Naam Rijswijk
Code 603
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 52208

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Participatiewet 50.0 2000000.0 1000000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties 50.0 2000000.0 1000000.0
Sociaal domein Sociaal Domein 50.0 600000.0 300000.0
Gemeentefonds Uitkering gemeentefonds 50.0 600000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Deelname in gemeenschappelijke regeling 30.0 600000.0 180000.0
Aanbesteding Grote investeringen 30.0 600000.0 180000.0
Belasting Lagere inkomsten PMD 50.0 250000.0 125000.0
Bodemsanering Asbestverwijdering 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Invoering vennootschapsbelasting 50.0 250000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Subsidies 50.0 250000.0 125000.0

0 1 2
0 Actoren Rollen Acties / besluiten
1
2 Raad Sturen en toezicht houden ▪ Vaststellen nota weerstandsvermogen en risicomanagement; ▪ hoogte weerstandsvermogen vaststellen; ▪ programma- en programmarekening vaststellen.
3 College Sturen en toezicht houden ▪ toezicht op implementatie risicomanagement; ▪ sturen op verantwoording van risico’s.
4 Management Sturen en verantwoorden ▪ Implementatie risicomanagement; ▪ beoordelen top-10 risico’s; ▪ kwantificering risico’s; ▪ aanspreken op gedrag.
5 Medewerkers Beheersen ▪ Implementeren beheersmaatregelen; ▪ kwantificeren van risico’s; ▪ rapporteren ontwikkeling risico’s ▪ aanspreken op gedrag.
6 Advies & Control Beheersen en toezicht houden ▪ Bijdrage leveren aan risico analyse; ▪ in beeld brengen financiële consequenties; ▪ bewaken input risicobeheersingssysteem.


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 1. Kengetallen
1 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
2 Kengetallen: Verslag 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
3 netto schuldquote 157,8% 121,5% 108,4% 97,6% 80,7% 57,6%
4 netto schuldquote exclusief verstrekte leningen 157,3% 121,1% 108,0% 97,2% 80,4% 57,2%
5 solvabiliteitsratio 10% 14% 14% 15% 18% 21%
6 structurele exploitatieruimte 1,1% 1,1% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8%
7 grondexploitatie 96% 84% 70% 56% 40% 25%
8 belastingcapaciteit* 94% 94% 96% 96% 96% 96%
9


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Participatiewet 50.0 2000000.0 1000000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties 50.0 2000000.0 1000000.0
Gemeentefonds Uitkering gemeentefonds 50.0 1200000.0 600000.0
GR / Verbonden partijen Beëindigen huurovereenkomst gemeentelijke parkeerterreinen rondom In de Bogaard 50.0 600000.0 300000.0
Sociaal domein Sociaal Domein 50.0 600000.0 300000.0
Projecten Grote investeringen 30.0 600000.0 180000.0
GR / Verbonden partijen Deelname in gemeenschappelijke regeling 30.0 600000.0 180000.0
Bodemsanering Asbestverwijdering 50.0 250000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Subsidies 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Invoering vennootschapsbelasting 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Lagere inkomsten PMD 50.0 250000.0 125000.0

0 1 2
0 Actoren Rollen Acties / besluiten
1
2 Raad Sturen en toezicht houden ▪ Vaststellen nota weerstandsvermogen en risicomanagement; ▪ hoogte weerstandsvermogen vaststellen; ▪ programma- en programmarekening vaststellen.
3 College Sturen en toezicht houden ▪ toezicht op implementatie risicomanagement; ▪ sturen op verantwoording van risico’s.
4 Management Sturen en verantwoorden ▪ Implementatie risicomanagement; ▪ beoordelen top-10 risico’s; ▪ kwantificering risico’s; ▪ aanspreken op gedrag.
5 Medewerkers Beheersen ▪ Implementeren beheersmaatregelen; ▪ kwantificeren van risico’s; ▪ rapporteren ontwikkeling risico’s ▪ aanspreken op gedrag.
6 Advies & Control Beheersen en toezicht houden ▪ Bijdrage leveren aan risico analyse; ▪ in beeld brengen financiële consequenties; ▪ bewaken input risicobeheersingssysteem.


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Verslag Begroting
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 netto schuldquote 147,1% 108,4% 120,9% 114,0% 80,7% 53,1%
3 idem, excl. leningen u/g 146,7% 108,0% 120,6% 113,6% 80,4% 52,8%
4 solvabiliteitsratio 12% 14% 12% 13% 18% 23%
5 structurele exploitatieruimte -0,1% 0,6% 1,4% 1,6% 2,2% 2,6%
6 grondexploitatie 85% 70% 52% 38% 24% 11%
7 belastingcapaciteit* 95% 96% 96% 96% 96% 96%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties 50.0 2000000.0 1000000.0
Gemeentefonds Uitkering gemeentefonds 50.0 1200000.0 600000.0
BUIG Participatiewet 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein WMO, Jeugd, SW en Re-integratie 50.0 2000000.0 1000000.0
GR / Verbonden partijen Deelname in gemeenschappelijke regeling 50.0 850000.0 425000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Verslag Begroting
1 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 netto schuldquote 162,7% 120,9% 154% 139% 123% 113%
3 idem, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 162,3% 120,6% 157% 143% 126% 116%
4 solvabiliteitsratio 9% 12% 17% 19% 21% 22%
5 structurele exploitatieruimte -4,5% 1,4% 0,1% 0,4% 0,4% 1,1%
6 grondexploitatie 90% 52% 73% 58% 47% 33%
7 belastingcapaciteit* 98% 98% 98% 98% 98% 98%