Naam Schiedam
Code 606
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 77907

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Stroomopwaarts, primaire proces None None 1315000.0
Belasting Sportvrijstelling BTW None None None
BUIG BUIG-middelen None None 2833000.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren voormalig W&I None None None
Sociaal domein Registratie thuislozen None None 101000.0
Grondexploitatie Risico’s grondexploitaties None None 1233000.0
Projecten Risico’s overige projecten None None 5565000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims private partijen buiten grondexploitaties None None 1086000.0
Grondexploitatie Grond de Wachters vm. Toernooiveld None None 239000.0
Projecten Uitvoeringsprogramma Schiedam in Beweging fase 2 None None 426000.0
Kapitaalgoederen Leegstand gemeentelijk vastgoed None None 161000.0
GR / Verbonden partijen Culturele instellingen None None None
GR / Verbonden partijen Borgstellingen None None 104000.0
Belasting Wetsvoorstel afschaffing precariobelasting nutsbedrijven None None None
Belasting BTW suppletie aangifte en aanvullende opgave BTW-compensatiefonds None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Stroomopwaarts None None 948000.0
BUIG BUIG-middelen None None None
GR / Verbonden partijen GR Jeugdhulp Rijnmond None None 3281000.0
Sociaal domein ROGplus None None 1300000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None 674000.0
Projecten Risico's overige projecten None None 5579000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims private partijen buiten grondexploitaties None None 980000.0
Grondexploitatie Grond de Wachters vm. Toernooiveld None None 239000.0
Kapitaalgoederen Leegstand gemeentelijk vastgoed None None None
GR / Verbonden partijen Borgstellingen None None 104000.0
Personeel Organisatie-aanpassingen None None 600000.0
Belasting Fiscale risico's None None 281000.0
Belasting BCF plafond None None 472000.0
Projecten Hostingconcept Stroomopwaarts None None 400000.0

0 1
0 20,7%20,0%
1 19,9%18,7%19,0%16,8%
2 16,7%15,9%16,2%15,6%
3
4
5


0 1
0 181,8%
1 162,8%166,9%167,5%156,8%
2 155,8%155,4%149,9%162,4%146,0 %
3
4 118,7%117,2%106,4%116,7%110,0 %
5
6
7
8
9
10


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Stroomopwaarts None None 525000.0
Sociaal domein GR Jeugdhulp Rijnmond None None 320000.0
Sociaal domein ROGplus - WMO None None 78000.0
Sociaal domein Jeugdtaken gemeente (backoffice hiervan via ROGplus) None None 1327000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None 3652000.0
Projecten Risico's overige projecten None None 7622000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims private partijen buiten grondexploitaties None None 980000.0
GR / Verbonden partijen Borginstellingen None None 104000.0
Overig Organisatieaanpassingen None None None
Belasting Fiscale risico's None None 750000.0
Overig BCF plafond None None None
Overig Hostingsconcept stroomopwaarts None None None
ICT algemeen Cyber Security incident None None 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische claims None None 818000.0
Overig Leegstand gemeentelijk vastgoed None None 48000.0

0
0
1 17,8% 14,8% 13,5% 13,9%
2 13,8% 11,6% 14,6% 12,2% 11,6% 11,2%
3
4


0
0 181,8%
1 167,4% 155,5% 161,7% 155,9% 163,2% 157,6% 162,4% 151,9% 151,2%
2 127,7%
3 121,7% 116,9% 111,1% 107,9%
4
5
6
7