Naam Leeuwarden
Code 80
Provincie Friesland
Inwonertal 122415

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Budgetoverschrijding onderdelen Jeugd en Wmo 2017 80.0 2000000.0 1600000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures en schadeclaim 30.0 4575000.0 1372500.0
Sociaal domein Budgetoverschrijding onderdelen Jeugd en Wmo 2018 30.0 3000000.0 900000.0
Gemeentefonds Waardering balansposten herindelingsgemeenten 30.0 1000000.0 300000.0
Overig Gezondheidsrisico kunstgrasvelden 20.0 900000.0 180000.0
GR / Verbonden partijen Leningen 40.0 272500.0 109000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 15.0 480000.0 72000.0
Kapitaalgoederen Leegstand 25.0 250000.0 62500.0
Belasting Niet realiseren geraamde inkomsten OZB 5.0 546000.0 27300.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Misbruik, diefstal, vernietiging en vernieling van apparatuur, informatie en documenten 5.0 500000.0 25000.0
Belasting Verslechterende verhouding tussen kosten en opbrengsten bouwleges 5.0 500000.0 25000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Hoger beroep op BTW Compensatie Fonds 50.0 2000000.0 1000000.0
Sociaal domein Vertraging Koersdocument Sociaal Domein 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Waardering balansposten herindelingsgemeenten 30.0 1000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 15.0 2105235.0 315785.25
GR / Verbonden partijen Leningen 40.0 250050.0 100020.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures en schadeclaims 30.0 3600000.0 1080000.0
Belasting Niet realiseren geraamde inkomsten OZB 5.0 630000.0 31500.0
Informatieveiligheid Misbruik, diefstal, vernietiging en vernieling van apparatuur, informatie en documenten 5.0 500000.0 25000.0
Grondexploitatie Risico's Zuidlanden None None 10840000.0
Grondexploitatie Risico overige Grondexploitaties None None 1860000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Koersdocument Sociaal Domein - Jeugd 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Koersdocument Sociaal Domein - WMO 30.0 1250000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 15.0 303596.0 45539.4
GR / Verbonden partijen Leningen 40.0 386300.0 154520.0
Belasting Niet realiseren geraamde inkomsten OZB 5.0 632000.0 31600.0
Informatieveiligheid Misbruik, diefstal, vernietiging en vernieling van apparatuur, informatie en documenten 5.0 500000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures en schadeclaims 30.0 100000.0 30000.0