Naam Zoetermeer
Code 637
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 124695

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Algemeen: Hogere investeringen 25.0 1700000.0 425000.0
Grondexploitatie Algemeen: Grondprijsontwikkeling/lagere grondopbrengsten 75.0 1100000.0 825000.0
Grondexploitatie Algemeen: Formatierisico Grondbedrijf 25.0 2100000.0 525000.0
Grondexploitatie Algemeen: Immateriele vaste activa (IMVA) 25.0 300000.0 75000.0
Grondexploitatie Boerhaavelaan None None None
Grondexploitatie Cadenza 1 (voormalig Centrum Oost) None None None
Grondexploitatie Tekort grondexploitatie Palenstein 60.0 3400000.0 2040000.0
Grondexploitatie Deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Bleizo 50.0 11000000.0 5500000.0
Grondexploitatie Nutricia/Numico Rokkeveenseweg 50.0 400000.0 200000.0
Grondexploitatie Westelijke Entree 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie Van Leeuwenhoeklaan None None None
Grondexploitatie Oosterheem None None None
Grondexploitatie Voorweg Noord 70.0 700000.0 490000.0
Grondexploitatie Katwijkerlaantrace None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties geldleningen aan woningbouwverenigingen 1.0 3400000.0 34000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen pensioen en (boven) wettelijk ww 10.0 800000.0 80000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegarantie eigen woningen None None None

0 1 2
0 Algemeen: Hogere investeringen € 1,7 mln. 25%
1 Algemeen: Grondprijsontwikkeling/lagere grondopbrengsten € 1,1 mln. 75%
2 Algemeen: Formatierisico Grondbedrijf € 2,1 mln. 25%
3 Algemeen: Immateriele vaste activa (IMVA) € 0,3 mln. 25%
4 Boerhaavelaan ** **
5 Cadenza 1 (voormalig Centrum Oost) ** **
6 Tekort grondexploitatie Palenstein € 3,4 mln. 60%
7 Deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Bleizo € 11,0 mln. 50%
8 Nutricia/Numico Rokkeveenseweg € 0,4 mln. 50%
9 Westelijke Entree € 1,0 mln. 50%
10 Van Leeuwenhoeklaan ** **
11 Oosterheem ** **
12 Voorweg Noord € 0,7 mln. 70%
13 Katwijkerlaantrace ** **


0 1
0 Omschrijving 2018 2019 2020 2021 Weerstandscapaciteit Vrij inzetbare reserve Totaal weerstandscapaciteit excl. weerstandscapaciteit Grondb edrijf Weerstandscapaciteit Grondbedrijf Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf 31/12 Reserve risico's 31/12 Totaal weerstandscapaciteit Grondb edrijf Totale weerstandscapaciteit
1 13,3 13,3 13,3 13,3
2 13,3 13,3 13,3 13,3 12,7 13,2 13,3 13,0 1,3 1,0 0,7 0,4 14,0 14,2 14,0 13,4 27,3 27,5 27,3 26,7


0 1
0 Omschrijving 2018 2019 2020 2021 Weerstandsvermogen excl. Grondbedrijf Totaal aan gekwantificeerde risico's Norm voor niet gekwantificeerde risico's Totaal aan berekende risico's excl Grondbedrijf Weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf Overschot aan weerstandscapaciteit excl. Grondb edrijf Grondbedrijf Totaal aan risico's Grondbedrijf Weerstandscapaciteit Grondbedrijf Afroming weerstandscapaciteit (b eschikb aar t+1)
1 0,5 0,5 0,5 0,5 7,2 7,2 7,2 7,2
2 7,7 7,7 7,7 7,7 13,3 13,3 13,3 13,3 5,6 5,6 5,6 5,6 13,5 13,5 13,5 13,5 14,0 14,2 14,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0


0 1 2
0 Kengetallen Rekening 2016 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 1.a netto schuldquote 1.b netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen 2 solvabiliteit 3 kengetal grondexploitatie 4 structurele exploitatieruimte 5 belastingcapaciteit 10,5% 6,5% 62,4% 9,0% 1,5% 99,5% 11,8% 8,1% 4,9% 3,3% 8,8% 5,1% 1,8% 0,4% 61,4% 64,1% 65,3% 66,1% 1,4% -1,2% -2,5% -2,3% 0,0% 1,7% 1,7% 1,3% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Algemeen: Hogere investeringen 50.0 1500000.0 750000.0
Grondexploitatie Algemeen: Grondprijsontwikkeling/overprogrammering bedrijventerreinen 75.0 1100000.0 825000.0
Grondexploitatie Algemeen: Formatierisico Grondbedrijf, plankosten 25.0 1600000.0 400000.0
Grondexploitatie Algemeen: Immateriële vaste activa (IMVA) 50.0 300000.0 150000.0
Grondexploitatie Boerhaavelaan None None None
Grondexploitatie Cadenza 1 (visie binnenstad/voormalig Centrum Oost) None None None
Grondexploitatie Cadenza 2 (visie binnenstad) None None None
Grondexploitatie Tekort grondexploitatie Palenstein 60.0 3900000.0 2340000.0
Grondexploitatie Deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Bleizo 50.0 5400000.0 2700000.0
Grondexploitatie Nutricia/Numico Rokkeveenseweg None None None
Grondexploitatie Westelijke Entree 50.0 700000.0 350000.0
Grondexploitatie Van Leeuwenhoeklaan None None None
Grondexploitatie Oosterheem 50.0 2100000.0 1050000.0
Grondexploitatie Voorweg Noord 50.0 200000.0 100000.0
Grondexploitatie Katwijkerlaantrace None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties geldleningen aan woningbouwverenigingen 1.0 3400000.0 34000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen pensioen en (boven)wettelijk WW 10.0 800000.0 80000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegarantie eigen woningen None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Algemeen: Hogere investeringen 50.0 1600000.0 800000.0
Grondexploitatie Algemeen: Formatierisico Grondbedrijf, plankosten 25.0 2400000.0 600000.0
Kapitaalgoederen Algemeen: Immateriële vaste activa (IMVA) 50.0 700000.0 350000.0
Grondexploitatie Boerhaavelaan None None None
Grondexploitatie Cadenza 1 (visie binnenstad/voormalig Centrum Oost) None None None
Grondexploitatie Cadenza 2 (visie binnenstad) None None None
Grondexploitatie Tekort grondexploitatie Palenstein 60.0 3600000.0 2160000.0
Grondexploitatie Westelijke Entree 50.0 700000.0 350000.0
Grondexploitatie Van Leeuwenhoeklaan None None None
Grondexploitatie Oosterheem 50.0 1100000.0 550000.0
Grondexploitatie Voorweg Noord 50.0 200000.0 100000.0
Grondexploitatie Lansinghage 50.0 1400000.0 700000.0
Grondexploitatie Katwijkerlaantrace None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties geldleningen aan woningbouwverenigingen 1.0 2200000.0 22000.0
GR / Verbonden partijen Deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Bleizo 50.0 5400000.0 2700000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegarantie eigen woningen None None None

0 1 2
0 Risico Bedrag Kans
1 Grondzaken
2 Algemeen: Hogere investeringen € 1,6 mln 50%
3 Algemeen: Formatierisico Grondbedrijf, plankosten € 2,4 mln 25%
4 Algemeen: Immateriële vaste activa (IMVA) € 0,7 mln 50%
5 Boerhaavelaan ** **
6 Cadenza 1 (visie binnenstad/voormalig Centrum Oost) ** **
7 Cadenza 2 (visie binnenstad) ** **
8 Tekort grondexploitatie Palenstein € 3,6 mln 60%
9 Westelijke Entree € 0,7 mln 50%
10 Van Leeuwenhoeklaan ** **
11 Oosterheem € 1,1 mln 50%
12 Voorweg Noord € 0,2 mln 50%
13 Lansinghage € 1,4 mln 50%
14 Katwijkerlaantrace ** **
15 Concern
16 Gemeentegaranties geldleningen aan woningbouwverenigingen* € 2,2 mln 1%
17 Deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Bleizo € 5,4 mln 50%
18 Gemeentegarantie eigen woningen pm pm


0 1
0 Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Weerstandscapaciteit Vrij inzetbare reserve Totaal weerstandscapaciteit excl. weerstandscapaciteit Grondb edrijf Weerstandscapaciteit Grondbedrijf Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf 31/12 Reserve risico's 31/12 Totaal weerstandscapaciteit Grondb edrijf Totale weerstandscapaciteit
1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 9,4 10,7 11,2 11,4 1,2 0,9 0,6 0,4 10,6 11,6 11,8 11,8
2 15,1 16,1 16,3 16,3
3


0 1
0 Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Weerstandsvermogen excl. Grondbedrijf Totaal aan gekwantificeerde risico's Norm voor niet gekwantificeerde risico's Totaal aan berekende risico's excl Grondbedrijf Weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf Tekort aan weerstandscapaciteit excl. Grondb edrijf Grondbedrijf Totaal aan risico's Grondbedrijf Weerstandscapaciteit Grondbedrijf Afroming weerstandscapaciteit (b eschikb aar t+1)
1 4,9 4,9 4,9 4,9 7,1 7,1 7,1 7,1
2 12,0 12,0 12,0 12,0 4,5 4,5 4,5 4,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 5,8 5,8 5,8 5,8 10,6 11,6 11,8 11,8 2,1 3,6 4,6 4,8


0 1 2
0 Kengetallen Rekening 2019 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022 2023
1 1.a netto schuldquote 1.b netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen 2 solvabiliteit 3 kengetal grondexploitatie 4 structurele exploitatieruimte 5 belastingcapaciteit 18,4% 16,2% 56,6% 4,4% -0,4% 102,9% 30,2% 34,3% 39,3% 42,8% 44,6% 28,0% 32,2% 37,3% 40,9% 42,7% 51,0% 47,7% 44,9% 42,4% 43,1% 4,8% 4,8% 3,3% 1,8% 1,2% -1,0% 0,6% 0,4% -0,4% -0,8% 100,0% 103,5% 100,0% 100,0% 100,0%