Naam Heusden
Code 797
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 43723

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie 50.0 10200000.0 5100000.0
Grondexploitatie Apparaatskosten 40.0 500000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijke kapitaalgoederen 30.0 300000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Uitvoering werken 10.0 500000.0 50000.0
Bodemsanering Bodemvervuilingen 5.0 200000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadevergoedingen 10.0 500000.0 50000.0
Sociaal domein Armoedebeleid None None None
GR / Verbonden partijen Stadsgewest 's-Hertogenbosch 40.0 475000.0 190000.0
Belasting Belasting 20.0 1200000.0 240000.0
Dividend/Rente Renterisico None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds 10.0 200000.0 20000.0
Gemeentefonds Wet Hof None None None
Sociaal domein Decentralisaties 30.0 None None
Onderwijs Huisvesting onderwijs 50.0 250000.0 125000.0
BUIG Baanbrekers None None None
Grondexploitatie Verkoop gemeente-eigendommen 30.0 1300000.0 390000.0
Kapitaalgoederen Bergsche Maasveren None None None

Risicoprofielen
(Bedragen maximaal
risico x € 1.000)

JR 2015
(feb 2016)

Begr 2017
(aug 2016)

JR 2016
(feb 2017)

Begr 2018
(aug 2017)

Risico

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Grondexploitatie

   7.800        50%

   7.800        50%

 10.200      50%

 10.200         50%

Apparaatskosten

      250        10%

      250        10%

      250        10%

      500         10%

Gemeentelijke kapitaalgoederen

      300        30%

      300        30%

      300        30%

      300        30%

Uitvoering werken

      500        10%

      500        10%

      500        10%

      500        10%

Bodemvervuilingen

      200          5%

      200          5%

      200          5%

      200          5%

Planschadevergoedingen

      500        10%

      500        10%

      500        10%

      500        10%

Armoedebeleid

      200        80%

      200         80%

          0          0%

          0          0%

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

      370        40%

      370        40%

      392        40%

      475        40%

Belasting

      500        20%

      900        20%

   1.100        20%

   1.200        20%

Renterisico

          0          0%

          0           0%

          0          0%

          0          0%

Gemeentefonds

      250        20%

      250        20%

      200        10%

      200        10%

Decentralisaties

          0          0%

      620         30%

          0          0%

          0          0%

Huisvesting onderwijs

      250         50%

      250         50%

      250        50%

      250         50%

Baanbrekers

      633         80%

      650         30%

          0          0%

          0           0%

Verkoop gemeente-eigendommen

      600        30%

   2.500         30%

   2.500        30%

   1.300         30%

Totaal

 12.353

 15.290

 16.392

 15.625Risicoprofielen
(Bedragen maximaal
risico x € 1.000)

JR 2015
(feb 2016)

Begr 2017
(aug 2016)

JR 2016
(feb 2017)

Begr 2018
(aug 2017)

Risico

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Grondexploitatie

   7.800        50%

   7.800        50%

 10.200      50%

 10.200         50%

Apparaatskosten

      250        10%

      250        10%

      250        10%

      500         10%

Gemeentelijke kapitaalgoederen

      300        30%

      300        30%

      300        30%

      300        30%

Uitvoering werken

      500        10%

      500        10%

      500        10%

      500        10%

Bodemvervuilingen

      200          5%

      200          5%

      200          5%

      200          5%

Planschadevergoedingen

      500        10%

      500        10%

      500        10%

      500        10%

Armoedebeleid

      200        80%

      200         80%

          0          0%

          0          0%

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

      370        40%

      370        40%

      392        40%

      475        40%

Belasting

      500        20%

      900        20%

   1.100        20%

   1.200        20%

Renterisico

          0          0%

          0           0%

          0          0%

          0          0%

Gemeentefonds

      250        20%

      250        20%

      200        10%

      200        10%

Decentralisaties

          0          0%

      620         30%

          0          0%

          0          0%

Huisvesting onderwijs

      250         50%

      250         50%

      250        50%

      250         50%

Baanbrekers

      633         80%

      650         30%

          0          0%

          0           0%

Verkoop gemeente-eigendommen

      600        30%

   2.500         30%

   2.500        30%

   1.300         30%

Totaal

 12.353

 15.290

 16.392

 15.6252019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None 9000000.0 None
Personeel Apparaatskosten None 350000.0 None
Kapitaalgoederen Gemeentelijke kapitaalgoederen None 300000.0 None
Overig Uitvoering werken None 500000.0 None
Bodemsanering Bodemvervuilingen None 200000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadevergoedingen None 500000.0 None
GR / Verbonden partijen Stadsgewest 's-Hertogenbosch None 475000.0 None
Belasting Belasting None 1300000.0 None
Dividend/Rente Renterisico None 0.0 None
Gemeentefonds Gemeentefonds None 200000.0 None
Sociaal domein Decentralisaties None 0.0 None
Onderwijs Huisvesting onderwijs None 250000.0 None
GR / Verbonden partijen Baanbrekers None 0.0 None
Kapitaalgoederen Verkoop gemeente-eigendommen None 135000.0 None
GR / Verbonden partijen Bergsche Maasveren None 0.0 None

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 135.000

10%

2017 jaarrekening

€ 2.000.000

30%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 0

30%

2017 jaarrekening

€ 0

30%Aantal risico's
(omvang uitgezet tegen kans)

Omvang

x > € 1.000.000

1

1

€ 500.000 < x ≤ € 1.000.000

€ 200.000 < x ≤ € 500.000

2

2

2

€ 50.000 < x ≤ € 200.000

3

x ≤ € 50.000

3

1

Kans

< 20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%Risicoklasse

Minimaal

Laag

Gemiddeld

HoogRisicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 0

0%

2017 jaarrekening

€ 0

0%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 250.000

50%

2017 jaarrekening

€ 250.000

50%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 300.000

30%

2017 jaarrekening

€ 300.000

30%Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2019 begroting

€ 0

0%

2017 jaarrekening

€ 0

0%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 9.000.000

50%

2017 jaarrekening

€ 9.000.000

50%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 500.000

10%

2017 jaarrekening

€ 500.000

10%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 475.000

40%

2017 jaarrekening

€ 475.000

40%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 200.000

10%

2017 jaarrekening

€ 200.000

10%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 350.000

20%

2017 jaarrekening

€ 500.000

40%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 200.000

5%

2017 jaarrekening

€ 200.000

5%Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 1.300.000

20%

2017 jaarrekening

€ 1.200.000

20%Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2019 begroting

€ 0

0%

2017 jaarrekening

€ 0

0%Risicoprofielen
(Bedragen maximaal
risico x € 1.000)

JR 2016
(feb 2017)

Begr 2018
(aug 2017)

JR 2017
(feb 2018)

Begr 2019
(aug 2018)

Risico

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Grondexploitatie

  10.200        50%

  10.200        50%

   9.000      50%

   9.000         50%

Apparaatskosten

      250        10%

      500        10%

      500        40%

      350         20%

Gemeentelijke kapitaalgoederen

      300        30%

      300        30%

      300        30%

      300        30%

Uitvoering werken

      500        10%

      500        10%

      500        10%

      500        10%

Bodemvervuilingen

      200          5%

      200          5%

      200          5%

      200          5%

Planschadevergoedingen

      500        10%

      500        10%

      500        10%

      500        10%

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

      392        40%

      475       40%

      475        40%

      475        40%

Belasting

   1.100      20%

   1.200        20%

   1.200        20%

   1.300        20%

Renterisico

          0          0%

          0           0%

          0          0%

          0          0%

Gemeentefonds

      200        10%

      200         10%

      200        10%

      200        10%

Decentralisaties

          0          0%

          0          0%

          0        30%

          0         30%

Huisvesting onderwijs

      250         50%

      250         50%

      250        50%

      250         50%

Baanbrekers

         0           0%

         0           0%

          0          0%

          0           0%

Verkoop gemeente-eigendommen

  2.500        30%

   1.300         30%

   2.000        30%

      135         10%

Totaal

 16.392

 15.625

 15.125

 13.210Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2019 begroting

€ 500.000

10%

2017 jaarrekening

€ 500.000

10%Kengetal

JR 2016

Begroting 2018

JR 2017

Begroting
2019

2020

2021

2022

Netto schuldquote

128%

136%

117%

129%

135%

158%

155%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

117%

125%

103%

114%

121%

144%

141%

Solvabiliteitsratio

14,0%

13,6%

15,0%

17,2%

17,3%

16,0%

16,4%

Structurele exploitatieruimte

0,9%

2,4%

5,6%

2,9%

1,6%

1,8%

2,8%

Grondexploitatie

77%

65%

59%

63%

64%

63%

59%

Belastingcapaciteit

82%

86%

87%

92%

92%

92%

92%Bestanddeel

 Huidige omvang weerstandscapaciteit

Algemene reserve

14,3 mln.

Bestemmingsreserves

  2,0 mln.

Onvoorzien

  0,2 mln.

Stille reserves

  5,5 mln.

Onbenutte belastingcapaciteit

  0,5 mln. + pm

Totaal

22,5 mln. + pm2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie 50.0 9200000.0 4600000.0
Aanbesteding Invoering privatisering bouwtoezicht 70.0 500000.0 350000.0
Grondexploitatie Exploitatie De Voorste Venne 90.0 200000.0 180000.0
Kapitaalgoederen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 30.0 2300000.0 690000.0
Onderwijs Afstemming capaciteit en vraag onderwijshuisvesting 70.0 250000.0 175000.0
Belasting Compensatie BTW op sport 90.0 50000.0 45000.0

0 1
0 Bestanddeel Huidige omvang weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve 14,9 mln.
2 Onvoorzien 0,2 mln.
3 Stille reserves 5,2 mln.
4 Onbenutte belastingcapaciteit 0,5 mln. + pm
5 Totaal 20,8 mln. + pm


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetal JR 2017 Begroting 2019 JR 2018 Begroting 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 117% 129% 107% 114% 140% 143% 142%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 103% 114% 93% 101% 125% 130% 128%
3 Solvabiliteitsratio 15,0% 17,2% 17,9% 17,1% 17,0% 16,4% 17,1%
4 Structurele exploitatieruimte 5,7% 2,9% 2,8% 2,5% 1,7% 1,1% 1,1%
5 Grondexploitatie 59% 63% 50% 53% 58% 55% 56%
6 Belastingcapaciteit 87% 92% 86% 94% 94% 94% 94%