Naam 's-Hertogenbosch
Code 796
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 153434

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening, structureel None None 525000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio None None None
GR / Verbonden partijen Positie de Schoonmaak-coöperatie None None 300000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen None None 69732000.0
GR / Verbonden partijen (Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen None None None
Overig Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening, incidenteel None None 1300000.0
Belasting BTW risico zorgdienstovereenkomst None None 1237300.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Stadsgewest None None 700000.0
GR / Verbonden partijen Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom None None 1800000.0
GR / Verbonden partijen Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen None None None
Onderwijs Reserve onderwijshuisvesting None None None
GR / Verbonden partijen Flik Flak None None None

Jaarrekening 2016

Begroting 2018

Risico

Aard

Maximum in euro

Kans

Aard

Maximum in euro

Kans

Verklaring mutatie

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Structureel

525.000

3

Structureel

525.000

3

Veiligheidsregio

Structureel

PM

4

Er is een hogere inwonersbijdrage voor de veiligheidsregio nodig.

Positie de Schoonmaak-coöperatie

Incidenteel

300.000

1

Incidenteel

300.000

1

Gewaarborgde geldleningen

Incidenteel

12.443.000

2

Incidenteel

69.732.000

2

Garantie aan het ministerie van OCW ten gunste van OMO

(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen

Incidenteel

PM

2

Incidenteel

PM

2

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Incidenteel

1.300.000

2

Incidenteel

1.300.000

2

BTW risico zorgdienstovereenkomst

Incidenteel

737.300

2

Incidenteel

1.237.300

2

Jaarschijf 2017 toegevoegd

Vennootschapsbelasting

Incidenteel

PM

3

Incidenteel

PM

3

Stadsgewest

Incidenteel

700.000

3

Arbitragezaak aannemer

Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom

Incidenteel

1.800.000

4

Incidenteel

1.800.000

4

Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen

Incidenteel

318.000

2

Alle leningen zijn afgelost

Reserve onderwijshuisvesting

Structureel

2.800.000

3

-

Extra dotaties opgenomen. Nieuwe investeringen komen ten laste van algemene middelen.

Flik Flak

PM

De financiële situatie van Flik Flak staat onder druk.Jaarrekening 2016

Begroting 2018

Risico

Aard

Maximum in euro

Kans

Aard

Maximum in euro

Kans

Verklaring mutatie

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Structureel

525.000

3

Structureel

525.000

3

Veiligheidsregio

Structureel

PM

4

Er is een hogere inwonersbijdrage voor de veiligheidsregio nodig.

Positie de Schoonmaak-coöperatie

Incidenteel

300.000

1

Incidenteel

300.000

1

Gewaarborgde geldleningen

Incidenteel

12.443.000

2

Incidenteel

69.732.000

2

Garantie aan het ministerie van OCW ten gunste van OMO

(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen

Incidenteel

PM

2

Incidenteel

PM

2

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Incidenteel

1.300.000

2

Incidenteel

1.300.000

2

BTW risico zorgdienstovereenkomst

Incidenteel

737.300

2

Incidenteel

1.237.300

2

Jaarschijf 2017 toegevoegd

Vennootschapsbelasting

Incidenteel

PM

3

Incidenteel

PM

3

Stadsgewest

Incidenteel

700.000

3

Arbitragezaak aannemer

Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom

Incidenteel

1.800.000

4

Incidenteel

1.800.000

4

Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen

Incidenteel

318.000

2

Alle leningen zijn afgelost

Reserve onderwijshuisvesting

Structureel

2.800.000

3

-

Extra dotaties opgenomen. Nieuwe investeringen komen ten laste van algemene middelen.

Flik Flak

PM

De financiële situatie van Flik Flak staat onder druk.Jaarrekening 2016

Begroting 2018

Risico

Aard

Maximum in euro

Kans

Aard

Maximum in euro

Kans

Verklaring mutatie

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Structureel

525.000

3

Structureel

525.000

3

Veiligheidsregio

Structureel

PM

4

Er is een hogere inwonersbijdrage voor de veiligheidsregio nodig.

Positie de Schoonmaak-coöperatie

Incidenteel

300.000

1

Incidenteel

300.000

1

Gewaarborgde geldleningen

Incidenteel

12.443.000

2

Incidenteel

69.732.000

2

Garantie aan het ministerie van OCW ten gunste van OMO

(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen

Incidenteel

PM

2

Incidenteel

PM

2

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Incidenteel

1.300.000

2

Incidenteel

1.300.000

2

BTW risico zorgdienstovereenkomst

Incidenteel

737.300

2

Incidenteel

1.237.300

2

Jaarschijf 2017 toegevoegd

Vennootschapsbelasting

Incidenteel

PM

3

Incidenteel

PM

3

Stadsgewest

Incidenteel

700.000

3

Arbitragezaak aannemer

Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom

Incidenteel

1.800.000

4

Incidenteel

1.800.000

4

Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen

Incidenteel

318.000

2

Alle leningen zijn afgelost

Reserve onderwijshuisvesting

Structureel

2.800.000

3

-

Extra dotaties opgenomen. Nieuwe investeringen komen ten laste van algemene middelen.

Flik Flak

PM

De financiële situatie van Flik Flak staat onder druk.2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Uitspraak beroep Q-park None None None
Sociaal domein Instandhouding sportaccommodaties None None 479000.0
GR / Verbonden partijen Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom None None None
Sociaal domein Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening - Incidenteel None None 1300000.0
GR / Verbonden partijen Flik Flak None None 350000.0
Sociaal domein Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening - Structureel None None 800000.0
GR / Verbonden partijen Stortplaats Meerendonk/Vlagheide None None None
Belasting Lagere onderuitputting BCF-plafond None None 1000000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen None None 69000000.0
GR / Verbonden partijen (Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen None None None

0 1 2 3 4 5 6
0 Jaarrekening Begroting Begroting Meerjarenraming
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Netto schuldquote 48% 58% 56% 61% 66% 72%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 26% 35% 33% 39% 45% 51%
4 Solvabiliteitsratio 44% 51% 50% 48% 46% 44%
5 Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Grondexploitatie 8% 9% 5% 5% 5% 5%
7 Belastingcapaciteit 83% 80% 82% 82% 82% 82%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Omgevingswet Omgevingswet None None 1000000.0
Overig Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening None None None
Grondexploitatie Stortplaats Meerendonk/Vlagheide None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Uitspraak beroep Q-park None None None
Sociaal domein Consequenties Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor mensen met verminderde loonwaarde None None 400000.0
Sociaal domein Tekorten Sociaal Domein None None 2000000.0
BUIG BUIG budget None None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde leningen None None 66800000.0
GR / Verbonden partijen (Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen None None None
Belasting Plafond BTW-compensatiefonds (BCF) None None None
Belasting VPB plicht reclameconcessies None None 250000.0
Gemeentefonds Onderuitputting rijksuitgaven None None 2000000.0
Dividend/Rente Vrijval belegde gelden Essent None None 2100000.0
Gemeentefonds Herijking gemeentefonds None None None