Naam Capelle aan den IJssel
Code 502
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 66854

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Dividenden (vanaf 2018) None None 445000.0
GR / Verbonden partijen Verleende garanties voor instellingen None None 180000.0
Sociaal domein WMO uitspraak Centrale Raad van Beroep Huishoudelijke Ondersteuning None None 225000.0
Sociaal domein Bijstand statushouders None None 975000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting voortgezet (bijzonder) onderwijs None None 138000.0
Sociaal domein Gratis OV 65+ None None None

0 1 2 3 4 5
0 2017.000 2018.000 2019.000 2020.000 2021.000
1 Begrotingssaldo 497.000 502.000 266.000 105.000 51.000
2 Post onvoorzien 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
3 Algemene reserve minimumniveau 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4 Algemene reserve vrij besteedbaar 10.133 24.633 14.894 14.894 14.894
5 Bestemmingsreserves 52.846 43.367 41.732 38.981 38.005
6 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 73.509 78.535 66.919 64.013 62.983


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Risicobedrag
1 Nr. Structurele risico’s Kans van voordoen 2017 2018 2019 2020 2021
2 3 Dividenden (vanaf 2018) Gemiddeld 445 445 445 445
3 4 Verleende garanties voor instellingen Laag 180 180 180 180 180
4 9 WMO uitspraak Centrale Raad van Beroep Huishoudelijke Ondersteuning Laag 225 225 225 225 225
5 12 Bijstand statushouders Hoog 975 975 975 975 975
6 13 Onderwijshuisvesting voortgezet (bijzonder) onderwijs Gemiddeld 138 138 138 138
7 16 Gratis OV 65+ Gemiddeld 100 100 100
8 Totaal 1.380 1.963 2.063 2.063 2.063
9 Totaal * 5 6.900 9.815 10.315 10.315 10.315


0 1 2 3 4 5
0 2017 2018 2019 2020 2021
1 Benodigde weerstandscapaciteit 6.900 9.815 10.315 10.315 10.315
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 73.509 78.535 66.919 64.013 62.983
3 Ratio 10,7 8,0 6,5 6,2 6,1


0 1 2 3 4
0 Financiële kengetallen Categorie A Categorie B Categorie C
1 minst risicovol neutraal meest risicovol
2 1a netto schuldquote <90% 90-130% >130%
3 1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
4 2 solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
5 3 grondexploitatie <20% 20-35% >35%
6 4 structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
7 5 belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen Jaarrek. 2016 2017* Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 1a netto schuldquote 29% 43% 62% 72% 78% 78%
2 1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 19% 39% 58% 69% 74% 74%
3 2 solvabiliteitsratio 47% 38% 29% 26% 25% 26%
4 3 grondexploitatie 2% 1% 0% 0% -1% -2%
5 4 structurele exploitatieruimte 5% 1% 0% 0% 0% 0%
6 5 belastingcapaciteit 87% 86% 81% pm** pm** pm**


0 1 2 3 4 5 6
0 Jaarrek. 2016 2017 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuld per inwoner € 808 € 1.219 € 1.794 € 2.123 € 2.237 € 2.196
2 Som van uitstaande leningen per inwoner € 285 € 103 € 103 € 103 € 102 € 102


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verleende garanties voor instellingen 5.0 614000.0 30700.0
Sociaal domein Uitspraak Centrale Raad van Beroep Huishoudelijke Ondersteuning (Wmo) 25.0 225000.0 56250.0
Sociaal domein Bijstand statushouders 25.0 None None
GR / Verbonden partijen Commerciële contracten 50.0 113000.0 56500.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Nr. Structurele risico’s I/S* Kans van voordoen Risicobedrag
1 2018 2019 2020 2021 2022
2 4 Verleende garanties voor instellingen S 5% ** 658 614 614 614 614
3 10 Uitspraak Centrale Raad van Beroep Huishoudelijke Ondersteuning (Wmo) S 25% 225 225 225 225 225
4 13 Bijstand statushouders S 25% 325 0 0 0 0
5 15 Commerciële contracten S 50% 113 113 113 113 113
6 Totaal 1.208 952 952 952 952
7 Totaal * 5 6.040 4.758 4.758 4.758 4.758


0 1 2 3 4 5
0 2018* 2019.000 2020.000 2021.000 2022.000
1 Begrotingssaldo 727 518.000 1.675 1869.000 101.000
2 Post onvoorzien 33 33.000 33.000 33.000 33.000
3 Algemene Reserve minimumniveau 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4 Algemene reserve vrij besteedbaar 20.943 17.239 17.239 17.239 17.239
5 Bestemmingsreserves 37.549 40.269 31.007 28.840 29.175
6 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 69.252 68.059 59.953 57.981 56.547


0 1 2 3 4 5
0 2018 2019 2020 2021 2022
1 Benodigde weerstandscapaciteit 6.605 4.758 4.758 4.758 4.758
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 69.252 68.059 59.953 57.981 56.547
3 Weerstandsratio 10,5 14,3 12,6 12,2 11,9


0 1 2 3 4
0 Financiële kengetallen Categorie A Categorie B Categorie C
1 minst risicovol neutraal meest risicovol
2 1a netto schuldquote <90% 90-130% >130%
3 1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
4 2 solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
5 3 grondexploitatie <20% 20-35% >35%
6 4 structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
7 5 belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen 2017 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 2018* 2019 2020 2021 2022
1 1a netto schuldquote 26% 53% 75% 83% 92% 99%
2 1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 25% 53% 74% 83% 91% 99%
3 2 solvabiliteitsratio 46% 34% 25% 23% 23% 22%
4 3 grondexploitatie 2% 5% 7% 2% 0% 1%
5 4 structurele exploitatieruimte 1% 1% 1% 1% 1% 0%
6 5 belastingcapaciteit 85% 84% 85% pm** pm** pm**


0 1 2
0 1a. Netto schuldquote160%140%120%100%80%60%40%20%
1
2
3
4
5 83%92%99%
6 75%
7 26%53%
8 0%201720182019202020212022Onder streefwaardeBoven streefwaardeKengetal


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote (1a) en netto schuldquote ongecorrigeerd (1b) 2018 Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 2019 2020 2021 2022
1 1a landelijke gemiddelde 69% 73% 71% 67% pm
2 1b landelijke gemiddelde 61% 65% 63% 60% 99%


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen 2017 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 2018* 2019 2020 2021 2022
1 6 netto schuldquote per inwoner € 735 € 1.545 € 2.293 € 2.597 € 2.755 € 2.857
2 7 Som van uitstaande leningen per inwoner € 103 € 193 € 192 €191 € 188 € 187


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Verleende garanties voor instellingen 5.0 12276000.0 613800.0
GR / Verbonden partijen Positie Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) 1.0 322564000.0 3225640.0
GR / Verbonden partijen Uitspraak Centrale Raad van Beroep Huishoudelijke Ondersteuning (WMO) 25.0 900000.0 225000.0
Grondexploitatie Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 75.0 838000.0 628500.0
Grondexploitatie Nieuwbouw voortvloeiende uit SHO 75.0 150000.0 112500.0

0 1 2 3 4
0 2020.000 2021.000 2022.000 2023.000
1 Begrotingssaldo 2.560 3.911 2.512 380.000
2 Post onvoorzien 33.000 33.000 33.000 33.000
3 Algemene Reserve minimumniveau 10.000 10.000 10.000 10.000
4 Algemene reserve 56.439 56.439 56.439 56.439
5 Bestemmingsreserves 5.668 2.701 2.699 2.252
6 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 74.700 73.084 71.683 69.104


0 1 2 3 4
0 Financiële kengetallen Categorie A Categorie B Categorie C
1 minst risicovol neutraal meest risicovol
2 1a netto schuldquote <90% 90-130% >130%
3 1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
4 2 solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
5 3 grondexploitatie <20% 20-35% >35%
6 4 structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
7 5 belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Nr. Structurele risico’s I/S* Kans Impact Risicobedrag (kans * impact)
1 2020 2021 2022 2023
2 4 Verleende garanties voor instellingen S 5%** 12.276 614 614 614 614
3 7 Positie Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) S 1%** 322.564 3.226 3.226 3.226 3.226
4 11 Uitspraak Centrale Raad van Beroep Huishoudelijke Ondersteuning (Wmo) S 25% 900 225 225 225 225
5 14 Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs S 75% 838 629 629 629 629
6 15 Nieuwbouw voortvloeiende uit SHO S 75% 150 113 113 113 113
7 Totaal 4.807 4.807 4.807 4.807
8 Totaal * 5 24.035 24.035 24.035 24.035


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Financiële kengetallen Jaarrekening 2018 Prognose 2019* Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Doorkijk 2024 Doorkijk 2025 Doorkijk 2026 Doorkijk 2027
1 1a Netto schuldquote 36% 62% 81% 84% 99% 110% 114% 117% 119% 120%
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 36% 62% 81% 84% 99% 110% 114% 117% 119% 120%
3 2 Solvabiliteitsratio 37% 32% 27% 27% 25% 25% 24% 23% 22% 21%
4 3 Grondexploitatie 1% 2% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
5 4 Structurele exploitatieruimte 2% -4% -1% 1% 2% 0% 0% -1% -1% -1%
6 5 Belastingcapaciteit 80% 81% 81% PM** PM** PM** PM** PM** PM** PM**
7 6 Debt Service Coverage Ratio 1,2 0,3 0,3 1,4 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
8 7 Afschrijvingsnorm 2,7 2,9 3,4 3,9 4,5 5,3 5,7 5,9 6,0 6,1


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2


0
0
1


0
0
1
2


0 1 2
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2


0 1 2
0 Capelle 2017 Nederland 2017
1 Netto schuld per inwoner € 623 € 1.970
2 Uitleenquote: som van leningen aan derden en verbonden partijen als percentage van de inkomsten 0,3% 9,7%
3 Onbenutte ozb capaciteit als percentage van de inkomsten 2,4% 3,2%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 2020 2021 2022 2023 2024 2.025 2.026 2.027
1 Rentelasten 1.961.000 2.955.000 3.495.000 4.089.000 4.607.000 4.910.000 5.105.000 5.256.000
2 1.961 2.955 3.495 4.089 4.607 4.910 5.105 5.256
3
4 Resultaat 2.560 3.911 2.512 380 -932 -2.884 -2.298 -1.532
5 Afschrijving 7.078 8.572 9.469 10.753 11.584 11.995 12.172 12.365
6 Rente 1.961 2.955 3.495 4.089 4.607 4.910 5.105 5.256
7
8 EBITDA (A) 11.599 15.438 15.476 15.222 15.259 14.021 14.979 16.089
9
10
11 Rentelasten 1.961 2.955 3.495 4.089 4.607 4.910 5.105 5.256
12 Aflossingen 33.592 7.850 12.296 14.177 15.261 16.601 17.735 17.712
13
14 Rente + Aflossing (B) 35.553 10.805 15.791 18.266 19.868 21.511 22.840 22.968
15
16 DSCR (A/B) 0,3 1,4 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Totale afschrijvingslasten (A) 5.552 6.035 7.078 8.572 9.469 10.753 11.584 11.995 12.172 12.365
2 Totale exploitatielasten (B) 204.607 211.001 209.119 220.669 209.482 202.719 202.719 202.719 202.719 202.719
3
4 Afschrijvingsnorm (A/B *100) 2,7 2,9 3,4 3,9 4,5 5,3 5,7 5,9 6,0 6,1


0 1 2 3 4
0 N utsbedrijf Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Eneco N.V. V 1.181 V 1.295 V 1.295 V 890
2 Stedin N.V. V 534 V 890 V 890 V 890
3 Evides N.V. V 695 V 695 V 668 V 642
4 Irado N.V. n.v.t. V 330 V 330 V 330
5 Totaal V 2.410 V 3.210 V 3.183 V 2.752