Naam Eemsmond
Code 5
Provincie Groningen
Inwonertal 15602

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Extra beslag op de personele capaciteit (gemeentebreed) als gevolg van het voordoen van een incident 50.0 65000.0 32500.0
Gemeentefonds Het ontvangen van een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds dan geraamd 30.0 225000.0 67500.0
Gemeentefonds Meerjarig effect op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds a.g.v. de herindeling (impact maatstaven) None None None
Belasting Daling van de inkomsten uit onroerende zaakbelastingen van grote objecten in de Eemshaven 30.0 480000.0 144000.0
Personeel Invoering van nieuwe wet- en regelgeving kan leiden tot extra inzet van personele capaciteit die niet zijn voorzien 30.0 65000.0 19500.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling (risico dat renteontwikkeling afwijkt van intern gehanteerde rekenrente) 10.0 225000.0 22500.0
GR / Verbonden partijen Effectuering van garantstellingen (zoals gewaarborgde geldleningen) 10.0 65000.0 6500.0
GR / Verbonden partijen Risico dat de garantstelling jegens NV Groningen Seaports wordt geƫffectueerd. None None None
Kapitaalgoederen Risico op schade aan gemeentelijk vastgoed en infrastructuur a.g.v. de aardgaswinning None None None
Bodemsanering Grondverontreiniging bij GWRP projecten 10.0 65000.0 6500.0
Kapitaalgoederen Schade aan ondergrondse bekabeling bij openbare werken 10.0 65000.0 6500.0
Grondexploitatie Financiƫle gevolgen dichtslibben haven Noordpolderzijl 50.0 480000.0 240000.0
GR / Verbonden partijen Vervallen van garanties na faillissement uitvoerders tijdens, of na afronding van werken 10.0 65000.0 6500.0
Kapitaalgoederen Vroegtijdig moeten vervallen van materieel gemeentewerken 10.0 65000.0 6500.0
Grondexploitatie Sanering van het grondbedrijf a.g.v. tegenvallende verkoopresultaten 10.0 2225000.0 222500.0
Calamiteiten, rampen Schade aan zaken in de openbare ruimte a.g.v. natuurgeweld die niet gedekt worden door verzekeringen 30.0 65000.0 19500.0

0 1 2 3
0 Verloop van de kengetallen 2016 Rekening Begroting Begroting 2017 2018
1 Netto schuldquote Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 63,0% 63,9% 34% 6,0% 3,1% 97% 74,1% 75,0% 29% -0,9% 3,2% 102% 70,0% 70,9% 25% 0,4% 4,3% 102%