Naam Goirle
Code 785
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 23621

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Programma 1 Bestuur None None 132024.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Programma 2 Openbare orde en veiligheid None None 25500.0
Kapitaalgoederen Programma 3 Ruimte None None 532860.0
Sociaal domein Programma 4 Sociaal domein None None 1397105.0
Overig Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien None None 146000.0
Personeel Overhead None None 61502.0
Personeel Paragraaf Bedrijfsvoering None None 561681.0
Overig Paragraaf Financiering None None None
GR / Verbonden partijen Paragraaf Verbonden partijen None None 392791.0
Grondexploitatie Paragraaf Grondexploitatie None None 177000.0

Omschrijving

Bedrag

Programma 1 Bestuur

132.024,00

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

25.500,00

Programma 3 Ruimte

532.860,00

Programma 4 Sociaal domein

1.397.105,00

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

146.000,00

Overhead

61.502,00

Paragraaf Bedrijfsvoering

561.681,00

Paragraaf Financiering

0,00

Paragraaf Verbonden partijen

392.791,00

Paragraaf Grondexploitatie

177.000,00

Totaal

3.426.464,00Beschikbare weerstandscapaciteit 7.589

Ratio weerstandsvermogen =

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   

= 2,22

Benodigde weerstandscapaciteit 3.4262019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0
0
1


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Inwoner None None 1433600.0
Kapitaalgoederen Leefomgeving None None 577850.0
Overig Bedrijvigheid None None 0.0
Personeel Bestuur en organisatie None None 207200.0
Overig Alg. dekkingsmiddelen en overhead None None 1281350.0

0
0
1