Naam Brielle
Code 501
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 17040

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Te betalen vennootschapsbelasting over winstgevende onderdelen van de gemeente 25.0 630000.0 157500.0
GR / Verbonden partijen Liquidatiekosten Welplaat 50.0 185000.0 92500.0
Aanbesteding Onduidelijke afspraken vooraf bij aanbestede projecten 10.0 20000.0 2000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bouw kan geen doorgang vinden door de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten 10.0 80000.0 8000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aanrijding met voertuig tijdens uitvoering van werk 10.0 20000.0 2000.0
Kapitaalgoederen Huisvuilauto/veegmachine beschadigt de openbare weg of eigendommen van derden 50.0 20000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Onverwachte uitval van (groot) materieel in eigen bezit 10.0 10000.0 1000.0
Sociaal domein Uitstroom WWB uitkering blijft achter door lagere werkgelegenheid 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Extra instroom van klanten in de bijstand en/of WIJ door bezuinigingen bij het UWV, waardoor het UWV minder re-integratietrajecten kan realiseren 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Het uitoefenen van onvoldoende toezicht 10.0 20000.0 2000.0
Kapitaalgoederen Vrijkomen schadelijke stoffen in het zwembadwater (slechte waterkwaliteit) 30.0 5000.0 1500.0
Calamiteiten, rampen Uitbraak legionellabesmetting 2.0 400000.0 8000.0
Grondexploitatie De vraag naar hergebruik van grond neemt af 30.0 20000.0 6000.0
Grondexploitatie Vertraagde oplevering als gevolg van barre weersomstandigheden (langdurig vorstverlet). 10.0 200000.0 20000.0
Grondexploitatie Verhaalbaarheid kosten exploitatieovereenkomsten inzake het bestemmingsplan onzeker. Meerkosten kunnen achteraf niet meer in rekening worden gebracht. Minderkosten moeten met de marktpartijen worden verrekend. 10.0 200000.0 20000.0
Grondexploitatie Niet door de voorziening gedekte grondexploitatie tegenvallers 25.0 5000000.0 1250000.0
Kapitaalgoederen Kunst die in bezit is van de gemeente wordt door brand verwoest 10.0 20000.0 2000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Toebrengen van schade aan een kunstvoorwerp (bijvoorbeeld schilderij) 30.0 20000.0 6000.0
Calamiteiten, rampen Brand in museum 10.0 20000.0 2000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Diefstal uit museum 5.0 80000.0 4000.0
Kapitaalgoederen Bij werkzaamheden wordt door een hogedruk gasleiding (40bar) geheid. Of door te zware belasting van de grond treedt er een breuk op in de leiding! 1.0 2000000.0 20000.0
Kapitaalgoederen Instortten dak publieke gebouwen. Vanuit het ministerie van VROM is in 2005 de verplichting opgedragen aan gemeenten om een inventarisatie uit te voeren naar gebouwen met platte daken. Zowel gebouwen in eigendom als particulier. 1.0 400000.0 4000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De gemeente is bezig met een inhaalslag voor wat betreft de afgifte van gebruiksvergunningen. Voor onze eigen gebouwen is dit traject nagenoeg afgerond. Voor de overige gebouwen zijn er achterstanden. Als een dergelijk pand in gebruik is zonder gebruiksvergunning met medeweten van de gemeente en er treedt een calamiteit op bv brand. 10.0 400000.0 40000.0
Grondexploitatie De nieuwe WRO verplicht gemeenten om haar bestemmingsplannen te actualiseren. Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. 10.0 80000.0 8000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement na betalen bij opdracht 10.0 500000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Gemeente draagt verantwoordelijkheid bij het optreden van een ramp 1.0 1000000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Onverhaalbare schade aan gemeentelijke eigendommen (horeca- of evenement-gerelateerd) 90.0 80000.0 72000.0
Gemeentefonds Lagere uitkering "algemene uitkering" dan begroot, als gevolg van besluitvorming uitgaven rijksoverheid 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen of gesubsidieerde instellingen kunnen niet (meer) worden opgevangen binnen de reserves van de instelling zelf extra bijdragen om de financiële positie weer gezond te maken. 50.0 300000.0 150000.0
Belasting Constateren van fout tijdens steekproef belastingdienst in kader van claims BCF. 10.0 50000.0 5000.0
Informatieveiligheid Dossiervorming onvolledig 10.0 20000.0 2000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade aan (gehuurde) apparatuur 30.0 20000.0 6000.0
Personeel Er is geen voorziening voor WW, voor bijv. ontslag van ambtenaren 50.0 200000.0 100000.0
Personeel Beleid op het gebied van ARBO omstandigheden is nog niet geheel op orde 5.0 20000.0 1000.0
Personeel Medewerkers krijgen een bedrijfsongeval en/of worden ziek waardoor zij hun eigen werk niet meer kunnen uitoefenen 5.0 2000000.0 100000.0
Personeel Aftreden wethouder 20.0 200000.0 40000.0
Sociaal domein Stijging van het aantal leerlingen m.b.t. vervoer of gevolgen van het verplaatsen van een school 10.0 20000.0 2000.0
Aanbesteding Duurder worden van hulpmiddelen na nieuwe aanbesteding 20.0 50000.0 10000.0
Sociaal domein Stijging vraag woningaanpassing 10.0 10000.0 1000.0
Sociaal domein Stijging aanvragen hulp bij het huishouden 20.0 100000.0 20000.0
Sociaal domein Stijging advieskosten m.b.t. hulp bij het huishouden 20.0 3000.0 600.0
Aanbesteding Stijging vervoerskosten i.v.m. nieuwe aanbesteding 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims door uitoefening van de handhavende taken 10.0 20000.0 2000.0
GR / Verbonden partijen Financiële situatie Stichting Behoud Synagoge Brielle 50.0 87000.0 43500.0

0 1 2 3
0 Gebeurtenis Kans (%) maximaal gevolg Kans x Gevolg
1 Te betalen vennootschapsbelasting over winstgevende onderdelen van de gemeente 25% 630.000 157.000
2 Liquidatiekosten Welplaat 50% 185.000 92.500
3 Onduidelijke afspraken vooraf bij aanbestede projecten 10% 20.000 2.000
4 Bouw kan geen doorgang vinden door de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten 10% 80.000 8.000
5 Aanrijding met voertuig tijdens uitvoering van werk 10% 20.000 2.000
6 Huisvuilauto/veegmachine beschadigt de openbare weg of eigendommen van derden 50% 20.000 10.000
7 Onverwachte uitval van (groot) materieel in eigen bezit 10% 10.000 1.000
8 Uitstroom WWB uitkering blijft achter door lagere werkgelegenheid 50% 100.000 50.000
9 Extra instroom van klanten in de bijstand en/of WIJ door bezuinigingen bij het UWV, waardoor het UWV minder re-integratietrajecten kan realiseren 50% 100.000 50.000
10 Het uitoefenen van onvoldoende toezicht 10% 20.000 2.000
11 Vrijkomen schadelijke stoffen in het zwembadwater (slechte waterkwaliteit) 30% 5.000 1.500
12 Uitbraak legionellabesmetting 2% 400.000 8.000
13 De vraag naar hergebruik van grond neemt af 30% 20.000 6.000
14 Vertraagde oplevering als gevolg van barre weersomstandigheden (langdurig vorstverlet). 10% 200.000 20.000
15 Verhaalbaarheid kosten exploitatieovereenkomsten inzake het bestemmingsplan onzeker. Meerkosten kunnen achteraf niet meer in rekening worden gebracht. Minderkosten moeten met de marktpartijen worden verrekend. 10% 200.000 20.000


0 1 2 3
0 Gebeurtenis Kans (%) maximaal gevolg Kans x Gevolg
1 Niet door de voorziening gedekte grondexploitatie tegenvallers 25% 5.000.000 1.250.000
2 Kunst die in bezit is van de gemeente wordt door brand verwoest 10% 20.000 2.000
3 Toebrengen van schade aan een kunstvoorwerp (bijvoorbeeld schilderij) 30% 20.000 6.000
4 Brand in museum 10% 20.000 2.000
5 Diefstal uit museum 5% 80.000 4.000
6 Bij werkzaamheden wordt door een hogedruk gasleiding(40bar) geheid. Of door te zware belasting van de grond treedt er een breuk op in de leiding! 1% 2.000.000 20.000
7 Instortten dak publieke gebouwen. Vanuit het ministerie van VROM is in 2005 de verplichting opgedragen aan gemeenten om een inventarisatie uit te voeren naar gebouwen met platte daken. Zowel gebouwen in eigendom als particulier. 1% 400.000 4.000
8 De gemeente is bezig met een inhaalslag voor wat betreft de afgifte van gebruiksvergunningen. Voor onze eigen gebouwen is dit traject nagenoeg afgerond. Voor de overige gebouwen zijn er achterstanden. Als een dergelijk pand in gebruik is zonder gebruiksvergunning met medeweten van de gemeente en er treedt een calamiteit op bv brand. 10% 400.000 40.000
9 De nieuwe WRO verplicht gemeenten om haar bestemmingsplannen te actualiseren. Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. 10% 80.000 8.000
10 Faillissement na betalen bij opdracht 10% 500.000 50.000
11 Gemeente draagt verantwoordelijkheid bij het optreden van een ramp 1% 1.000.000 10.000
12 Onverhaalbare schade aan gemeentelijke eigendommen (horeca- of evenement-gerelateerd) 90% 80.000 72.000
13 Lagere uitkering "algemene uitkering" dan begroot, als gevolg van besluitvorming uitgaven rijksoverheid 50% 400.000 200.000
14 Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen of gesubsidieerde instellingen kunnen niet (meer) worden opgevangen binnen de reserves van de instelling zelf extra bijdragen om de financiële positie weer gezond te maken. 50% 300.000 150.000
15 Constateren van fout tijdens steekproef belastingdienst in kader van claims BCF. 10% 50.000 5.000
16 Dossiervorming onvolledig 10% 20.000 2.000
17 Schade aan (gehuurde) apparatuur 30% 20.000 6.000
18 Er is geen voorziening voor WW, voor bijv. ontslag van ambtenaren 50% 200.000 100.000
19 Beleid op het gebied van ARBO omstandigheden is nog niet geheel op orde 5% 20.000 1.000


0 1 2 3
0 Gebeurtenis Kans (%) maximaal gevolg Kans x Gevolg
1 Medewerkers krijgen een bedrijfsongeval en/of worden ziek waardoor zij hun eigen werk niet meer kunnen uitoefenen 5% 2.000.000 100.000
2 Aftreden wethouder 20% 200.000 40.000
3 Stijging van het aantal leerlingen m.b.t. vervoer of gevolgen van het verplaatsen van een school 10% 20.000 2.000
4 Duurder worden van hulpmiddelen na nieuwe aanbesteding 20% 50.000 10.000
5 Stijging vraag woningaanpassing 10% 10.000 1.000
6 Stijging aanvragen hulp bij het huishouden 20% 100.000 20.000
7 Stijging advieskosten m.b.t. hulp bij het huishouden 20% 3.000 600
8 Stijging vervoerskosten i.v.m. nieuwe aanbesteding 50% 100.000 50.000
9 Schadeclaims door uitoefening van de handhavende taken 10% 20.000 2.000
10 Financiële situatie Stichting Behoud Synagoge Brielle 50% 87.000 43.500
11 Totaal 2.631.100


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Te betalen vennootschapsbelasting over winstgevende onderdelen van de gemeente. 25.0 630000.0 157500.0
Sociaal domein Uitstroom WWB uitkering blijft achter door lagere werkgelegenheid 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Extra instroom van klanten in de bijstand en/of WIJ door bezuinigingen bij het UWV, waardoor het UWV minder re-integratietrajecten kan realiseren 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Niet door de voorziening gedekte grondexploitatie tegenvallers 25.0 5000000.0 1250000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement na betalen bij opdracht 10.0 500000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onverhaalbare schade aan gemeentelijke eigen-dommen (horeca- of evenement-gerelateerd) 90.0 80000.0 72000.0
Gemeentefonds Lagere uitkering "algemene uitkering" dan begroot, als gevolg van besluitvorming uitgaven rijksoverheid 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen of gesubsidieerde instellingen kunnen niet (meer) worden opgevangen binnen de reserves van de instelling zelf extra bijdragen om de financiële positie weer gezond te maken. 50.0 300000.0 150000.0
Personeel Er is geen voorziening voor WW, voor bijv. ontslag van ambtenaren 50.0 200000.0 100000.0
Personeel Medewerkers krijgen een bedrijfsongeval en/of worden ziek waardoor zij hun eigen werk niet meer kunnen uitoefenen 5.0 2000000.0 100000.0
Aanbesteding Stijging vervoerskosten i.v.m. nieuwe aanbesteding 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Financiële situatie Stichting Behoud Synagoge Brielle 50.0 86000.0 43000.0
Personeel Risico’s van uitbetalen van verlofstuwmeren 50.0 225000.0 112500.0
Personeel Vacaturestop en daarmee risico van extra inhuur derden 50.0 350000.0 175000.0
Personeel Inschatting hogere salarisaanpassing (binnen de WOV) 50.0 120000.0 60000.0

0 1 2 3
0 Gebeurtenis Kans (%) maximaal ge-volg Kans x Ge-volg
1 Te betalen vennootschapsbelasting over winstge-vende onderdelen van de gemeente 25% 630.000 157.500
2 Uitstroom WWB uitkering blijft achter door lagere werkgelegenheid 50% 100.000 50.000
3 Extra instroom van klanten in de bijstand en/of WIJ door bezuinigingen bij het UWV, waardoor het UWV minder re-integratietrajecten kan realiseren 50% 100.000 50.000
4 Niet door de voorziening gedekte grondexploitatie tegenvallers 25% 5.000.000 1.250.000
5 Faillissement na betalen bij opdracht 10% 500.000 50.000
6 Onverhaalbare schade aan gemeentelijke eigen-dommen (horeca- of evenement-gerelateerd) 90% 80.000 72.000
7 Lagere uitkering "algemene uitkering" dan begroot, als gevolg van besluitvorming uitgaven rijksoverheid 50% 400.000 200.000
8 Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen of ge-subsidieerde instellingen kunnen niet (meer) worden opgevangen binnen de reserves van de instelling zelf extra bijdragen om de financiële positie weer gezond te maken. 50% 300.000 150.000
9 Er is geen voorziening voor WW, voor bijv. ontslag van ambtenaren 50% 200.000 100.000
10 Medewerkers krijgen een bedrijfsongeval en/of wor-den ziek waardoor zij hun eigen werk niet meer kunnen uitoefenen 5% 2.000.000 100.000
11 Stijging vervoerskosten i.v.m. nieuwe aanbesteding 50% 100.000 50.000
12 Financiële situatie Stichting Behoud Synagoge Brielle 50% 86.000 43.000
13 Risico’s van uitbetalen van verlofstuwmeren 50% 225.000 112.500
14 Vacaturestop en daarmee risico van extra inhuur derden 50% 350.000 175.000
15 Inschatting hogere salarisaanpassing (binnen de WOV) 50% 120.000 60.000
16 Totaal 2.620.000


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Te betalen vennootschapsbelasting over winstgevende onderdelen van de gemeente 25.0 650000.0 162500.0
Sociaal domein UItstroom WWB uitkering blijft achter door lagere werkgelegenheid 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Niet door de voorziening gedekte grondexploitatie en NIEGG tegenvallers 25.0 5000000.0 1250000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement na betalen bij opdracht 10.0 500000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Onverhaalbare schade aan gemeentelijke eigendommen (horeca- of evenement-gerelateerd) 90.0 80000.0 72000.0
Gemeentefonds Lagere uitkering "algemene uitkering" dan begroot, als gevolg van besluitvorming uitgaven rijksoverheid 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen of gesubsidieerde instellingen kunnen niet (meer) worden opgevangen binnen de reserves van de instelling zelf extra bijdragen om de financiële positie weer gezond te maken. 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Risicobudget AB jeugdhulp Rijnmond 65.0 255000.0 165750.0
Sociaal domein Extra lasten door hogere zorgindicatie en het effect van dure trajecten op een relatief klein cliëntenbestand 50.0 400000.0 200000.0
Personeel Er is geen voorziening voor WW, voor bijv. ontslag van ambtenaren 50.0 200000.0 100000.0
Personeel Medewerkers krijgen een bedrijfsongeval en/of worden ziek waardoor zij hun eigen werk niet meer kunnen uitoefenen. 5.0 2000000.0 100000.0
Personeel Uitbetalen verlofstuwmeren 50.0 225000.0 112500.0
Aanbesteding Stijging vervoerskosten i.v.m. nieuwe aanbesteding 50.0 100000.0 50000.0

0 1 2 3
0 Gebeurtenis Kans (%) maximaal gevolg Kans x Gevolg
1 Te betalen vennootschapsbelasting over winstgevende onderdelen van de gemeente 25% € 650.000 € 162.500
2 Uitstroom WWB uitkering blijft achter door lagere werkgelegenheid 50% € 100.000 € 50.000
3 Niet door de voorziening gedekte grondexploitatie en NIEGG tegenvallers 25% € 5.000.000 € 1.250.000
4 Faillissement na betalen bij opdracht 10% € 500.000 € 50.000
5 Onverhaalbare schade aan gemeentelijke eigendommen (horeca- of evenement-gerelateerd) 90% € 80.000 € 72.000
6 Lagere uitkering "algemene uitkering" dan begroot, als gevolg van besluitvorming uitgaven rijksoverheid 50% € 400.000 € 200.000
7 Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen of gesubsidieerde instellingen kunnen niet (meer) worden opgevangen binnen de reserves van de instelling zelf extra bijdragen om de financiële positie weer gezond te maken. 50% € 300.000 € 150.000
8 Risicobudget AB jeugdhulp Rijnmond 65% € 255.000 € 165.750
9 Extra lasten door hogere zorgindicaties en het effect van dure trajecten op een relatief klein cliëntenbestand 50% € 400.000 € 200.000
10 Er is geen voorziening voor WW, voor bijv. ontslag van ambtenaren 50% € 200.000 € 100.000
11 Medewerkers krijgen een bedrijfsongeval en/of worden ziek waardoor zij hun eigen werk niet meer kunnen uitoefenen 5% € 2.000.000 € 100.000
12 Uitbetalen verlofstuwmeren 50% € 225.000 € 112.500
13 Stijging vervoerskosten i.v.m. nieuwe aanbesteding 50% € 100.000 € 50.000
14 Totaal € 2.662.750