Naam Giessenlanden
Code 7
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 14551

2018

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Wegen 25.0 100000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Bruggen 25.0 250000.0 62500.0
Kapitaalgoederen Openbaar groen (essentaksterfte) 50.0 320000.0 160000.0
Kapitaalgoederen Verlegregeling (Nadeelcompensatie bij het verleggen van leidingen) 25.0 100000.0 25000.0
Projecten Project 'De Groene Wei' 25.0 530000.0 132500.0
Projecten Projecten algemeen 25.0 1000000.0 250000.0
Sociaal domein Decentralisatie Sociaal Domein None None None
Sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning 25.0 250000.0 62500.0
Sociaal domein Logopedistische Dienst 25.0 110000.0 27500.0
Personeel Risico's/kansen die samenhangen met interne bedrijfsvoering 25.0 55000.0 13750.0