Naam Nuenen
Code 820
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 23019

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Exploitatie grond None None 11362565.0
Belasting Op orde brengen standplaatsen woonwagens None None 432500.0
Belasting Leges None None 262500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None 122500.0
GR / Verbonden partijen Attero – compensatieovereenkomst None None 112500.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Dienst Dommelvallei None None 91740.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None 87500.0
Sociaal domein Participatiewet None None 87500.0
Informatieveiligheid Wet bescherming persoonsgegevens None None 82000.0
Projecten HOV2 None None 75000.0
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding None None 52500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Arbeidsconflict None None 52500.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None 52500.0
Onderwijs Onderhoudskosten scholen None None 50000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Exploitatie grond None None 10528605.0
Grondexploitatie Op orde brengen standplaatsen woonwagens 50.0 850000.0 425000.0
Bodemsanering Saneringskosten grond 50.0 375000.0 187500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 70.0 175000.0 122500.0
Calamiteiten, rampen Incidenten 10.0 1000000.0 100000.0
Informatieveiligheid Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 50.0 175000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei None None None
Gemeentefonds Stelpost ruimte onder het BCF plafond None None None
Belasting Leges 70.0 75000.0 52500.0
Belasting Vennootschapsbelasting 30.0 175000.0 52500.0
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding 70.0 75000.0 52500.0
Belasting Belastingaangifte 30.0 175000.0 52500.0
Kapitaalgoederen Overdracht schoolgebouwen 70.0 75000.0 52500.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging/-sanering 70.0 75000.0 52500.0
Kapitaalgoederen Onderhoud groen 70.0 75000.0 52500.0

0 1
0 70% 175


0 1
0 30% 175


0 1
0 70% 75


0 1
0 70% 75


0 1 2 3
0
1
2
3


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7