Naam Westvoorne
Code 614
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 14508

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Er is in de begroting onvoldoende krediet opgenomen om het implementatieplan van de AFO (Ambtelijke Fusie Organisatie) te bekostigen. 75.0 375000.0 281250.0
Overig Er worden onverwachte uitgaven gedaan die voldoen aan de 3 O’s. Hierdoor worden budgetten overschreden, bijv. open-einde regelingen, gewijzigde wetgeving. 75.0 175000.0 131250.0
Sociaal domein Sociaal Domein: vanwege open-einde regelingen is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn. 75.0 375000.0 281250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico m.b.t. glas: provincie eist subsidie terug. 75.0 375000.0 281250.0
Grondexploitatie Afwaardering grondpositie 75.0 175000.0 131250.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risicogebeurtenis Kansklasse Gevolgklasse Risicoscore Invloed op benodigde weerstandscapaciteit (in %) Gevolg
1 1 (3) Er is in de begroting onvoldoende krediet opgenomen om het implementatieplan van de AFO (Ambtelijke Fusie Organisatie) te bekostigen. 4 4 16 14% Financieel
2 2 (2) Er worden onverwachte uitgaven gedaan die voldoen aan de 3 O’s. Hierdoor worden budgetten overschreden, bijv. open-einde regelingen, gewijzigde wetgeving. 4 3 12 14% Financieel
3 3 (-) Sociaal Domein: vanwege open-einde regelingen is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn. 4 4 16 13% Financieel
4 4 (6) Risico m.b.t. glas: provincie eist subsidie terug. 4 4 16 11% Financieel
5 5 (5) Afwaardering grondpositie 4 3 12 9% Financieel


0 1 2 3 4
0 Beschikbare weerstandscapaciteit* 2018 2019 2020 2021
1 Algemene reserve 7.950.371 7.740.371 7.740.371 7.740.371
2 Algemene reserve Woonbedrijf 7.246.197 7.128.807 6.404.913 5.349.319
3 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 500.000 500.000 500.000 500.000
4 Post onvoorzien 70.500 70.500 70.500 70.500
5 Totaal 15.767.068 15.439.678 14.715.784 13.660.190
6 Exclusief Woonbedrijf 8.520.871 8.310.871 8.310.871 8.310.871


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 > x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen gemeente Westvoorne in % Rekening 2016 Begroting
1 2017 2018 2019 2020 2021
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Grondexploitatie Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 124,7 116,3 26,0 34,4 2,8 122,2 151,5 142,8 51,0 31,1 0,3 123,4 150,6 146,5 15,7 27,5 1,1 122,1 181,6 177,7 12,5 21,4 -0,5 122,1 187,7 183,7 9,4 19,1 -0,3 122,1 191,9 187,8 6,7 16,5 -1,8 122,1


0 1 2
0 Effectieve schuldquote gemeente Westvoorne in % Rekening 2016 Begroting
1 2017 2018 2019 2020 2021
2 (A) Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen (B) Grondexploitatie 101,2 11,4 134,3 146,5 177,7 183,7 187,8 26,5 15,7 12,5 9,4 6,7
3 Effectieve schuldquote (= A-B) 89,8 107,8 130,8 165,2 174,3 181,1


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Afwaardering grondpositie 15.0 250000.0 37500.0
Overig Er is in de begroting onvoldoende krediet opgenomen om het inplementatieplan van de AFO te bekostigen en met de AFO samenhangende inuuur t.b.v. de huidige organisatie. 15.0 500000.0 75000.0
Sociaal domein Sociaal Domein: vanwege open-einde regelingen is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn. 14.0 500000.0 70000.0
Overig Risico m.b.t. glas: provincie eist subsidie terug. 12.0 500000.0 60000.0
Personeel Onvoldoende functioneren van medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg, kosten van inhuur en inzet middelen. 9.0 250000.0 22500.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risicogebeurtenis Kans-klas-se Gevolg-klasse Risico-score Invloed op benodigde weerstandsca-paciteit (in %) Gevolg
1 1 (1) Er is in de begroting onvoldoende krediet opgenomen om het inplementatieplan van de AFO te bekostigen en met de AFO samenhangende inuuur t.b.v. de huidige organisatie. 4 4 16 15% Financieel
2 2 (2) Afwaardering grondpositie 5 3 15 15% Financieel
3 3 (3) Sociaal Domein: vanwege open-einde regelingen is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn. 4 4 16 14% Financieel
4 4 (4) Risico m.b.t. glas: provincie eist subsidie terug. 4 4 16 12% Financieel
5 5 (5) Onvoldoende functioneren van medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg, kosten van inhuur en inzet middelen. 4 3 12 9% Financieel


0 1 2 3 4
0 Beschikbare weerstandscapaciteit* 2019 2020 2021 2022
1 Algemene reserve 3.319.900 3.580.900 3.501.900 3.456.900
2 Algemene reserve Woonbedrijf 8.534.467 8.964.091 8.592.080 8.396.878
3 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
4 Post onvoorzien 70.500 70.500 70.500 70.500
5 Totaal 14.424.867 15.115.491 14.664.480 14.424.278
6 Exclusief Woonbedrijf 5.890.400 6.151.400 6.072.400 6.027.400


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 > x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen gemeente Westvoorne in % Rekening2017 Begroting
1 2018 2019 2020 2021 2022
2 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenGrondexploitatieSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteBelastingcapaciteit 142,1137,213,333,0-0,6122,1 150,6146,515,727,51,1122,1 162,5158,99,522,5-0,7127,9 179,7176,06,520,2-0,2127,9 177,8174,04,019,1-0,8127,9 168,6164,81,218,40,1127,9


0 1 2
0 Effectieve schuldquote gemeente Westvoorne in % Rekening2017 Begroting
1 20182019202020212022
2 (A) Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen(B) Grondexploitatie 137,213,3 146,5158,9176,0174,0164,815,79,56,54,01,2
3 Effectieve schuldquote (= A-B) 123,9 130,8149,4169,5170,0163,6


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Het niet doorgaan van de AFO brengt kosten met zich mee om de organisatie toekomstbestendig te maken, zoals invullen van vacatures. 75.0 375000.0 281250.0
Sociaal domein Sociaal Domein: vanwege open-einde regelingen is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn. 75.0 375000.0 281250.0
Grondexploitatie Afwaardering grondpositie 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Onvoldoende functioneren van medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg, kosten van inhuur en inzet middelen 75.0 175000.0 131250.0
Sociaal domein Er worden onverwachte uitgaven gedaan die voldoen aan de 3 O's. Hierdoor worden budgetten overschreden, bijv.open-einde regelingen, gewijzigde wetgeving. 75.0 175000.0 131250.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risicogebeurtenis Kansklasse Gevolgklasse Risicoscore Invloed op benodigde weerstandscapaciteit (in %) Gevolg
1 1 (1) Het niet doorgaan van de AFO brengt kosten met zich mee om de organisatie toekomstbestendig te maken, zoals invullen van vacatures. 4 4 16 25% Financieel
2 2 (2) Sociaal Domein: vanwege open-einde regelingen is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn. 4 4 16 15% Financieel
3 3 (3) Afwaardering grondpositie 3 5 15 11% Financieel
4 4 (4) Onvoldoende functioneren van medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg, kosten van inhuur en inzet middelen. 4 3 12 10% Financieel
5 5 (5) Er worden onverwachte uitgaven gedaan die voldoen aan de 3 O's. Hierdoor worden budgetten overschreden, bijv.open-einde regelingen, gewijzigde wetgeving. 4 3 12 8% Financieel


0 1 2 3 4
0 Beschikbare weerstandscapaciteit* 2020 2021 2022 2023
1 Algemene reserve 4.334.368 3.958.870 3.770.906 3.728.569
2 Algemene reserve Woonbedrijf 7.778.936 8.289.141 8.525.482 9.407.040
3 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
4 Post onvoorzien 70.500 70.500 70.500 70.500
5 Totaal 14.683.804 14.818.511 14.866.888 15.706.109
6 Exclusief Woonbedrijf 6.904.868 6.529.370 6.341.406 6.299.069


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 > x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen gemeente Westvoorne in % Rekening 2018 Begroting
1 2019 2020 2021 2022 2023
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Grondexploitatie Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 135,6 131,2 8,5 27,4 -0,3 122,1 162,5 158,9 9,5 22,5 -0,7 127,9 164,7 160,8 3,6 22,1 1,7 129,5 175,7 171,7 2,3 20,3 0,5 129,5 169,4 165,4 0,5 20,2 0,6 129,5 158,1 154,2 -1,2 20,7 -1,1 129,5


0 1 2
0 Effectieve schuldquote gemeente Westvoorne in % Rekening 2018 Begroting
1 2019 2020 2021 2022 2023
2 (A) Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen (B) Grondexploitatie 131,2 8,5 158,9 160,8 171,7 165,4 154,2 9,5 3,6 2,3 0,5 -1,2
3 Effectieve schuldquote (= A-B) 122,7 149,4 157,3 169,4 164,9 155,4