Naam Tholen
Code 716
Provincie Zeeland
Inwonertal 25583

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Tekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF 50.0 2500000.0 1250000.0
Grondexploitatie Tekort binnen de BIE’s 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Tekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein 50.0 800000.0 400000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 30.0 1250000.0 375000.0
Personeel Wachtgeld bestuurders 90.0 400000.0 360000.0

0 1 2 3
0 Tabel: Belangrijkste 5 financiële risico's
1 Risico Kans Max. financieel gevolg Invloed
2 T
3 ekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF 50% € 2.500.000 31%
4 Tekort binnen de BIE’s 50% € 1.000.000 12%
5 Tekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein 50% € 800.000 10%
6 Vennootschapsbelasting 30% € 1.250.000 9%
7 Wachtgeld bestuurders 90% € 400.000 9%


0 1 2 3 4 5 6
0 in miljoen €; ultimo jaar) R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 Vermogen: Algemene reserve niet vrij besteedbaar Reserve bouwgrondexploitatie Exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit OZB Onvoorzien Beschikbare weerstandscapaciteit: 1,4 1,6 1,4 0,2 3,8 1,6 1,4 0,2 3,8 1,6 1,4 0,2 6,8 1,6 1,4 0,2 8,7 1,6 1,4 0,2 12,1 1,6 1,4 0,2
2 4,6 7,0 7,0 10,0 11,9 ( 15,3


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 A Totale structurele lasten (excl. onvoorzien) 74.063 56.298 60.609 59.430 61.290 63.912
2 B Totale structurele baten 73.967 56.344 60.896 59.864 61.791 64.407
3 C Totale struct. toevoegingen reserves 32 32 32 32 32 32
4 D Totale struct. onttrekkingen reserves 314 90 5 5 5 20
5 E Tot. baten (excl. reservemutaties) 75.972 56.344 60.896 63.328 64.205 67.775
6 Struct. expl.ruimte ((B-A)+(D-C))/Ex100% 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7%


0 1 2 3 4 5 6
0 ltimo jaar R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 A Beschikbare weerstandscapaciteit 4.600 7.000 7.000 10.000 11.900 15.300
2 B Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) 2.300 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
3 Ratio weerstandsvermogen (A/B) 2,0 2,6 2,6 3,7 4,4 U 5,7


0 1 2 3 4 5 6
0 ltimo jaar R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 9.719 7.521 6.969 10.034 12.460 15.992
2 B Balanstotaal 84.376 85.581 88.230 87.452 92.038 90.582
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 12% 9% 8% 11% 14% U 18%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 62.862 63.771 58.431 49.574 42.470 38.813
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 2.174 6.180 14.654 19.627 29.551 28.116
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 2.707 2.707 2.707 2.707 2.707 2.707
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 8.658 4.858 4.858 4.858 4.858 4.858
6 F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 33 33 33 33 33 33
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251
8 H Tot. baten (excl. reservemutaties) 57.883 56.344 60.896 63.328 64.205 67.775
9 Netto schuldq. (A+B+C-D-E-F-G)/Hx100% 993% 111% 108% 98% 101% 88%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 62.862 63.771 58.431 49.574 42.470 38.813
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 2.174 6.180 14.654 19.627 29.551 28.116
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 2.707 2.707 2.707 2.707 2.707 2.707
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 13.665 12.421 12.861 13.311 13.771 14.242
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 8.658 4.858 4.858 4.858 4.858 4.858
6 F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 33 33 33 33 33 33
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251
8 H Tot. baten (excl. reservemutaties) 57.883 56.344 60.896 63.328 64.205 67.775
9 Netto schuldq. (A+B+C-D-E-F-G)/Hx100% 73% 92% 90% 80% 82% 70%


0 1 2 3 4 5 6
0 Ultimo jaar R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 B Voorraden bouwgrondexploitatie 7.892 8.061 7.036 7.607 8.297 4.582
2 C Tot. baten (excl. reservemutaties) 57.883 56.344 60.896 63.328 64.205 67.775
3 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 14% 14% 12% 12% 13% 7%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 ltimo jaar R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 A OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde 209 217 226 230 234 239
2 B Rioolheffing voor gezin 204 204 205 206 206 206
3 C Afvalstoffenheffing voor gezin 302 302 262 262 262 262
4 D Tot. woonlasten voor gezin (A+B+C) 715 723 693 698 702 707
5 E Woonlasten landelijk gem. gezin (t-1) 716 723 729 735 742 749
6 Woonlasten t.o.v. landelijk gem. (D/E)x100% 100% 100% 95% 95% 95% U 94%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Overcapaciteit binnen de gemeentelijke woningbouwplanning 50.0 2000000.0 1000000.0
Projecten Tekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF 30.0 1500000.0 450000.0
Sociaal domein Tekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein 50.0 1000000.0 500000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Tekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein 70.0 2000000.0 1400000.0
GR / Verbonden partijen Tekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF 50.0 1400000.0 700000.0
Onderwijs Hogere investeringskosten onderwijshuisvesting 70.0 550000.0 385000.0

0 1 2 3
0 Tabel: Belangrijkste financiële risico's
1 Risico Kans Max. financieel gevolg Invloed
2 T
3 ekort bij de uitvoering van taken binnen het sociaal domein 70% € 2.000.000 40%
4 Tekort bij gebiedsontwikkeling Tholen Stad VOF 50% € 1.400.000 20%
5 Hogere investeringskosten onderwijshuisvesting 70% € 550.000 6%


0 1 2 3 4 5 6
0 ultimo jaar in miljoen €) R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 Vermogen: Algemene reserve niet vrij besteedbaar Reserve bouwgrondexploitatie Exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit OZB Onvoorzien 9,4 1,6 1,4 0,2 10,3 1,6 1,2 0,2 10,3 1,6 1,2 0,2 12,5 1,6 1,2 0,2 15,0 1,6 1,2 0,1 17,3 1,6 1,2 0,2
2 Beschikbare weerstandscapaciteit: 12,6 13,3 13,3 15,5 17,9 ( 20,3


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 A Totale structurele lasten (excl. onvoorzien) 59.669 64.861 66.196 65.270 68.058 61.985
2 B Totale structurele baten 59.444 65.175 66.701 65.580 68.207 62.631
3 C Totale struct. toevoegingen reserves 32 32 72 72 72 72
4 D Totale struct. onttrekkingen reserves 5 20 20 20 20 25
5 E Tot. baten (excl. reservemutaties) 61.029 65.813 66.701 68.655 70.632 64.784
6 Struct. expl.ruimte ((B-A)+(D-C))/Ex100% -0,4% 0,5% 0,7% 0,4% 0,1% 0,9%


0 1 2 3 4 5 6
0 Ultimo jaar R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 A Beschikbare weerstandscapaciteit 12.600 13.300 13.300 15.500 17.900 20.300
2 B Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
3 Ratio weerstandsvermogen (A/B) 5,0 6,7 6,7 7,8 9,0 10,2


0 1 2 3 4 5 6
0 Ultimo jaar R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 14.253 12.926 12.702 14.988 17.409 19.957
2 B Balanstotaal 87.360 83.514 83.161 90.208 87.431 85.302
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 16% 15% 15% 17% 20% 23%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 58.431 61.573 53.990 49.853 46.116 42.378
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 5.499 170 8.193 16.697 15.612 13.571
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 3.396 3.396 3.396 3.396 3.396 3.396
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 5.812 5.812 5.812 5.812 5.812 5.812
6 F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 39 39 39 39 39 39
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239
8 H Tot. baten (excl. reservemutaties) 61.029 65.813 66.701 68.655 70.632 64.784
9 Netto schuldq. (A+B+C-D-E-F-G)/Hx100% 96% 85% 85% 89% 79% 78%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 58.431 61.573 53.990 49.853 46.116 42.378
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 5.499 170 8.193 16.697 15.612 13.571
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 3.396 3.396 3.396 3.396 3.396 3.396
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 12.161 12.616 3.777 3.945 4.113 4.281
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 5.812 5.812 5.812 5.812 5.812 5.812
6 F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 39 39 39 39 39 39
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239
8 H Tot. baten (excl. reservemutaties) 61.029 65.813 66.701 68.655 70.632 64.784
9 Netto schuldq. (A+B+C-D-E-F-G)/Hx100% 79% 69% 82% 86% 76% 74%


0 1 2 3 4 5 6
0 Ultimo jaar R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 A Voorraden bouwgrondexploitatie 17.424 12.627 11.259 12.278 7.467 7.222
2 B Tot. baten (excl. reservemutaties) 61.029 65.813 66.701 68.655 70.632 64.784
3 Grondexploitatie A/B x 100% 29% 19% 17% 18% 11% 11%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 ltimo jaar R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 A OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde 226 229 247 257 267 278
2 B Rioolheffing voor gezin 205 206 206 206 206 206
3 C Afvalstoffenheffing voor gezin 262 262 262 268 274 280
4 D Tot. woonlasten voor gezin (A+B+C) 693 697 715 731 747 764
5 E Woonlasten landelijk gem. gezin (t-1) 723 721 740 755 770 785
6 Woonlasten t.o.v. landelijk gem. (D/E)x100% 96% 97% 97% 97% 97% U 97%