Naam Den Helder
Code 400
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 55760

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Leningen en garantstellingen tm 31-12-2015 2.90262265688672 122700000.0 3561518.0
GR / Verbonden partijen Leningen en garantstellingen vanaf 01-01-2016 20.0 14500000.0 2900000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims en planschades 40.0 2575000.0 1030000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 1847000.0
Kapitaalgoederen Baggerbeheer B.V. 50.0 1925896.0 962948.0
Belasting Gemeentelijke heffingen 50.0 150000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatie Willemsoord BV None None None

0 1 2
0 Ratio weerstandvermogen Betekenis Beheersmaatregel
1 > 2,0 Uitstekend Extra risico nemen/investeren
2 1,4 < ratio > 2,0 Ruim voldoende Ruim voldoende Weerstandscapaciteit niet verhogen
3 1,0 < ratio > 1,4 Voldoende Voldoende Consolideren weerstandscapaciteit
4 0,8 < ratio > 1,0 Matig Matig Weerstandscapaciteit verhogen
5 0,6 < ratio > 0,8 Onvoldoende Onvoldoende Weerstandscapaciteit verhogen
6 < 0,6 Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende Bezuinigen of risico's mijden


0 1 2 3 4
0 Omschrijving risico Max.Risico Risicoscore Reken% Risicobedrag
1 Leningen en garantstellingen tm 31-12-2015 122.700.000 divers 3.561.518
2 Leningen en garantstellingen vanaf 01-01-2016 14.500.000 20% 2.900.000
3 Schadeclaims en planschades 2.575.000 15 40% 1.030.000
4 Grondexploitatie 10 1.847.000
5 Baggerbeheer B.V. 1.925.896 10 50% 962.948
6 Gemeentelijke heffingen 150.000 10 50% 75.000
7 Totaal 10.376.466


0
0
1


0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Leningen en garantstellingen t/m 31-12-2015 None 119100000.0 None
GR / Verbonden partijen Leningen en garantstellingen vanaf 1-1-2016 None 24100000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims en planschades 40.0 2500000.0 1000000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 3151000.0
Bodemsanering Baggerbeheer 100.0 1000000.0 1000000.0
Grondexploitatie Exploitatie Willemsoord None 295000.0 None
Kapitaalgoederen Port of Den Helder aandelenkapitaal 20.0 7000000.0 1400000.0
Belasting Gemeentelijke heffingen 50.0 150000.0 75000.0
Overig Zwembad 15.0 540000.0 81000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Onderwijs ROC Kop van Noord-Holland 20.0 2359657.0 471931.4
GR / Verbonden partijen Woningstichting Den Helder 20.0 4462862.0 892572.4
Aanbesteding NV Huisvuilcentrale Noord-Holland 20.0 23350541.0 4670108.2
GR / Verbonden partijen Gemini ziekenhuis/NWZ 20.0 6000000.0 1200000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Dierentehuis Den Helder 80.0 8508.0 6806.4
GR / Verbonden partijen Willemsoord BV 80.0 15000000.0 12000000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 20.0 4405898.0 881179.6
GR / Verbonden partijen Stichting Blijf van mijn Lijf 80.0 406000.0 324800.0
GR / Verbonden partijen NV PoDH: Kooyhaven (1) 80.0 8500000.0 6800000.0
GR / Verbonden partijen NV PoDH: projecten 80.0 7875000.0 6300000.0
GR / Verbonden partijen NV PoDH RC 80.0 4700000.0 3760000.0
Sociaal domein Stichting Woontij 20.0 23579000.0 4715800.0
Sociaal domein Woningstichting Den Helder 20.0 127500000.0 25500000.0
Sociaal domein Stichting Woonzorg Nederland 20.0 2540000.0 508000.0
Overig Vestia Groep 20.0 1645000.0 329000.0
Dividend/Rente Leningen aan woningcorporaties 20.0 56970000.0 11394000.0
Dividend/Rente Triade 20.0 199000.0 39800.0
Dividend/Rente Willemsoord BV 80.0 500000.0 400000.0
Dividend/Rente Willemsoord BV 80.0 808000.0 646400.0
Dividend/Rente Schouwburg De Kampanje 50.0 2500000.0 1250000.0
Dividend/Rente Startersleningen 20.0 255000.0 51000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims en planschades 50.0 1429000.0 714500.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 80.0 2447000.0 1957600.0
Overig Baggerbeheer 80.0 2400000.0 1920000.0
Grondexploitatie Exploitatie Willemsoord BV 50.0 1000000.0 500000.0
Dividend/Rente NV PoDH aandelenkapitaal 80.0 7000000.0 5600000.0
BUIG Open einderegelingen BUIG en 3D's 50.0 24000000.0 12000000.0
Gemeentefonds Tegenvallende uitkering gemeentefonds 50.0 20000000.0 10000000.0
Belasting Gemeentelijke heffingen 50.0 150000.0 75000.0