Naam Breda
Code 758
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 183448

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Vastgoedontwikkeling None None 21500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Anterieure overeenkomsten None None 6500000.0
BUIG Gevolgen wet BUIG None None 9900000.0
Sociaal domein Sociaal Domein None None 15000000.0
Kapitaalgoederen Panden voldoen niet aan te stellen eisen None None 4500000.0
Kapitaalgoederen Inkomsten Servicebedrijf None None 1800000.0
Grondexploitatie Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed None None 2500000.0
GR / Verbonden partijen Achtervang verbonden partijen None None 3000000.0
Projecten Project VANG None None 1100000.0
Projecten Overige projecten None None 5900000.0

(bedragen x € 1 miljoen)

Nr.

Risico`s

Jaarstukken

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Grondexploitaties

1.

Vastgoedontwikkeling

25,3

26,1

21,5

2.

anterieure overeenkomsten

3,8

3,8

6,5

Algemene risico`s

3.

Gevolgen wet BUIG

7,0

7,8

9,9

4.

Sociaal Domein

10,2

10,2

15,0

5.

Panden voldoen niet aan te stellen eisen

4,5

4,5

4,5

6.

Inkomsten Servicebedrijf

1,8

1,8

1,8

Derden

7.

Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed

5,5

6,6

2,5

8.

Achtervang verbonden partijen

3,0

3,0

3,0

Projecten

9

Project VANG

1,1

10

Overige projecten

5,9

1,2

5,9(bedragen x € 1 miljoen)

Onderdeel weerstandscapaciteit

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve (per 1-1)

86,6

88,6

95,7

102,9

110,7

Onvoorzien

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Vermogen om bezuinigingen door te voeren

-

-

-

-

-

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

88,1

90,1

97,2

104,4

112,2Netto

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

schuldquote

2018

2016

2019

2020

2021

52,83%

41,85%

60,20%

65,78%

72,05%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

0% tot 90%

90% tot 130%

> 130%Netto schuldquote

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

gecorrigeerd voor

2018

2016

2019

2020

2021

alle verstrekte leningen

37,58%

42,19%

44,63%

50,04%

56,14%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

0% tot 90%

90% tot 130%

> 130%Solvabiliteitsratio

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2016

2019

2020

2021

19,07%

19,16%

17,11%

17,50%

18,30%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

>50%

20% tot 50%

< 20%Ratio

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

weerstandsvermogen

2018

2016

2019

2020

2021

1,6

1,7

1,5

1,6

1,7

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 2

0,5 tot 2

< 0,5Grondexploitatie

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2016

2019

2020

2021

11,30%

11,97%

11,78%

11,96%

12,10%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

< 20%

20% tot 35%

> 35%Structurele

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

exploitatieruimte

2018

2016

2019

2020

2021

7,28%

0,00%

4,46%

4,47%

4,41%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 2%

0

< 0%Belastingdruk

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

ten opzichte van het

2018

2016

2019

2020

2021

landelijk gemiddelde

104,29%

104,94%

104,01%

103,69%

103,36%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

< 100%

100%

>100%Onbenutte

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

belastingcapaciteit

2018

2016

2019

2020

2021

37,50%

30,68%

42,63%

45,48%

48,39%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 15%

5% tot 15%

< 5%(bedragen x € 1 miljoen)

Nr.

Risico`s

Jaarstukken

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Grondexploitaties

1.

Vastgoedontwikkeling

25,3

26,1

21,5

2.

anterieure overeenkomsten

3,8

3,8

6,5

Algemene risico`s

3.

Gevolgen wet BUIG

7,0

7,8

9,9

4.

Sociaal Domein

10,2

10,2

15,0

5.

Panden voldoen niet aan te stellen eisen

4,5

4,5

4,5

6.

Inkomsten Servicebedrijf

1,8

1,8

1,8

Derden

7.

Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed

5,5

6,6

2,5

8.

Achtervang verbonden partijen

3,0

3,0

3,0

Projecten

9

Project VANG

1,1

10

Overige projecten

5,9

1,2

5,9(bedragen x € 1 miljoen)

Onderdeel weerstandscapaciteit

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve (per 1-1)

86,6

88,6

95,7

102,9

110,7

Onvoorzien

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Vermogen om bezuinigingen door te voeren

-

-

-

-

-

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

88,1

90,1

97,2

104,4

112,2Netto

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

schuldquote

2018

2016

2019

2020

2021

52,83%

41,85%

60,20%

65,78%

72,05%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

0% tot 90%

90% tot 130%

> 130%Netto schuldquote

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

gecorrigeerd voor

2018

2016

2019

2020

2021

alle verstrekte leningen

37,58%

42,19%

44,63%

50,04%

56,14%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

0% tot 90%

90% tot 130%

> 130%Solvabiliteitsratio

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2016

2019

2020

2021

19,07%

19,16%

17,11%

17,50%

18,30%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

>50%

20% tot 50%

< 20%Ratio

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

weerstandsvermogen

2018

2016

2019

2020

2021

1,6

1,7

1,5

1,6

1,7

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 2

0,5 tot 2

< 0,5Grondexploitatie

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2016

2019

2020

2021

11,30%

11,97%

11,78%

11,96%

12,10%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

< 20%

20% tot 35%

> 35%Structurele

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

exploitatieruimte

2018

2016

2019

2020

2021

7,28%

0,00%

4,46%

4,47%

4,41%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 2%

0

< 0%Belastingdruk

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

ten opzichte van het

2018

2016

2019

2020

2021

landelijk gemiddelde

104,29%

104,94%

104,01%

103,69%

103,36%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

< 100%

100%

>100%Onbenutte

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

belastingcapaciteit

2018

2016

2019

2020

2021

37,50%

30,68%

42,63%

45,48%

48,39%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 15%

5% tot 15%

< 5%2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie vastgoedontwikkeling None 19200000.0 None
Grondexploitatie anterieure overeenkomsten None 5200000.0 None
BUIG gevolgen wet BUIG None 5500000.0 None
Sociaal domein Sociaal domein None 36600000.0 None
Kapitaalgoederen Panden voldoen niet aan te stellen eisen None 4000000.0 None
Overig Inkomsten servicebedrijf None 0.0 None
Overig Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed None 2500000.0 None
GR / Verbonden partijen Achtervang verbonden partijen None 3000000.0 None
Projecten Project VANG None 1100000.0 None
Projecten Overige projecten None 1900000.0 None

(bedragen x € 1 miljoen)

Nr.

Risico`s

Jaarstukken

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Grondexploitaties

1.

Vastgoedontwikkeling

19,2

21,5

19,2

2.

anterieure overeenkomsten

5,2

6,5

5,2

Algemene risico`s

3.

Gevolgen wet BUIG

9,9

9,9

9,9

4.

Sociaal Domein

41,6

15,0

36,6

5.

Panden voldoen niet aan te stellen eisen

4,0

4,5

4,0

6.

Inkomsten Servicebedrijf

1,8

Derden

7.

Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed

2,5

2,5

2,5

8.

Achtervang verbonden partijen

3,0

3,0

3,0

Projecten

9

Project VANG

1,1

1,1

1,1

10

Overige projecten

1,9

1,9

1,9(bedragen x € 1 miljoen)

Onderdeel weerstandscapaciteit

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene reserve (per 1-1)

92,4

94,6

98,3

102

107,8

Onvoorzien

Vermogen om bezuinigingen door te voeren

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

93,4

95,6

99,3

103,0

108,8Netto

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

schuldquote

2019

2017

2020

2021

2022

45,05%

38,65%

45,07%

48,26%

47,97%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

0% tot 90%

90% tot 130%

> 130%Netto schuldquote

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

gecorrigeerd voor

2019

2017

2020

2021

2022

alle verstrekte leningen

31,04%

38,96%

31,06%

33,26%

33,06%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

0% tot 90%

90% tot 130%

> 130%Solvabiliteitsratio

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2017

2020

2021

2022

19,79%

21,32%

23,61%

25,77%

27,72%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

>50%

20% tot 50%

< 20%Ratio

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

weerstandsvermogen

2019

2017

2020

2021

2022

1,4

1,2

1,5

1,6

1,8

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 2

0,5 tot 2

< 0,5Grondexploitatie

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2017

2020

2021

2022

7,29%

4,80%

2,07%

2,70%

2,69%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

< 20%

20% tot 35%

> 35%Structurele

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

exploitatieruimte

2019

2017

2020

2021

2022

0,99%

2,35%

0,38%

0,42%

1,70%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 2%

0

< 0%Belastingdruk

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

ten opzichte van het

2019

2017

2020

2021

2022

landelijk gemiddelde

102,63%

104,94%

101,63%

100,77%

99,97%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

< 100%

100%

>100%Onbenutte

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

belastingcapaciteit

2019

2017

2020

2021

2022

46,97%

30,68%

54,62%

62,70%

67,52%

Uitstekend

Goed

Signaleringswaarde

> 15%

5% tot 15%

< 5%(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2019

2020

2021

2022

A) Algemene reserve

Stand reserve 31-12-2017

88,2

Resultaatbestemming 2017

5,2

Toevoeging algemene reserve 2018

4,7

Onttrekking algemene reserve 2018

-6,8

Rentemutatie 2018

1,1

Gecorrigeerde stand per 1-1

92,4

94,6

98,3

102,0

Bij: rentetoevoegingen

3,6

3,3

3,2

3,2

(inclusief bespaarde rente)

Bij: totaal geraamde stortingen

0,5

0,5

0,5

2,6

Af: totaal geraamd onttrekkingen (incl. keuzes)

-1,8

-0,1

0,0

0,0

Stand algemene reserve per 31-12

94,6

98,3

102,0

107,82020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Vastgoedontwikkeling None 15400000.0 None
Grondexploitatie Anterieure overeenkomsten None 1300000.0 None
Sociaal domein Sociaal domein None 37700000.0 None
Overig Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed None 4300000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen (GR'en) None 1900000.0 None
Projecten Projecten None 4100000.0 None
Kapitaalgoederen Panden voldoen niet aan te stellen eisen None 4000000.0 None
Omgevingswet Implementatie omgevingswet None 2800000.0 None
Omgevingswet Klimaatrisico's None 1200000.0 None
Informatieveiligheid Cyberrisico's (imago) None 0.0 None
Belasting Fiscale risico's None 600000.0 None
Gemeentefonds Garantiestellingen None 0.0 None

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0


0 1
0 1. - Benodigd voor risico’s minimaal benodigd


0 1 2 3 4 5
0 Nr. Risico’s Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2020 2018 2019 2017
1 Grondexploitaties
2 1 vastgoedontwikkeling 15,4 15,9 19,2 19,2
3 2 anterieure overeenkomsten 1,3 1,3 5,2 5,2
4 Sociaal Domein
5 3 Sociaal Domein (totaal) 37,7 39,1 46,5 51,5
6 Derden
7 4 Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed 4,3 4,3 2,5 2,5
8 5 Verbonden partijen (GR’en) 1,9 4,2 3,0 3,0
9 Projecten
10 6 Projecten 4,1 1,9 1,9 1,9
11 Overige risico’s
12 7 Panden voldoen niet aan te stellen eisen 4,0 4,0 4,0 4,0
13 8 Implementatie omgevingswet 2,8 - - -
14 9 Klimaatrisico’s 1,2 - - -
15 10 Cyberrisico’s (imago) p.m. p.m. - -
16 11 Fiscale risico’s 0,6 0,6 - -
17 12 Garantiestellingen p.m. p.m. p.m. p.m.


0 1 2 3 4 5
0 Onderdeel weerstandscapaciteit 2019 2020 2021 2022 2023
1 Algemene reserve (per 1-1) 75,0 73,9 77,7 81,5 91,4
2 Onvoorzien 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 Vermogen om bezuinigingen door te voeren p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
4 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 76,0 74,9 78,7 82,5 92,4


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Door BBV voorgeschreven:
2 Netto schuldquote 68,86% 80,16% 79,66% 83,75% 82,47% 81,44%
3 Gecorrigeerde netto schuldquote 42,96% 54,26% 55,50% 60,09% 59,65% 59,79%
4 Solvabiliteitsratio 18,35% 15,90% 15,50% 14,94% 16,03% 16,74%
5 Grondexploitaties 5,95% 6,87% 4,50% 3,02% 2,26% 1,48%
6 Structurele exploitatieruimte -3,88% -0,98% -0,27% 0,05% 0,79% 0,75%
7 Belastingcapaciteit 102,73% 101,53% 99,05% nb nb nb
8 Gemeentelijke aanvulling:
9 Uitleenquote 27,79% 27,84% 26,06% 25,59% 24,75% 23,56%
10 Solvabiliteitsratio exclusief doorleningen 24,06% 20,60% 19,81% 18,84% 20,04% 20,74%
11 Ratio weerstandsvermogen 1,7 1,0 1,5 nb nb nb
12 Onbenutte belastingcapaciteit 19,48% 23,67% 32,04% nb nb nb