Naam Sliedrecht
Code 610
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 25020

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Organisatierisico’s None None 1000000.0
Dividend/Rente Renterisico’s None None None
Gemeentefonds Risico’s algemene uitkering None None 360000.0
Sociaal domein Risico’s decentralisaties None None None
GR / Verbonden partijen Risico’s bij verbonden partijen None None 900000.0
GR / Verbonden partijen Risico’s garantstellingen None None None
Belasting Risico bouwleges None None 88000.0
Dividend/Rente Risico dividendontvangsten None None 100000.0
Grondexploitatie Projectrisico's, waardering vastgoed en grondexploitaties None None None

0
0 Maximaal Structureel/ KansRisico Risicogebied Zie risico Incidenteel klasse bedrag
1 Organisatierisico's A 1.000.000 I II 375.000 Renterisico B - - - - Onzekerheden algemene uitkering C 360.000 S I 112.500 Decentralisaties D - - - - Verbonden partijen E 1.770.000 S II 1.484.375 Garantstellingen F 1.217.125 I I/ IV 865.484 Bouwleges G 88.000 S I 27.500 Dividend H 100.000 S II 93.750 I 2.411.464 I I/II/III/IV 2.039.915 Projectrisico's, waardering vastgoed en grondexploitaties


0
0 Weerstandscapaciteit 2108
1 Algemene risicoreserve 2.104 Algemene reserve 4.548
2 Verwachte stand 1 januari 2018 6.652


0 1 2 3 4 5 6
0 Sliedrecht Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjaren raming 2019 Meerjaren raming 2020 Meerjaren raming 2021
1 Netto schuldquote 41% 60% 64% 56% 50% 47%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 38% 57% 61% 53% 47% 43%
3 Solvabiliteitsratio 41% 37% 33% 36% 39% 42%
4 Grondexploitatie 1% 8% 9% 4% -1% -2%
5 Structurele exploitatieruimte 0,42% 0,55% 0,52% 1,59% 2,41% 2,74%
6 Belastingcapaciteit 84,09% 84,09% 84,37% 84,37% 84,37% 84,37%


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1. Netto schuldquote a. zonder correctie doorgeleende gelden b. met correctie doorgeleende gelden 2. Solvabiliteitsratio 3. Grondexploitatie 4. Structurele exploitatieruimte 5. Belastingcapaciteit < 90% < 90% > 50% < 20% > 0% < 95% 90-130% 90-130% 20-50% 20-35% 0% 95-105% > 130% > 130% < 20% > 35% < 0% > 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Organisatierisico's 43.5 1000000.0 435000.0
Gemeentefonds Onzekerheden algemene uitkering 31.1428571429 350000.0 109000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 104.26251691475 1478000.0 1541000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 85.678391959799 796000.0 682000.0
Dividend/Rente Dividend 94.0 100000.0 94000.0
Grondexploitatie Projectrisico's, waardering vastgoed en grondexploitaties 81.5217391304348 2576000.0 2100000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Organisatierisico's 19.3548387096774 1085000.0 210000.0
Gemeentefonds Onzekerheden algemene uitkering 31.1428571428571 350000.0 109000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 94.0126441056155 2689000.0 2528000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 85.9281437125749 668000.0 574000.0
Dividend/Rente Dividend 38.0 100000.0 38000.0
Grondexploitatie Projectrisico's, waardering vastgoed en grondexploitaties 71.0335448776065 4412000.0 3134000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjaren raming 2021 Meerjaren raming 2022 Meerjaren raming 2023
1 Netto schuldquote 50% 64% 42% 36% 30% 26%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle vertrekte leningen 47% 61% 39% 33% 27% 23%
3 Solvabiliteitsratio 34% 33% 45% 48% 50% 52%
4 Grondexploitatie 3% 12% 6% 7% 2% 4%
5 Structurele exploitatieruimte 0,31% 1,00% -0,11% 0,39% 0,07% -0,04%
6 Gemeentelijke belastingcapaciteit 84,09% 85,85% 87% 87% 87% 87%