Naam Schagen
Code 441
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 46379

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 3878000.0 387800.0
GR / Verbonden partijen Leningen aan derden 10.0 2274000.0 227400.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Lagedijk 50.0 1425000.0 712500.0
Belasting Precario op leidingen 10.0 550000.0 55000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 528000.0 52800.0
Personeel Personeel 50.0 400000.0 200000.0
Gemeentefonds Verloop algemene uitkering 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Huishoudelijke Hulp 50.0 250000.0 125000.0
Projecten Projecten in de openbare ruimte 50.0 150000.0 75000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteit/ramp 10.0 140000.0 14000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 5.0 84307000.0 4215000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Lagedijk 50.0 2850000.0 1425000.0
GR / Verbonden partijen Leningen aan derden 10.0 12491000.0 1249000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 6170000.0 617000.0
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingen mbt deelname in GR-en 90.0 400000.0 360000.0
Personeel Personeel 50.0 518000.0 259000.0
Gemeentefonds Verloop algemene uitkering 50.0 500000.0 250000.0
Belasting Precario op leidingen 10.0 2080000.0 208000.0
Projecten Projecten in de openbare ruimte 50.0 300000.0 150000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteit/ramp 10.0 1400000.0 140000.0
Overig Overige incidentele risico's None None 9449000.0
Overig Structurele risico's None None 360000.0

art. 12 norm Rijk

Tarief 2018 Schagen

verschil

OZB woningen

0,1952 %

0,1373

0.532

OZB -E niet-woningen

0,1952 %

0,2220

-0,1418

OXB-G niet-woningen

0,1952 %

0,1557

0,2235top 10  incidentele risico's begroting 2019

NR.

Omschrijving risico

kans

impact

risico 

x € 1.000 

1

G

Garantstellingen

84307

0,05

5

4.215

2

O

Grondexploitatie Lagedijk

2850

0,5

5

1.425

3

G

Leningen aan derden

12491

0,1

5

1.249

4

G

Verbonden partijen

6170

0,1

3

617

5

G

Ontwikkelingen mbt deelname in GR-en

400

0,9

3

360

6

G

Personeel

518

0,5

3

259

7

O

Verloop algemene uitkering

500

0,5

3

250

8

G

precario op leidingen

2080

0,1

3

208

9

O

Projecten in de openbare ruimte

300

0,5

1

150

10

O

Calamiteit/ramp

1400

0,1

1

140

Totaal

8.873

Overige incidentele risico's (niet opgenomen in grafiek)

576

totaal incidentele risico's

9.449

Structurele risico's

360

totaal risico's

9.809Schematisch

impact

5

1, 3, 

2

4

3

4, 8

 6, 7, 

5

2

1

10

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

kans van optredenKengetallen

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

70,5%

84,3%

80,8%

80,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

70,8%

83,5%

78,9%

78,9%

De Solvabiliteitsratio

28,1%

25,5%

25,9%

25,9%

Structurele exploitatieruimte

0,00%

0,01%

0,22%

0,22%

Kengetal grondexploitatie

3,7%

3,5%

3,7%

3,7%

Belastingcapaciteit

116%

116%

116%

116%Kengetallen

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

70,5%

84,3%

80,8%

80,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

70,8%

83,5%

78,9%

78,9%

De Solvabiliteitsratio

28,1%

25,5%

25,9%

25,9%

Structurele exploitatieruimte

0,00%

0,01%

0,22%

0,22%

Kengetal grondexploitatie

3,7%

3,5%

3,7%

3,7%

Belastingcapaciteit

116%

116%

116%

116%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 5.0 79314000.0 3965700.0
GR / Verbonden partijen Leningen aan derden 10.0 12154000.0 1215400.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Lagedijk 50.0 1650000.0 825000.0
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingen mbt deelname in GR-en 90.0 400000.0 360000.0
Personeel Personeel 50.0 584000.0 292000.0
Gemeentefonds Verloop algemene uitkering 50.0 500000.0 250000.0
Belasting precario op leidingen 10.0 2080000.0 208000.0
Projecten Projecten in de openbare ruimte 50.0 300000.0 150000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteit/ramp 10.0 1400000.0 140000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud wegen 50.0 200000.0 100000.0