Naam Dordrecht
Code 505
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 118426

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Inkomensondersteuning Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) None None None
Sociaal domein Decentralisaties None None None
GR / Verbonden partijen Effect economische crisis op borgstellingen None None None
Grondexploitatie Westelijke Dordtse Oever (WDO) None None 1200000.0
Belasting BTW-regime sportaccommodaties None None None
Grondexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) None None None
Grondexploitatie Belthurepark None None None
Kapitaalgoederen Extra schade aan wegen None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Inkomensondersteuning Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) None None None
Sociaal domein Jeugdzorg None None None
Belasting BTW Compensatiefonds None None None
GR / Verbonden partijen Borgstellingen None None None
Projecten Westelijke Dordtse Oever (WDO) None None None
Kapitaalgoederen Boomziekten None None None
GR / Verbonden partijen Onvoldoende weerstandsvermogen bij GR Dienst Gezondheid en Jeugd None None None
Grondexploitatie Belthurepark None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verborgen areaal bruggen None None None

Specificatie verwachte weerstandsvermogen Begroting 2019

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad

19,0

Verwacht rekeningresultaat 2018 (Bestuursrapportage)

4,1

Algemene reserve Grondbedrijf

6,5

Post onvoorzien

0,4

30,0

22,4

1,32020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugdhulp None None None
Sociaal domein Ontwikkeling aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) None None None
Grondexploitatie Belthurepark None None None
Sociaal domein Inkomensondersteuning Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) None None None
Grondexploitatie Verborgen areaal bruggen None None None
Grondexploitatie Westelijke Dordtse Oever None None 1200000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen None None None
GR / Verbonden partijen Werkveld GR Dienst Gezondheid en Jeugd None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud en vervanging voorzieningen Stadskantoor None None 350000.0
Belasting Fiscale winst en vennootschapsbelasting (VPB) None None None