Naam Papendrecht
Code 590
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 32264

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None 2730000.0
Grondexploitatie Risico's Noordoevers transformatie zone None None 880000.0
Belasting Risico's erfpachtsgronden None None 2594000.0
GR / Verbonden partijen Risico's deelnemingen None None 265000.0
Personeel Risico's frictie personeel None None 471000.0
Sociaal domein Risico's verbonden partijen sociaal domein None None 2025000.0
GR / Verbonden partijen Risico's overige verbonden partijen None None 762000.0
Belasting Risico's Vennootschapsbelasting None None None
GR / Verbonden partijen Risico's afgegeven gemeentegaranties None None 400000.0
Overig Risico's overig None None 2400000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 2600000.0
Personeel Frictie personeel None None 471000.0
GR / Verbonden partijen Erfpachtgronden en deelnemingen None None 1500000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen sociaal domein None None 1950000.0
GR / Verbonden partijen Overige verbonden partijen None None 980000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
GR / Verbonden partijen Afgegeven gemeentegaranties None None 540000.0
Overig Overig None None 2400000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Risico's frictie personeel None None 1000000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None 2100000.0
Kapitaalgoederen Risico's kapitaalverstrekkingen None None 680000.0
GR / Verbonden partijen Risico's afgegeven gemeentegaranties None None 300000.0
Overig Risico's overig None None 11600000.0
GR / Verbonden partijen GRD, SCD, GBD None None 70000.0
GR / Verbonden partijen SDD None None 350000.0
GR / Verbonden partijen SOJ None None 70000.0
GR / Verbonden partijen DGJ None None 40000.0
GR / Verbonden partijen Drechtwerk None None 40000.0
GR / Verbonden partijen Taakstellingen verbonden partijen None None 1200000.0
Sociaal domein Beschermd wonen None None 800000.0
Dividend/Rente Dividend None None 100000.0

0 1 2
0 Structureel weerstandsvermogen 2020 op termijn
1 Budget voor onvoorziene uitgaven Onbenutte belastingcapaciteit 100.000 150.000 100.000 2.000.000
2 Subtotaal 250.000 2.100.000
3 Rente-effect aanwending van alle reserves 0 -200.000
4 Weerstandsvermogen 250.000 1.900.000


0 1
0 Incidenteel weerstandsvermogen 1-1-2020
1 Algemene reserve Risicoreserve grondexploitaties 31.546.000 2.100.000
2 Beschikbare reserves 33.646.000
3 Risico's frictie personeel Risico's grondexploitaties Risico's kapitaalverstrekkingen Risico's verbonden partijen Risico's afgegeven gemeentegaranties Risico's overig 1.000.000 2.100.000 680.000 2.670.000 300.000 11.600.000
4 Totaal risico's 18.350.000
5
6 Incidenteel weerstandsvermogen 15.296.000


0 1
0 Verbonden partij: Risico gemeente
1 GRD, SCD, GBD SDD SOJ DGJ Drechtwerk Taakstellingen verbonden partijen Beschermd wonen 70.000 350.000 70.000 40.000 40.000 1.200.000 800.000
2 Subtotaal 2.570.000
3 Dividend 100.000
4 Subtotaal 100.000
5
6 Totaal risico's 2.670.000


0
0 Berekening weerstandsratio 1-1-2020
1 Totaal risico 18.350.000 Totaal weerstandsvermogen 33.646.000
2 Weerstandsratio 1,8


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6