Naam Pekela
Code 765
Provincie Groningen
Inwonertal 12245

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Onvoldoende bezuinigingsresultaat 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Waarborg leningen en rentes. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico's worden gering geacht. 5.0 900000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen 5.0 250000.0 12500.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen (Technische kunstwerken) 75.0 325000.0 243750.0
GR / Verbonden partijen Financiele risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Synergon 95.0 75000.0 71250.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 35000.0 17500.0
Onderwijs In het kader van de overschrijding moet Pekela mogelijk nog een extra som geld betalen aan het bijzonder onderwijs 25.0 276947.0 69236.75
BUIG Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel voor 2017 en volgende jaren 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om benodigde aanbod voor ondersteuning te realiseren (met name op PGB jeugd) 50.0 350000.0 175000.0
Projecten Garantstelling sectorplan Ruim Baan Oost Groningen 5.0 32000.0 1600.0
GR / Verbonden partijen Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. De Kompanjie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 25.0 75000.0 18750.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Leerlingenvervoer Of het geraamde budget voldoende zal zijn, mede na een mogelijke MOTmaatregel, hangt af van het aantal te verstrekken voorzieningen in 2018 en de prijsverhoging per 1-12018. De wettelijke taak "Leerlingenvervoer" is en bljft een open einde hebben. Per 1-8-2018 moet het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed worden. Behoort tot wettelijk taak gemeente 3 50 € 20.000 € 50.000 S Beperkt € 17.500


0
0 Netto schuldqoute
1 Netto schuldqoute gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2 Solvabiliteit Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddeld jaar er voor


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Onvoldoende bezuinigingsresultaat 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Waarborg leningen en rentes. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico's worden gering geacht. 5.0 900000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen 5.0 250000.0 12500.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen (Technische kunstwerken) 75.0 325000.0 243750.0
GR / Verbonden partijen Financiële risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Synergon 95.0 75000.0 71250.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 35000.0 17500.0
Onderwijs In het kader van de overschrijding moet Pekela mogelijk nog een extra som geld betalen aan het bijzonder onderwijs 25.0 276947.0 69236.75
BUIG Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel voor 2017 en volgende jaren 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om benodigde aanbod voor ondersteuning te realiseren (met name op PGB jeugd) 50.0 350000.0 175000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling sectorplan Ruim Baan Oost Groningen 5.0 32000.0 1600.0
GR / Verbonden partijen Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. De Kompanjie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 25.0 75000.0 18750.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Leerlingenvervoer Of het geraamde budget voldoende zal zijn, mede na een mogelijke MOT-maatregel m.i.v. 2017, hangt af van het aantal te verstrekken voorzieningen in 2017 en de prijsverhoging per 1-1-2017. De wettelijke taak "Leerlingenvervoer" is en bljft een open einde hebben. Per 1-8-2018 moet het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed worden. Behoort tot wettelijk taak gemeente 3 50 € 20.000 € 50.000 S Beperkt € 17.500


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Onvoldoende bezuinigingsresultaat 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Waarborg leningen en rentes. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico's worden gering geacht. 5.0 900000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen 5.0 250000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Financiële risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Afeer 50.0 75000.0 37500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 35000.0 17500.0
Onderwijs In het kader van gelijkheid van bekostiging onderwijs loopt de gemeente risico’s 25.0 300000.0 75000.0
BUIG Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel (BUIG) voor 2019 en volgende jaren 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Overschrijding Jeugd 90.0 875000.0 787500.0
GR / Verbonden partijen Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. De Kompanjie None None None
ICT algemeen Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 25.0 37500.0 9375.0