energietransitie 30.0 1000000.0 300000.0
Omgevingswet Gevolgen klimaatveranderingen 30.0 1000000.0 300000.0
Sociaal domein Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg)voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden. 70.0 200000.0 140000.0
Sociaal domein Open-einde karakter van de WMO 70.0 500000.0 350000.0
Aanbesteding Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen 70.0 200000.0 140000.0

0 1
0 x > €1.000.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 € 200.000 < x < € 500.000 € 50.000 < x < € 200.000 x < € 50.000 Geen geldgevolgen 3 1 2 0 1 3 1 4 1
1
2
3 5 7 5 5 0 9 9 1 2 3
4 32 5 5 2 1