Naam Bergen op Zoom
Code 748
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 66354

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Vastgoed None None None
Grondexploitatie Theodorushaven None None None
Projecten Landschap van Allure None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Dividend/Rente Rente None None None
Sociaal domein Ontwikkelingen Sociaal Domein None None None
GR / Verbonden partijen Liquidatie Regionale Milieudienst (RMD) None None None
GR / Verbonden partijen Contract Huishoudelijk restafval Attero None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering None None None

0
0


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Vastgoed None None None
Grondexploitatie Landschap van Allure None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Dividend/Rente Rente None None None
GR / Verbonden partijen Diverse verstrekte geldleningen en / of garanties None None None
Sociaal domein Ontwikkelingen Sociaal Domein None None None
GR / Verbonden partijen Contract Huishoudelijk restafval Attero None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None

0 1 2 3 4
0
1