Naam Lisse
Code 553
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 22746

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Aanbestedingen worden niet juist uitgevoerd None None None
GR / Verbonden partijen De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen None None None
Sociaal domein De kosten voor de uitvoering van de WMO (en alle ander open einde regelingen) vallen hoger uit dan begroot None None None
Personeel Ziekteverzuim HLT None None None
Belasting Het minder aantal tikken leidt tot een lagere opbrengst variabele afvalstoffenopbrengsten None None None
Sociaal domein De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) None None None
Grondexploitatie Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche None None None
Bodemsanering Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vordering (ongerechtvaardigde verrijking Gasfabriek) None None None
Projecten Sportlaan. Risico terugbetaling voorfinanciering parkeergarage None None None
Sociaal domein Wet werk en bijstand (Wwb) None None None
Belasting Verandering BTW regime sportaccommodaties None None None

0 1
0 R isiconummer Risico
1 R521 De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen
2 R41 De kosten voor de uitvoering van de WMO (en alle ander open einde regelingen) vallen hoger uit dan begroot
3 R523 Ziekteverzuim HLT
4 R527 Het minder aantal tikken leidt tot een lagere opbrengst variabele afvalstoffenopbrengsten
5 R476 aanbestedingen worden niet juist uitgevoerd
6 R529 De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd)
7 R520 Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche
8 R82 Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging)
9 R460 Vordering (ongerechtvaardigde verrijking Gasfabriek)
10 R482 Sportlaan. Risico terugbetaling voorfinanciering parkeergarage
11 R532 Wet werk en bijstand (Wwb)
12 R533 Verandering BTW regime sportaccommodaties


0
0
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Om schrijving 2018 2019 2020 2021
1 in € 1.000 % in € 1.000 % in € 1.000 % in € 1.000 %
2 Incidentele w eerstandscapaciteit: Vrij aanw endbaar deel reserves Stille reserves Structurele w eerstandscapaciteit Onbenutte belastingcapaciteit Ruimte op de begroting De weerstandscapaciteit 6.000 1.000 204 14,8% 2,5% 0,0% 0,5% 17,7% 6.000 1.000 563 14,8% 2,5% 0,0% 1,4% 18,6% 6.000 1.000 766 14,8% 2,5% 0,0% 1,9% 19,1% 6.000 1.000 891 14,8% 2,5% 0,0% 2,2% 19,4%


0 1 2
0 Waar- derings- cijfer Ratio Weerstands- vermogen Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 rekening 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021
1 - Netto schuldquote - Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen - Solvabiliteitsratio - Structurele exploitatieruimte - Grondexploitatie - Belastingcapaciteit w oonlasten meerpersoonshuishoudens 118,7% 72,1% 28,2% 5,1% 2,8% 105,5% 143,6% 105,3% 40,8% 3,7% 0,0% 105,2% 122,0% 78,3% 25,7% 6,6% 0,0% 106,7% 116,7% 71,6% 24,7% 5,1% 0,0% 106,7% 110,9% 66,2% 25,1% 4,0% 0,0% 106,7% 105,9% 59,7% 25,9% 3,9% 0,0% 106,7%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen None None None
Sociaal domein De kosten voor de uitvoering van de WMO (en alle andere open einde regelingen) vallen hoger uit dan begroot None None None
Personeel Ziekteverzuim HLTsamen None None None
Belasting Het minder aantal tikken leidt tot een lagere opbrengst variabele afvalstoffenopbrengsten None None None
GR / Verbonden partijen Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche None None None
Aanbesteding aanbestedingen worden niet juist uitgevoerd None None None
Sociaal domein De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) None None None
Bodemsanering Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vordering (ongerechtvaardigde verrijking Gasfabriek) None None None

0 1
0 Risiconummer Risico
1 R521 De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen
2 R41 De kosten voor de uitvoering van de WMO (en alle andere open einde regelingen) vallen hoger uit dan begroot
3 R523 Ziekteverzuim HLTsamen
4 R527 Het minder aantal tikken leidt tot een lagere opbrengst variabele afvalstoffenopbrengsten
5 R520 Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche
6 R476 aanbestedingen worden niet juist uitgevoerd
7 R529 De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd)
8 R82 Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging)
9 R460 Vordering (ongerechtvaardigde verrijking Gasfabriek)


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Om schrijving 2019 2020 2021 2022
1 in € 1.000 % in € 1.000 % in € 1.000 % in € 1.000 %
2 Incidentele w eerstandscapaciteit:Vrij aanw endbaar deel reservesInidentele begrotingsresultatenStille reservesStructurele w eerstandscapaciteitOnbenutte belastingcapaciteitRuimte op de begrotingDe weerstandscapaciteit 5.500 1.681- - - 947 9,9%-3,0%0,0%1,7%8,6% 5.500 668- - - 947 9,9%-1,2%0,0%1,7%10,4% 5.500 304 - - 947 9,9%0,5%0,0%1,7%12,2% 5.500 91- - - 947 9,9%-0,2%0,0%1,7%11,4%


0 1 2
0 Waarderings- cijfer Ratio Weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 - Netto schuldquote- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen- Solvabiliteitsratio- Structurele exploitatieruimte- Grondexploitatie- Belastingcapaciteit w oonlasten meerpersoonshuishoudens 142,6%94,5%25,0%2,0%0,0%109,1% 122,0%78,3%25,7%6,6%0,0%106,7% 127,9%86,5%23,1%-0,5%0,0%102,9% 121,4%79,0%23,1%1,8%0,0%102,9% 115,5%73,4%22,0%3,3%0,0%102,9% 111,6%67,5%22,6%1,8%0,0%102,9%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen (ultimo jaar x € 1.000 euro) Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Beg. 2021 Begr. 2022
1 Netto schuldquote 142,6% 122,0% 127,9% 121,4% 115,5% 111,6%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 94,5% 78,3% 86,5% 79,0% 73,4% 67,5%
3 Solvabiliteit 25,0% 25,7% 23,1% 23,1% 22,0% 22,6%


0 1 2 3 4 5 6
0 Solvabiliteitsratio (x € 1.000 euro) Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1 Eigen vermogen 30.216 27.721 25.554 25.197 23.040 22.973
2 Balanstotaal 121.102 107.802 110.730 109.229 104.724 101.856
3 Solvabiliteit (ev/balanstotaal) 25,0% 25,7% 23,1% 23,1% 22,0% 22,6%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) None None None
GR / Verbonden partijen Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche None None None
Overig De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen None None None
Bodemsanering Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging) None None None
GR / Verbonden partijen Sportlaan. risico terugbetaling voorfinanciering parkeergarage None None None
Belasting Verandering BTW regime sportaccommodaties None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte startersleningen in de vorm van een revolving fund, worden niet terugbetaald None None None
GR / Verbonden partijen DSV borgstelling lening Rustoord None None None
Calamiteiten, rampen Aanwezigheid van risicovolle bedrijven kan leiden tot calamiteiten None None None
GR / Verbonden partijen Revolving fund fundering, verstrekte leningen worden niet terugbetaald. None None None

0 1
0 R521 De ISD heeft geen eigen middelen om risico's die opgenomen zijn in het eigen risicoprofiel op te vangen
1 R529 De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd)
2 R520 Sportlaan, risico van slecht rendement ontwikkelaar waardoor exitscenario na 1e tranche
3 R82 Vervuilde grond in eigendom van gemeente (waaronder asbest en puinverontreiniging)
4 R482 Sportlaan. risico terugbetaling voorfinanciering parkeergarage
5 R533 Verandering BTW regime sportaccommodaties
6 R479 verstrekte startersleningen in de vorm van een revolving fund, worden niet terugbetaald
7 R525 DSV borgstelling lening Rustoord
8 R496 Aanwezigheid van risicovolle bedrijven kan leiden tot calamiteiten
9 R478 Revolving fund fundering, verstrekte leningen worden niet terugbetaald.


0 1 2
0
1
2


0 1
0 Percentage Bedrag
1 10% € 504.948
2 20% € 651.815
3 30% € 789.781
4 40% € 943.951
5 50% € 1.152.915
6 60% € 1.561.296
7 70% € 2.522.889
8 80% € 2.769.676


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 in € 1.000 % in € 1.000 % in € 1.000 % in € 1.000 %
1 Incidentele weerstandscapaciteit:
2 Vrij aanwendbaar deel reserves Inidentele begrotingsresultaten Stille reserves Structurele weerstandscapaciteit 5.899 - - 10,4% 8.078 - - 14,0% 8.138 - - 14,3% 8.229 - - 14,5%
3 Onbenutte belastingcapaciteit Ruimte op de begroting De weerstandscapaciteit - - 5.899 - - 10,4% 8.078 - - 14,0% 8.138 - - 14,3% 8.229 14,5%


0 1 2
0 Waarderings- cijfer Ratio Weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote 140,5% 145,3% 149,5% 172,2% 175,9% 174,0%
1 Netto schuldpositie gecorrigeerd voor verstrekte leningen 121,2% 125,3% 130,7% 153,7% 157,4% 155,6%
2 Solvabiliteit 23,4% 23,4% 19,8% 16,7% 16,5% 15,2%
3 Grondexploitatie - - - - - -
4 Structurele exploitatieruimte 2,7% 0,3% 1,7% 3,0% 0,9% 0,4%


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote 140,5% 145,3% 149,5% 172,2% 175,9% 174,0%
1 Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen 121,2% 125,3% 130,7% 153,7% 157,4% 155,6%
2 Solvabiliteitsratio 23,4% 23,4% 19,8% 16,7% 16,5% 15,2%