Naam Delft
Code 503
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 102253

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Eigen risico Landelijke vangnetregeling BUIG None 2300000.0 None
Sociaal domein Sociaal domein None 3500000.0 None
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie None 2100000.0 None
Grondexploitatie Negatief marktscenario Spoorzone None 5000000.0 None
Overig Parkeren-strategisch None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud Vastgoed None None None
Kapitaalgoederen St. Sebastiaansbrug: prijstoename None None None
GR / Verbonden partijen Avalex None 400000.0 None
Kapitaalgoederen Bruggen None None None
Overig ISV-bodem None 200000.0 None
Bodemsanering Bodemsanering Technopolis None 350000.0 None
Bodemsanering Grondwateronttrekking None 3000000.0 None
Personeel Afkoop pensioenen wethouders None 300000.0 None
Overig Ruimte plafond BCF None 1300000.0 None
Bodemsanering ODH Overdracht asbesttaken None 200000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None 350000.0 None
Overig Overige risico's None 100000.0 None

0 1 2 3 4
0
1
2
3
4


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Verruiming BTW sportvrijstelling None 400000.0 None
Overig ISV-bodem None 200000.0 None
BUIG Eigen risico Landelijk vangnetregeling BUIG None 3800000.0 None
Sociaal domein Schuldhulpverlening None 100000.0 None
Sociaal domein Sociaal domein None 3500000.0 None
Sociaal domein Jeugdhulp None 2000000.0 None
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie None 1040000.0 None
Gemeentefonds Negatief marktscenario spoorzone None 5000000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Beroepsprocedure Kruisstraat None 2200000.0 None
Aanbesteding Avalex None 400000.0 None
Bodemsanering Bodemsanering Technopolis None 350000.0 None
Overig Grondwateronttrekking None 3000000.0 None
Overig ODH Overdracht asbestlaken None 200000.0 None
Overig Ruimte plafond BCF None 0.0 None
GR / Verbonden partijen Onderuitputting Rijksuitgaven None 350000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None 250000.0 None
Overig Overige risico's None 0.0 None

0 1 2 3 4
0
1
2
3
4


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4