Naam Hilversum
Code 402
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 89521

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen sociale woningbouw 1.0 4000000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Rechtstreekse borging van geldleningen 5.0 3400000.0 170000.0
GR / Verbonden partijen Garanties op woninghypotheken 1.0 2860000.0 28600.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 50.0 20000.0 10000.0
BUIG Saldo inkomsten en uitgaven bijstand (BUIG) 50.0 480000.0 240000.0
Sociaal domein Herkeuringen WIA 10.0 1500000.0 150000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 948000.0 474000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds None None None
Sociaal domein WMO en Jeugd 50.0 900000.0 450000.0
Bodemsanering Asbestsanering begraafplaatsen 60.0 200000.0 120000.0
Projecten Gasloos bouwen None None None
Kapitaalgoederen Sloop van het voormalig UWV pand 10.0 762000.0 76200.0
GR / Verbonden partijen Crailo 10.0 330000.0 33000.0
Overig Gemeentelijke herindeling None None None

0 1 2 3 4
0 aanwezige weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit weerstands- vermogen beoordeling
1 incidenteel structureel 80.413 12.461 1.543 249 52,1 50,1 uitstekend uitstekend
2 totaal 92.874 1.717 51,8 uitstekend


0
0 Categorie Weerstandsvermogen Beoordeling
1 A >2 Uitstekend B 1,4


0 1 2 3 4
0 Incidenteel Structureel
1 Actueel 1. Algemene reserve, ongebonden 2. Algemene reserve, gebonden 3. Vrije bestemmingsreserves 69.962 2.212 6. Onvoorzien 7. Stelpost autonome ontwikkelingen 150 1.700
2 subtotaal Actueel Incidenteel ('reserves') 72.173 subtotaal Actueel Structureel 1.850
3 Potentieel 4. Verwachte winst uit verkoop nietstrategisch bezit 5. Verwachte winst uit grondexploitaties 562 7.678 8. Onbenutte belastingcapaciteit 10.611
4 subtotaal Potentieel incidenteel ('stille reserve') 8.240 subtotaal Potentieel structureel 10.611
5 Totaal Totaal incidenteel 80.413 Totaal structureel 12.461


0 1 2 3
0 Ref. Kengetal Verloop van de kengetallen Beoordeling
1 JS2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
2 1 2 3 4 5 6 netto schuldquote netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit 70% 84% 74% 72% 68% 68% 70% 83% 74% 72% 68% 68% 30% 28% 26% 26% 29% 30% 6% 6% -1% -3% 0% 0% 2,2% 0,9% 1,7% 1,3% 1,4% 1,4% 101% 99% 101% 103% 105% 108% goed goed matig n.v.t. goed goed


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ref. Risico Progr. Kans Risicobedrag Benodigde weerstandscapaciteit
1 incid struct incid struct
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gewaarborgde geldleningen sociale woningbouw Rechtstreekse borging van geldleningen Garanties op woninghypotheken Onderwijshuisvesting Saldo inkomsten en uitgaven bijstand (BUIG) Herkeuringen WIA Grondexploitaties Algemene uitkering Gemeentefonds WMO en Jeugd Asbest sanering begraafplaatsen Gasloos bouwen Sloop van het voormalig UWV pand Crailo Gemeentelijke herindeling 1 W&L 1 W&L 1 W&L 2 Zorg 3 Werk 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 2 Zorg 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 4 bestuur 1% 5% 1% 50% 50% 10% 50% - 50% 60% - 10% 10% - 480 1.500 948 P.M. 900 200 P.M. 762 330 P.M. 4.000 3.400 2.860 20 240 150 474 P.M. 450 120 P.M. 76 33 P.M. 40 170 29 10
3 Totaal 5.120 10.280 1.543 249


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gewaarborgde geldleningen sociale woningbouw 1.0 4000000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Rechtstreekse borging van geldleningen 5.0 2500000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Garanties op woninghypotheken 1.0 1700000.0 17000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 25.0 12000.0 3000.0
BUIG Saldo inkomsten en uitgaven bijstand (BUIG) 20.0 1600000.0 320000.0
Sociaal domein Herkeuringen WIA 5.0 1500000.0 75000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 1301000.0 650500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds 25.0 900000.0 225000.0
Sociaal domein Jeugd 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein WMO 50.0 750000.0 375000.0
Bodemsanering Asbestsanering begraafplaatsen 100.0 200000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Sloop van het voormalige UWV pand 10.0 762000.0 76200.0
GR / Verbonden partijen Crailo None None None
Overig Gemeentelijke herindeling None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch geschil parkeertarieven parkeergarages None None None

0
0 Categorie Weerstandsvermogen Beoordeling
1 A >2 Uitstekend B 1,4


0 1 2 3 4
0 aanwezige weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit weerstands- vermogen beoordeling
1 incidenteel structureel 77.745 14.993 1.752 730 44,4 20,5 uitstekend uitstekend
2 totaal 92.738 2.482 37,4 uitstekend


0 1 2 3
0 Ref. Kengetal Verloop van de kengetallen Beoordeling
1 JS2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
2 1 2 3 4 5 6 netto schuldquote netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit 78% 74% 78% 77% 83% 84% 78% 74% 78% 77% 83% 84% 29% 26% 25% 26% 25% 26% 5% -1% 1% 0% 0% 0% 0,3% 1,7% 0,7% 1,1% 1,3% 1,2% 101% 101% 103% 105% 107% 109% goed goed matig n.v.t. goed goed


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ref. Risico Progr. Kans Risicobedrag Benodigde weerstandscapaciteit
1 incid struct incid struct
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gewaarborgde geldleningen sociale woningbouw Rechtstreekse borging van geldleningen Garanties op woninghypotheken Onderwijshuisvesting Saldo inkomsten en uitgaven bijstand (BUIG) Herkeuringen WIA Grondexploitaties Algemene uitkering Gemeentefonds Jeugd WMO Asbest sanering begraafplaatsen Sloop van het voormalig UWV pand Crailo Gemeentelijke herindeling Juridisch geschil parkeertarieven parkeergarages 1 W&L 1 W&L 1 W&L 2 Zorg 3 Werk 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 2 Zorg 2 Zorg 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 4 Bestuur 5 Fin&Gr 1% 5% 1% 25% 20% 5% 50% 25% 50% 50% 100% 10% P.M. P.M. P.M. 1.500 1.301 750 750 200 762 P.M. P.M. P.M. 4.000 2.500 1.700 12 1.600 900 75 651 375 375 200 76 P.M. P.M. P.M. 40 125 17 3 320 225
3 Totaal 5.263 10.712 1.752 730


0 1 2 3 4
0 Incidenteel Structureel
1 Actueel 1. Algemene en bestemde reserves 77.745 2. Onvoorzien 3. Nieuwe kansen 4. Stelpost autonome ontwikkelingen 150 600 2.250
2 subtotaal Actueel Incidenteel 77.745 subtotaal Actueel Structureel 3.000
3 Potentieel 5. Onbenutte belastingcapaciteit 11.993
4 subtotaal Potentieel structureel 11.993
5 Totaal Totaal incidenteel 77.745 Totaal structureel 14.993


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Garanties op woninghypotheken 1.0 1900000.0 19000.0
Belasting Verruimen BTW Sportvrijstelling 50.0 145000.0 72500.0
Sociaal domein Gewaarborgde geldleningen sociale woningbouw 1.0 4000000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Rechtstreekse borging van geldleningen 5.0 4800000.0 240000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 25.0 48000.0 12000.0
Sociaal domein Jeugd 25.0 1000000.0 250000.0
Sociaal domein WMO 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein Saldo inkomsten en uitgaven bijstand 50.0 2000000.0 1000000.0
Sociaal domein Herkeuringen WIA 5.0 1500000.0 75000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties (gemeentelijk) 66.8391345249294 2126000.0 1421000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 25.0 1270000.0 317500.0
Kapitaalgoederen Sloop van het voormalig UWV pand 10.0 843000.0 84300.0
GR / Verbonden partijen Crailo None None None
Belasting Vennootschapsbelasting (VPB) None None None
GR / Verbonden partijen Rechtstreekse geldleningen 10.0 3200000.0 320000.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling Tergooi Ziekenhuizen 10.0 10000000.0 1000000.0

0 1 2
0 Ref. Kengetal Categorie├źn
1 A B C
2 1 2 3 4 5 6 netto schuldquote netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit <90% 90-130% >130% <90% 90-130% >130% >50% 20-50% <20% <20% 20-35% >35% >0% 0% <0% <95% 95-105% >105%


0 1 2
0 Ref. Kengetal Verloop van de kengetallen
1 JS2018 B2019 B2020 B2021 B2021 B2022
2 1 2 3 4 5 6 netto schuldquote netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit 76% 78% 76% 83% 86% 87% 75% 78% 75% 82% 85% 86% 28% 25% 25% 24% 24% 23% 4% 1% 0% 0% 0% 0% -0,8% 0,7% 0,1% 0,4% 0,3% 0,7% 104% 103% 102% 104% 106% 108%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ref. Risico Progr. Kans Risicobedrag Benodigde weerstandscapaciteit
1 incid struct incid struct
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gewaarborgde geldleningen sociale woningbouw Rechtstreekse borging van geldleningen Garanties op woninghypotheken Verruimen BTW Sportvrijstelling Onderwijshuisvesting Jeugd WMO Saldo inkomsten en uitgaven bijstand Herkeuringen WIA Grondexploitaties (gemeentelijk) Algemene uitkering gemeentefonds Sloop van het voormalig UWV pand Crailo Vennootschapsbelasting (VPB) Rechtstreekse geldleningen Borgstelling Tergooi Ziekenhuizen 1 W&L 1 W&L 1 W&L 1 W&L 2 Zorg 2 Zorg 2 Zorg 2 Zorg 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr 5 Fin&Gr diverse 5 Fin&Gr 1% 5% 1% 50% 25% 25% 50% 50% 5% div. 25% 10% P.M. P.M. 10% 10% 4.800 1.900 145 1.500 2.126 843 P.M. P.M. 3.200 10.000 4.000 48 1.000 750 2.000 1.270 240 19 73 75 1.421 84 P.M. P.M. 320 1.000 40 12 250 375 1.000 318
3 Totaal 24.514 9.068 3.232 1.995


0 1 2 3 4
0 Incidenteel Structureel
1 Actueel 1. Algemene en bestemde reserves 80.157 2. Onvoorzien 3. Nieuwe kansen 4. Stelpost autonome ontwikkelingen 150 100 2.250
2 subtotaal Actueel Incidenteel 80.157 subtotaal Actueel Structureel 2.500
3 Potentieel 5. Onbenutte belastingcapaciteit 12.977
4 subtotaal Potentieel structureel 12.977
5 Totaal Totaal incidenteel 80.157 Totaal structureel 15.477


0 1 2 3 4
0 aanwezige weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit weerstands- vermogen beoordeling
1 incidenteel structureel 80.157 15.477 3.232 1.995 24,8 7,8 uitstekend uitstekend
2 totaal 95.634 5.226 18,3 uitstekend


0
0 Categorie Weerstandsvermogen Beoordeling
1 A >2 Uitstekend B 1,4