Naam Heiloo
Code 399
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 23099

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0 1 2
0
1
2


0 1 2 3 4
0 Signaleringswaarde A B C
1 3. 4. 5. Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit > 0% < 20% < 95% 0% 20 - 35% 95 - 105% < 0% > 35% > 105%


0 1 2 3 4
0 Verloop kengetallen Jrk. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 99% B 99% B 27% B 10% A 47% C 96% B 104% B 104% B 29% B 0,7% A 39% C 98% B 101% B 101% B 29% B 0,5% A 24% B 99% B


0 1 2 3 4
0 Verloop kengetallen Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 89% A 89% A 29% B 0,6% A 14% A 100% B 108% B 108% B 29% B 0,8% A 5% A 101% B 122% B 121% B 30% B 0,2% A 3% A 101% B


0 1 2 3 4
0 Signaleringswaarde A B C
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio < 90% < 90% > 50% 90 - 130% 90 - 130% 20 - 50% > 130% > 130% < 20%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie afwaardering gronden die niet tot ontwikkeling worden gebracht None None None
Grondexploitatie risico op niet te verhalen kosten None None None
Grondexploitatie verkopen leveren minder op dan verwacht None None None
Grondexploitatie onvoorzien archeologisch onderzoek en bodemverontreiniging None None None
Gemeentefonds uitkering uit het gemeentefonds wijkt af van de inschatting in de begroting None None None

0 1 2 3 4
0 Verloop kengetallen Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 89% A 89% A 29% B 0,6% A 14% A 100% B 108% B 108% B 29% B 0,8% A 5% A 101% B 122% B 121% B 30% B 0,2% A 3% A 101% B


0 1 2 3 4
0 Signaleringswaarde A B C
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio < 90% < 90% > 50% 90 - 130% 90 - 130% 20 - 50% > 130% > 130% < 20%


0 1 2
0
1
2


0 1 2 3 4
0 Signaleringswaarde A B C
1 3. 4. 5. Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit > 0% < 20% < 95% 0% 20 - 35% 95 - 105% < 0% > 35% > 105%


0 1 2 3 4
0 Verloop kengetallen Jrk. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 99% B 99% B 27% B 10% A 47% C 96% B 104% B 104% B 29% B 0,7% A 39% C 98% B 101% B 101% B 29% B 0,5% A 24% B 99% B


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie risico op niet te verhalen kosten None None None
Grondexploitatie afwaardering gronden die niet tot ontwikkeling worden gebracht None None None
Grondexploitatie onvoorzien archaologisch onderzoek en bodemverontreiniging None None None
Gemeentefonds Lagere inkomsten algemene uitkering None None None
GR / Verbonden partijen Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen None None None

0 1 2
0
1
2
3


0 1 2 3 4
0 Signaleringswaarde A B C
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio < 90% < 90% > 50% 90 - 130% 90 - 130% 20 - 50% > 130% > 130% < 20%
2 3. 4. 5. Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit > 0% < 20% < 95% 0% 20 - 35% 95 - 105% < 0% > 35% > 105%


0 1 2 3 4
0 Verloop kengetallen Jrk. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 71% A 70% A 26% B 1% A 22% B 99% B 80% A 80% A 28% B 1% A 13% A 105% C 74% A 74% A 29% B 2% A 9% A 110% C


0 1 2 3 4
0 Verloop kengetallen Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 82% A 81% A 28% B 2% A 2% A 111% C 84% A 84% A 27% B 1% A 0% A 111% C 89% A 89% A 28% B 1% A 0% A 111% C