Naam Uitgeest
Code 450
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 13520

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Extra kosten invlechten ICT 70.0 500000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen BUCH samenwerking 70.0 500000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen Uiteenvallen RAUM 70.0 250000.0 175000.0
GR / Verbonden partijen Toetreding regio Alkmaar 70.0 100000.0 70000.0
Kapitaalgoederen Geregistreerde vaste actieve (eigendommen) 30.0 179000.0 53700.0
GR / Verbonden partijen Recreatieschap RAUM 70.0 50000.0 35000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Wsw 30.0 77000.0 23100.0
Sociaal domein Wmo woningaanpassing 70.0 24500.0 17150.0
Sociaal domein Participatiewet 30.0 50000.0 15000.0

0 1 2 3 4
0 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Verloop kengetallen
1 1a. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. 1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 108% B 107% B 29% B 0,2% A N.v.t. 100% B 103% B 103% B 29% B 0,6% A N.v.t. 101% B 115% B 115% B 29% B 0,1% A N.v.t. 101% B


0 1 2
0
1
2


0 1 2 3 4
0 A B C Signaleringswaarde
1 1a. 1b. 2. 3. 4. 5. Netto schuldquote Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte len. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit < 90% < 90% > 50% > 0% < 20% < 95% 90 - 130% 90 - 130% 20 - 50% 0% 20 - 35% 95 - 105% > 130% > 130% < 20% < 0% > 35% > 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Uittreding ICT-samenwerking met Velsen 90.0 300000.0 270000.0
Sociaal domein WMO 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Uiteenvallen RAUM 50.0 250000.0 125000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering muteert 25.0 500000.0 125000.0
Belasting Uitkering lagere BCF-compensatie in algemene uitkering 20.0 300000.0 60000.0
Kapitaalgoederen Geregistreerde vaste activa (eigendommen) 30.0 179000.0 53700.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen aan derden 10.0 500000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen BUCH samenwerking kost extra geld 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Voorziening wethouders 50.0 100000.0 50000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Begroting 2019 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Norm
2 Netto schuldquote 88% 101% 69% 81% 80% 83% < 100%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekteleningen 89% 100% 69% 82% 81% 84% < 100%
4 Solvabiliteitsratio 25% 32% 32% 30% 31% 31% > 20%
5 Structurele exploitatieruimte -1% 0% -2% -1% 2% -1% > 0%
6 Grondexploitatie 15% 29% 19% 18% 18% 19% -
7 Belastingcapaciteit* 109% 109% 109% - - - -


0 1 2 3 4 5 6 7
0 500 < risico< 99.999.999 1 65 37 23 000
1 250 < risico< 500.000 1
2 100 < risico< 250.000 4 1 7 0
3 25 < risico< 100.000 7 16 9 0 1


0 1 2
0 Risico Ratio Gewicht
1 Green Park Aalsmeer (GPA) 2,0 38%
2 Project Dorpscentrum 2,0 15%
3 Overige Grondexploitaties (BGE) 1,0 7%
4 Sociaal domein 2,0 6%
5 Duo+ 2,0 4%
6 Precario 2,0 14%
7 Overige risico’s 1,0 16%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Het budget voor Jeugdzorg is een openeinde regeling. Budget kan onvoldoende zijn door onvoorziene vraag of kostenstijging. 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente moet meer bijdragen aan de BUCH door onvermijdelijke kostenstijging of door nieuwe taken. 70.0 500000.0 350000.0
Informatieveiligheid De invoering van de Wet op de datalekken leidt ertoe dat de gemeente bij een datalek een boete en/of schadevergoeding moet betalen. 30.0 830000.0 249000.0
Sociaal domein De WMO is een open einde regeling. Het budget kan niet toereikend zijn i.v.m. een niet voorziene vraag of hogere kosten. 50.0 500000.0 250000.0
Gemeentefonds De Algemene Uitkering kan lager uitpakken dan begroot, bijvoorbeeld als gevolg van economische tegenwind. 50.0 500000.0 250000.0

0
0 benodigd weerstandsvermogen € 2.395.934 beschikbaar weerstandsvermogen incl. BR € 8.151.477
1
2 Weerstandsratio incl. BR 3,4


0
0 benodigd weerstandsvermogen € 2.395.934 beschikbaar weerstandsvermogen excl. BR € 4.861.948
1
2 Weerstandsratio excl. BR 2,0


0 1 2 3 4
0 1 Netto schuldquote < 90 % 90 – 130 % >130 %
1 2 Gecorrigeerde netto schuldquote < 90 % 90 – 130 % >130 %
2 3 Solvabiliteit >50 % 20 – 50 % <20 %
3 4 Grondexploitatie < 20 % 20 – 25 % >35 %
4 5 Belastingcapaciteit < 95 % 95 – 105 % >105 %
5 6 Structurele exploitatieruimte >0 % 0 % <0 %


0 1 2 3
0 Het budget voor Jeugdzorg is een openeinde regeling. Budget kan onvoldoende zijn door onvoorziene vraag of kostenstijging. De gemeente moet meer bijdragen aan de BUCH door onvermijdelijke kostenstijging of door nieuwe taken. De invoering van de Wet op de datalekken leidt ertoe dat de gemeente bij een datalek een boete en/of schadevergoeding moet betalen. 50% 70% 30% max.€ 1.000.000 max.€ 500.000 max.€ 830.000 18,63% 13,09% 9,38%
1
2
3 De WMO is een open einde regeling. Het budget kan niet toereikend zijn i.v.m. een niet voorziene vraag of hogere kosten. 50% max.€ 500.000 9,36%
4 De Algemene Uitkering kan lager uitpakken dan begroot, bijvoorbeeld als gevolg van economische tegenwind. 50% max.€ 500.000 9,31%


0 1
0 Totaal 10 grote risico’s Overige risico’s 4.780.000
1 1.018.000
2 Totaal alle risico’s 5.798.000
3 Benodigd weerstandsvermogen na risicosimulatie 90% zekerheid 2.077.131
4 Benodigd weerstandsvermogen BUCH Benodigd weerstandsvermogen VRK Benodigd weerstandsvermogen RAUM 290.000 7.072 21.731
5
6
7 Totaal benodigd weerstandsvermogen 2.395.934


0
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis A >2.0 uitstekend
2
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0
0 Kengetal
1 rek. '17 begr. '18 rek '18 begr. '19 begr. '20 begr. '21 begr. '22 begr. '23
2 22% 29% 88,5% 90,4% 98,1% 94,4% netto schuldquote (NSQ) 2,18% 18,70%
3 16% 26% 86,2% 88,1% 95,9% 92,3% NSQ, gecorrigeerd voor verstrekte leningen -3,28 % 15%
4 38% 37% 16,4% 16,5% 15,6% 15,6% solvabiliteit 57,5 % 43,70%
5 nvt nvt nvt nvt nvt nvt grondexploitatie nvt nvt
6 105% ntb ntb ntb ntb ntb belastingcapaciteit 102 % ntb
7 -4% -1% 0,32% 1,09% 1,02% 0,41% structurele exploitatieruimte 3 % 0