Naam Waddinxveen
Code 627
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 27578

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Deelneming van € 4.900.000 via Commandiet Triangel B.V. in C.V. Triangel. 10.0 4900000.0 490000.0
Onderwijs De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2016 loopt anders dan verwacht. 35.0 950000.0 332500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Mogelijk beroep op gemeentegaranties bij de ingebrekestelling terugbetaling € 15 miljoen (geldleningen) door C.V. Triangel aan BNG. 4.0 7500000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Mogelijk beroep op gemeentegarantie bij de ingebrekestelling terugbetaling € 15 miljoen (kredietfaciliteit) door C.V. Triangel aan BNG. 4.0 7500000.0 300000.0
Onderwijs De nieuwe basisschool "De Nieuwe School (voorheen Het Perspectief)” beëindigt zelf de instandhouding (bijvoorbeeld onvoldoende leerlingen of andere overwegingen van het schoolbestuur). 30.0 500000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Deelneming van € 4.900.000 via Commandiet Triangel B.V. in C.V. Triangel. 10.0 4900000.0 490000.0
Onderwijs De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2016 loopt anders dan verwacht. 35.0 950000.0 332500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Mogelijk beroep op gemeentegaranties bij de ingebrekestelling terugbetaling € 15 miljoen (geldleningen) door C.V. Triangel aan BNG. 4.0 7500000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Mogelijk beroep op gemeentegarantie bij de ingebrekestelling terugbetaling € 15 miljoen (kredietfaciliteit) door C.V. Triangel aan BNG. 4.0 7500000.0 300000.0
Onderwijs De nieuwe basisschool "De Nieuwe School (voorheen Het Perspectief)” beëindigt zelf de instandhouding (bijvoorbeeld onvoldoende leerlingen of andere overwegingen van het schoolbestuur). 30.0 500000.0 150000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Deelneming van € 4.900.000 via Commandiet Triangel B.V. in C.V. Triangel. 10.0 4900000.0 490000.0
Onderwijs De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2016 loopt anders dan verwacht. 35.0 1023000.0 358050.0
GR / Verbonden partijen Mogelijk beroep op gemeentegaranties bij de ingebrekestelling terugbetaling € 15 miljoen (geldleningen) door C.V. Triangel aan BNG 4.0 7500000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Mogelijk beroep op gemeentegarantie bij de ingebrekestelling terugbetaling € 15 miljoen (kredietfaciliteit) door C.V. Triangel aan BNG. 4.0 3750000.0 150000.0
Onderwijs De nieuwe basisschool "De Nieuwe School (voorheen Het Perspectief)” beëindigt zelf de instandhouding (bijvoorbeeld onvoldoende leerlingen of andere overwegingen van het schoolbestuur). 30.0 500000.0 150000.0

0
0 Positie Risico Kans Financieel Gewogen invloed Programma risico (in %) gevolg risicobedrag (in €)
1 Deelneming van € 4.900.000 via 10 4.900.000 490.000 22% Algemeen 1 Commandiet Triangel B.V. in C.V. (Treasury) Triangel.
2 Beheersmaatregel: - Invloed via Deelneming Triangel GEM beheer BV. - Resultaten vanuit gemeente nauwlettend gevolgd.
3 De uitvoering van het Integraal 35 1.023.000 358.000 17% Mens in 2 Huisvestingsplan Primair Onderwijs ontwikkeling (IHP) 2016 loopt anders dan verwacht.
4 Beheersmaatregel: - Vóór aanbestedingen worden de te verwachten kosten berekend en indien noodzakelijk wordt het ontwerp aangepast (versobering e.d.). - Risico´s worden vooraf goed onderzocht (technisch, projectrisico’s e.d.) - De gemeente kan invloed uitoefenen door vertegenwoordiging in stuurgroep/projectgroep en/of bouwteam. - De gemeente neemt het bouwheerschap op zich indien zinvol.
5 Mogelijk beroep op gemeentegaranties 4 7.500.000 300.000 13% Algemeen 3 bij de ingebrekestelling terugbetaling (Treasury) € 15 miljoen (geldleningen) door C.V. Triangel aan BNG.
6 Beheersmaatregel: - 50% contragarantie BPD. - Invloed via Deelneming Triangel GEM beheer BV. - Resultaten vanuit gemeente nauwlettend gevolgd.
7 Mogelijk beroep op gemeentegarantie 4 3.750.000 150.000 7% Algemeen 4 bij de ingebrekestelling terugbetaling (Treasury) € 15 miljoen (kredietfaciliteit) door C.V. Triangel aan BNG.
8 Beheersmaatregel: - 50% contragarantie BPD. - Invloed via Deelneming Triangel GEM beheer BV. - Resultaten vanuit gemeente nauwlettend gevolgd.
9 De nieuwe basisschool "De Nieuwe 30 500.000 150.000 7% Mens in 5 School (voorheen Het Perspectief)” ontwikkeling beëindigt zelf de instandhouding (bijvoorbeeld onvoldoende leerlingen of andere overwegingen van het schoolbestuur).
10 Beheersmaatregel: De neutraliteit van de gemeente sluit elke poging om het leerlingenaantal te beïnvloeden uiteraard volledig uit. Desondanks wordt het verloop van het aantal leerlingen nauwlettend gemonitord en de huisvesting kwalitatief goed ingevuld.
11


0 1 2 3
0 Begroting 2018-2021 Jaarrekening 2017 Begroting 2019-2022
1 Aantal geïnventariseerde risico’s 42 46 43
2 Maximaal financieel gevolg alle risico’s € 24.361.500 € 24.597.000 € 21.042.000


0 1
0 Begroting 2019-2022
1 Algemene bedrijfsreserve algemene dienst, saldo 1-1-2019 € 17.357.000
2 Af: nieuw beleid begroting 2017 - 2020 € 0
3 Vrije algemene bedrijfsreserve algemene dienst € 17.357.000


0 1 2 3
0 Elementen incidentele weerstandscapaciteit Begroting 2018-2021 Jaarrekening 2017 Begroting 2019-2022
1 Vrije algemene bedrijfsreserve algemene dienst € 15.566.000 € 16.410.000 € 17.357.000
2 Algemene bedrijfsreserve Zwembad € 294.000 € 294.000 € 320.000
3 Post onvoorzien (met ingang van 2018 op basis van € 0,50 per inwoner was € 2,00) € 13.000 € 0 € 14.000
4 Stille reserve nnb nnb € 145.000
5 Totale incidentele weerstandscapaciteit algemene dienst € 15.873.000 € 16.704.000 € 17.836.000
6 Saldo weerstandscapaciteit Grondbedrijf, zie Par. 7 - Grondbeleid € 966.000 € 2.851.000 € 2.751.000
7 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit € 16.839.000 € 19.555.000 € 20.587.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2018-2021 Jaarrekening 2017 Begroting 2019-2022
1 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit €16.839.000 € 19.555.000 € 20.587.000
2 Benodigde weerstandscapaciteit € 3.030.000 € 3.162.000 € 2.831.000
3 Ratio weerstandsvermogen 5.6 6.2 7.3
4 Ratio betekenis uitstekend uitstekend uitstekend


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Kengetallen Begroting 2018 JR 2017 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
1 Netto schuldquote 108% 104% 99% 86% 94% 90%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 107% 103% 98% 85% 93% 89%
3 Solvabiliteitsratio 32% 27% 30% 32% 32% 33%
4 Grondexploitatieratio 52% 88% 59% 39% 37% 28%
5 Structurele exploitatieruimte 1,2% 0,8% 2% 2% 1% 1%
6 Belastingcapaciteit 106% 106% 107% 107% 107% 107%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Hogere uitgaven dan geraamd voor het sociale domein 20.0 2700000.0 540000.0
GR / Verbonden partijen Deelneming van € 4.900.000 via Commandiet Triangel B.V. in C.V. Triangel. 10.0 4900000.0 490000.0
GR / Verbonden partijen Mogelijk beroep op gemeentegaranties bij de ingebrekestelling terugbetaling € 15 miljoen (geldleningen) door C.V. Triangel aan BNG. 4.0 7500000.0 300000.0
Onderwijs De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2016 loopt anders dan verwacht. 33.0 750000.0 247500.0
GR / Verbonden partijen Mogelijk beroep op gemeentegarantie bij de ingebrekestelling terugbetaling € 15 miljoen (kredietfaciliteit) door C.V. Triangel aan BNG. 4.0 5000000.0 200000.0
Onderwijs De nieuwe basisschool "De Nieuwe School (voorheen Het Perspectief)” beëindigt zelf de instandhouding (bijvoorbeeld onvoldoende leerlingen of andere overwegingen van het schoolbestuur). 30.0 500000.0 150000.0

0
0 Positie Risico Kans Financieel Gewogen Programma risico (in %) gevolg risicobedrag (in €)
1 1 Hogere uitgaven dan geraamd voor het 20% 2.700.000 554.000 Participatie in sociale domein samenhang
2 Beheersmaatregelen - Een behoudende raming in de begroting dekt een deel van de risico’s al af. - Bestuurlijke invloed verbonden partijen - Heldere contractafspraken met uitvoerders - Interne beheer op uitgaven sociale domein - Zo nodig beleidskader en/of regelingen aanpassen
3 2 Deelneming van € 4.900.000 via 10 4.900.000 490.000 Algemeen Commandiet Triangel B.V. in C.V. (Treasury) Triangel.
4 Beheersmaatregel: - Invloed via Deelneming Triangel GEM beheer BV. - Resultaten vanuit gemeente nauwlettend gevolgd.
5 3 Mogelijk beroep op gemeentegaranties 4 7.500.000 300.000 Algemeen bij de ingebrekestelling terugbetaling (Treasury) € 15 miljoen (geldleningen) door C.V. Triangel aan BNG.
6 Beheersmaatregel: - 50% contragarantie BPD. - Invloed via Deelneming Triangel GEM beheer BV. - Resultaten vanuit gemeente nauwlettend gevolgd.
7 4 De uitvoering van het Integraal 33 750.000 250.000 Mens in Huisvestingsplan Primair Onderwijs ontwikkeling (IHP) 2016 loopt anders dan verwacht.
8 Beheersmaatregel: - Vóór aanbestedingen worden de te verwachten kosten berekend en indien noodzakelijk wordt het ontwerp aangepast (versobering e.d.). - Risico´s worden vooraf goed onderzocht (technisch, projectrisico’s e.d.) - De gemeente kan invloed uitoefenen door vertegenwoordiging in stuurgroep/projectgroep en/of bouwteam. - De gemeente neemt het bouwheerschap op zich indien zinvol.
9 5 Mogelijk beroep op gemeentegarantie 4 5.000.000 200.000 Algemeen bij de ingebrekestelling terugbetaling (Treasury) € 15 miljoen (kredietfaciliteit) door C.V. Triangel aan BNG.
10 Beheersmaatregel: - 50% contragarantie BPD. - Invloed via Deelneming Triangel GEM beheer BV. - Resultaten vanuit gemeente nauwlettend gevolgd.
11 6 De nieuwe basisschool "De Nieuwe 30 500.000 150.000 Mens in School (voorheen Het Perspectief)” ontwikkeling beëindigt zelf de instandhouding (bijvoorbeeld onvoldoende leerlingen of andere overwegingen van het schoolbestuur).


0 1 2 3
0 Begroting 20192022 Jaarrekening 2018 Begroting 20202023
1 Aantal geïnventariseerde risico’s 43 43 44
2 Maximaal financieel gevolg alle risico’s € 21.042.000 € 20.807.000 € 24.608.000


0 1
0 Begroting 2020-2023
1 Algemene bedrijfsreserve algemene dienst, saldo 1-12020 € 18.715.000
2 Af: nieuw beleid € 0
3 Vrije algemene bedrijfsreserve algemene dienst € 18.715.000


0 1 2 3
0 Elementen incidentele weerstandscapaciteit Begroting 2019-2022 Jaarrekening 2018 Begroting 2020-2023
1 Vrije algemene bedrijfsreserve algemene dienst € 17.357.000 € 18.229.000 € 18.715.000
2 Algemene bedrijfsreserve Zwembad € 320.000 € 320.000 € 252.000
3 Post onvoorzien (met ingang van 2020 € 1) € 13.000 € 13.000 0
4 Stille reserve € 145.000 € 45.000 € 20.000
5 Totale incidentele weerstandscapaciteit algemene dienst € 17.835.000 € 18.607.000 € 18.987.000
6 Saldo weerstandscapaciteit Grondbedrijf, zie Par. 7 – Grondbeleid € 2.751.000 € 5.183.000 € -1.894.000
7 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit € 20.586.000 € 23.790.000 € 17.093.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2019-2022 Jaarrekening 2018 Begroting 2020-2023
1 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit € 20.586.000 € 23.790.000 € 17.093.000
2 Benodigde weerstandscapaciteit € 2.831.000 € 2.806.000 € 3.362.000
3 Ratio weerstandsvermogen 7,3 8,5 5,1
4 Ratio betekenis uitstekend uitstekend uitstekend


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Kengetallen Begroting 2019 JR 2018 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 Netto schuldquote 99% 65% 99% 94% 124% 115%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 98% 64% 93% 93% 123% 114%
3 Solvabiliteitsratio 30% 30% 30% 30% 27% 28%
4 Grondexploitatieratio 59% 40% 21% 12% 6% -1%
5 Structurele exploitatieruimte 2% 4% 1% 1% 0% 1%
6 Belastingcapaciteit 107% 106% 112% 112% 112% 112%