Naam Zoeterwoude
Code 638
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 8430

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg 25.0 7400000.0 1850000.0
Overig Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied 50.0 1100000.0 550000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost 10.0 2686460.0 268646.0
Grondexploitatie Zwethof 25.0 1000000.0 250000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 400000.0 200000.0
Overig Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's 10.0 956150.0 95615.0
Overig Kleine organisatie 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsverbanden 50.0 50000.0 25000.0
Informatieveiligheid Datalek 10.0 200000.0 20000.0
Bodemsanering Bodemvervuiling 25.0 50000.0 12500.0

0 1 2 3 4
0 Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel gevolg (max) in € Invloed
1 1 - Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg: Financieel - 25% 7.400.000 55.56%
2 2 - Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied Financieel - 50% 1.100.000 16.41%
3 3 - Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost. Financieel - 10% 2.686.460 8.20%
4 4 - Zwethof: Financieel - 25% 1.000.000 7.56%
5 5 - Algemene Uitkering: Financieel - 50% 400.000 6.12%
6 6 - Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's: Financieel - 10% 956.150 2.90%
7 7 - Kleine organisatie: Financieel - 25% 200.000 1.53%
8 8 - Samenwerkingsverbanden: Financieel - 50% 50.000 0.75%
9 9 - Datalek Financieel - 10% 200.000 0.59%
10 10 - Bodemvervuiling: Financieel - 25% 50.000 0.38%
11 Totaal grote risico's 14.042.610
12 Overige risico's 0
13 Totaal alle risico's 14.042.610


0 1
0 Percentage Bedrag (€)
1 75% 1.965.370
2 80% 2.696.050
3 85% 3.726.460
4 90% 5.141.360
5 95% 6.648.200


0 1 2 3 4
0 Weerstand Capaciteit (€) 2018 Capaciteit (€) 2019 Capaciteit (€) 2020 Capaciteit (€) 2021
1 Direct beschikbaar - Algemene reserve 1.679.280 1.679.280 1.731.280 1.732.710
2 - Beschikbare Bestemmingsreserves 4.533.630 3.898.540 3.632.860 3.520.420
3 Begroting: Onvoorziene lasten 43.000 45.000 45.000 46.200


0 1 2 3 4
0 Weerstand Capaciteit (€) 2018 Capaciteit (€) 2019 Capaciteit (€) 2020 Capaciteit (€) 2021
1 Stille reserves p.m. p.m. p.m. p.m.
2 Totale weerstandscapaciteit 6.255.910 5.622.820 5.409.140 5.299.330


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Normen VNG (%) Indicatoren Zoeterwoude (%)
1 Bij begroting ultimo jaar Vol doende' 'Matig' Onvoldoende' Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018
2 1a Netto schuldquote < 100% 100% - 130% > 130% 64,3% 46,8% 125,5%
3 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 100% 100% - 130% > 130% 35,8% 44,9% 123,5%
4 2 Solvabiliteitsratio > 50% 30% - 50% < 30% 36,1% 34,0% 29,9%
5 3 Grondexploitatie Geen norm 22,2% 40,2% 48,6%
6 4 Structurele exploitatieruimte > 0,6% 0% - 0,6% 0% 9,8% 1,5% 0,6%
7 5 Belastingcapaciteit < 100% 100% - 120% > 120% 116,9% 115,5% 114,4%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg 50.0 1500000.0 750000.0
Overig Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied 10.0 3000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost 10.0 2486000.0 248600.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 400000.0 200000.0
Overig Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's 10.0 913000.0 91300.0
Overig Kleine organisatie 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsverbanden 50.0 50000.0 25000.0
Informatieveiligheid Datalek 10.0 200000.0 20000.0
Bodemsanering Bodemvervuiling 25.0 50000.0 12500.0
Belasting Wet modernisering vpb overheidsbedrijven None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg 50.0 1500000.0 750000.0
Grondexploitatie Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied 10.0 2885000.0 288500.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost. 10.0 2310000.0 231000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 400000.0 200000.0
Overig Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's 10.0 1017000.0 101700.0
GR / Verbonden partijen Kleine organisatie 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsverbanden 50.0 50000.0 25000.0
Informatieveiligheid Datalek 10.0 200000.0 20000.0
Bodemsanering Bodemvervuiling 25.0 50000.0 12500.0
Belasting Wet Modernisering Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb) None None None

0 1 2 3 4
0 Risico (incl.gevolg) Kans Omvang risico Financieel gevolg Invloed
1 Gekwantificeerde risico's
2 1. Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg 50% € 1.500.000 € 750.000 44,68%
3 2. Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied 10% € 2.885.000 € 288.500 17,19%
4 3. Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost. 10% € 2.310.000 € 231.000 13,76%
5 4. Algemene Uitkering 50% € 400.000 € 200.000 11,91%
6 5. Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's 10% € 1.017.000 € 101.700 6,06%
7 6. Kleine organisatie 25% € 200.000 € 50.000 2,98%
8 7. Samenwerkingsverbanden 50% € 50.000 € 25.000 1,49%
9 8. Datalek 10% € 200.000 € 20.000 1,19%
10 9. Bodemvervuiling 25% € 50.000 € 12.500 0,74%
11


0 1 2 3 4
0 Risico (incl.gevolg) Kans Omvang risico Financieel gevolg Invloed
1 Niet gekwantificeerde risico's
2 Wet Modernisering Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb) p.m. p.m. p.m.
3 Totaal risico's € 8.612.000 100%


0 1
0 Percentage Bedrag
1 75% € 1.290.000
2 80% € 1.440.000
3 85% € 1.624.000
4 90% € 1.955.000
5 95% € 2.563.000


0 1 2 3 4
0 Weerstand Capaciteit 2020 Capaciteit 2021 Capaciteit 2022 Capaciteit 2023
1 1. Direct beschikbare Algemene reserve € 2.944.000 € 2.640.000 € 3.205.000 € 2.896.000
2 2. Direct beschikbare Bestemmingsreserves € 4.297.000 € 3.707.000 € 3.696.000 € 3.130.000
3 3. Begroting: Onvoorziene lasten € 43.500 € 45.700 € 48.100 € 56.800
4 4. Stille reserves p.m. p.m. p.m. p.m.
5 Totale weerstandscapaciteit € 7.284.500 € 6.392.700 € 6.949.100 € 6.082.800


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Normen VNG (%) Indicatoren Zoeterwoude (%)
1 Bij begroting ultimo jaar Voldoende Matig Onvoldoende Rek. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Mjr. 2021 Mjr. 2022 Mjr. 2023
2 1a Netto schuldquote < 100% 100% - 130% > 130% 32,5% 48,8% 57,4% 56,3% 57,0% 51,8%
3 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 100% 100% - 130% > 130% 31,3% 47,2% 55,9% 54,9% 55,6% 50,5%
4 2 Solvabiliteitsratio > 50% 30% - 50% < 30% 42,7% 40,2% 37,8% 37,2% 36,5% 36,6%
5 3 Grondexploitatie Geen norm -3,0% -3,7% -3,5% -3,3% -3,3% -3,2%
6 4 Structurele exploitatieruimte > 0,6% 0% - 0,6% 0% 6,3% -0,4% 1,2% 0,1% -1,6% 0,1%
7 5 Belastingcapaciteit < 100% 100% - 120% > 120% 107,5% 108,2% 109,4% 110,1% 110,8% 111,5%