Naam Eindhoven
Code 772
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 229126

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondbedrijf None None 26200000.0
Grondexploitatie Tivolikerk None None 4500000.0
GR / Verbonden partijen Korein Kinderplein None None 4300000.0
Kapitaalgoederen Staat bruggen/viaducten None None 2500000.0
Belasting Parkeren - BTW-plicht None None 2300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lidl planschade None None 1800000.0
Belasting Afval None None 1700000.0
GR / Verbonden partijen SVGG None None 750000.0
Belasting OZB None None 500000.0
GR / Verbonden partijen ODZOB None None 200000.0
Overig WABO-vergunning None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Kledingcontract None None 100000.0
Onderwijs Basisschool 't Slingertouw None None None
GR / Verbonden partijen Spilcentra Waterrijk None None None
GR / Verbonden partijen Swimmers None None None
GR / Verbonden partijen Lidl (vergunning) None None None
Belasting VPB None None 1100000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondbedrijf None None 19300000.0
Kapitaalgoederen Tivolikerk None None 4500000.0
Kapitaalgoederen Staat bruggen/viaducten None None 2500000.0
Bodemsanering Asbestsanering None None 1250000.0
Belasting Parkeren BTW plicht None None 2300000.0
Overig De Archipel None None 1900000.0
Overig VPB None None 1100000.0
GR / Verbonden partijen Attero None None 250000.0
Belasting Sport BTW None None 500000.0
Belasting Parkeren None None 500000.0
Overig ODZOB None None 200000.0
Aanbesteding Kledingcontract None None 100000.0

Risicobedrag > € 1 miljoen

Grondbedrijf (19,3),
Tivolikerk (4,5), Staat bruggen/viaducten (2,5)

Asbestsanering (0-2,5), Parkeren BTW plicht (2,3)
De Archipel (1,9), VPB (1,1)

Risicobedrag < € 1 miljoen

Attero (0-0,5), Sport BTW (0,5), Parkeren (0-0,5), ODZOB (0,2), Kledingcontract  (0,1)

Algemene buffer voor vertrouwelijke risico's
(9)

Totaal gekwantificeerde risico’s € 41 - 45 miljoen 

NL 2016

R2016

R2017

2018

2019

2020

2021

2022

netto schuldquote

68,0%

65,4%

65,1%

71,8%

71,8%

70,8%

68,9%

67,5%

netto schuldquote gecorrigeerd 

56,3%

60,7%

60,6%

66,8%

67,0%

66,2%

64,8%

64,0%

solvabiliteitsratio

34,8%

20,9%

19,9%

16,2%

16,7%

17,4%

18,3%

19,2%

grondexploitatie

12,2%

12,4%

11,0%

9,9%

6,9%

4,6%

2,3%

1,2%

structurele exploitatieruimte

-2,5%

-1,6%

-1,5%

1,2%

0,5%

0,4%

0,3%

belastingcapaciteit

100,0%

87,6%

88,6%

90,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondbedrijf None None 18600000.0
Kapitaalgoederen Staat bruggen/viaducten None None 2500000.0
GR / Verbonden partijen Renescience None None 2400000.0
Aanbesteding Asbestsanering None None 250000.0
GR / Verbonden partijen De Archipel None None 1900000.0
GR / Verbonden partijen Attero None None 1500000.0
Overig VPB None None 1000000.0
Overig OBE None None 800000.0
Belasting Sport BTW None None 500000.0
Kapitaalgoederen Parkeren None None 500000.0
Overig St. Ruimte None None 300000.0
Overig ODZOB None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Kledingcontract None None 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar en beroep None None 500000.0

0 1
0 Intern Nieuwe tranche maatregelenpakket Ontwikkeling van de lasten BUIG Uitnutting van de budgetindicaties Extern Nieuwe verdeelmodellen Doordecentralisatie beschermd wonen Macrobudget BUIG
1 Totaal risico’s sociaal domein € 0 - 15 miljoen (jaarschijf)


0 1 2
0
1
2


0 1
0 Risicobedrag > € 1 miljoen Grondbedrijf (18,6), Staat bruggen/viaducten (2,5), Renescience (2,4) Asbestsanering (0-2,5), De Archipel (1,9), Attero (0-1,5), VPB (1,0) Risicobedrag < € 1 miljoen OBE (0,8),Sport BTW (0,5), Parkeren (0-0,5), St. Ruimte (0-0,3), ODZOB (0,2), Kledingcontract (0,1), bezwaar & beroep (0,5)
1 Algemene buffer voor vertrouwelijke risico’s (0,6 – 1,2)
2 Totaal gekwantificeerde risico’s € 29 - 34 miljoen