Naam Uithoorn
Code 451
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 29445

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Green Park Aalsmeer None None None
Grondexploitatie Project Dorpscentrum None None None
Grondexploitatie Overige Grondexploitaties None None None
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein None None None
Sociaal domein Duo+ None None None
Overig Overige Lijnrisico’s None None None

0
0 B egroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Kengetallen: Norm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Netto schuldquote 84% 94% 101% 91% 88% 87% < 100% Netto schuldquote gecorrigeerd 85% 94% 100% 90% 87% 86% < 100% voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio 26% 25% 32% 35% 36% 37% > 20% Structurele exploitatieruimte -3% -1% 0% 0% 0% 1% > 0% Grondexploitatie 15% 16% 29% 22% 20% 20% - Belastingcapaciteit 108% 109% 109% - - - -


0
0 Risico Ratio Gewicht
1 Green Park Aalsmeer 2,0 49%
2 Project Dorpscentrum 2,0 15%
3 Overige Grondexploitaties 1,0 7%
4 Decentralisaties sociaal domein 2,0 6%
5 Duo+ 2,0 9%
6 Overige Lijnrisico’s 1,0 14%


0
0 Beoordeling weerstandscapaciteit (bedragen x 1000)
1 Benodigd weerstandsvermogen 10.900 Stand Algemene risicoreserve per 1-1-2018 (verwacht) 17.590 Gemiddelde ratio weerstandsvermogen: 1,61
2 Benodigde reserve bij ratio 1,4 (ruim voldoende) voor alle risico's 15.300 Benodigde reserve bij ratio 2 (grote risico’s) en 1 (overige risico’s): 19.000
3 Overschot weerstandsvermogen bij ratio 1,4 voor alle risico's 2.290 Tekort weerstandsvermogen bij ratio 2 / ratio 1 -1.410
4 Integrale beoordeling van alle risico’s: 1-9-2017


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Green Park Aalsmeer (GPA) None None None
Projecten Project Dorpscentrum None None None
Grondexploitatie Overige Grondexploitaties (BGE) None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Sociaal domein Duo+ None None None
Belasting Precario None None None
Overig Overige risico's None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Green Park Aalsmeer None None None
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Belasting Precario None None None
Overig Overige risico's None None None

0
0 Begroting 2020 Verloop van de kengetallen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Kengetallen: Norm 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 < 100% Netto schuldquote 88% 101% 88% 103% 102% 106%
2 < 100% Netto schuldquote 89% 100% 90% 104% 103% 107% gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 > 20% Solvabiliteitsratio 25% 32% 35% 31% 27% 28%
4 > 0% Structurele -1% 0% 2% 3% 1% 0% exploitatieruimte
5 - Grondexploitatie 15% 29% 3% 4% 0% 0%
6 - Belastingcapaciteit* 109% 109% 111% 111% 111% 111%


0
0 Risico Ratio Gewicht
1 Green Park Aalsmeer (GPA) 2 41%
2 Bouwgrondexploitaties (BGE) 1 15%
3 Sociaal domein 2 7%
4 Precario 2 23%
5 Overige risico’s 1 14%


0
0 Beoordeling weerstandscapaciteit (bedragen x 1000)
1 Benodigd weerstandsvermogen 11,6 miljoen Benodigde reserve bij ratio 2 (grote risico’s) en 1 (overige risico’s): 19,6 miljoen Stand Algemene risicoreserve per 1-1-2020 22,0 miljoen Overschot weerstandsvermogen 2,4 miljoen Gemiddelde ratio weerstandsvermogen 1,90
2 Integrale beoordeling van alle risico’s: 1-9-2019