Naam Sint-Michielsgestel
Code 845
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 28673

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 1654000.0
Personeel Wachtgelden bestuurders 50.0 400000.0 200000.0
Aanbesteding Aanbestedingsprocedure None None None
GR / Verbonden partijen Risico’s samenwerking 25.0 3700000.0 925000.0
Personeel Prijsontwikkelingen None None None
GR / Verbonden partijen Garantiestellingen 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Civiele procedures en aansprakelijkstellingen 75.0 150000.0 112500.0
Gemeentefonds Uitkering uit het gemeentefonds 50.0 3000000.0 1500000.0
Belasting Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven 75.0 100000.0 75000.0
Aanbesteding Naar voren halen investeringskredieten 50.0 5500000.0 2750000.0
Grondexploitatie Vlagheide None None None
Belasting Fiscaliteit sport None None None

0 1 2 3
0 Omschrijving in € 1.000 Geschat risico Kans Kans x effect
1 Grondexploitatie 1.654
2 Wachtgelden bestuurders 400 50% 200
3 Aanbestedingsprocedure p.m. p.m.
4 Risico’s samenwerking 3.700 25% 925
5 Prijsontwikkelingen p.m. p.m.
6 Garantiestellingen 500 50% 250
7 Civiele procedures en aansprakelijkstellingen 150 75% 100
8 Uitkering uit het gemeentefonds 3.000 50% 1.500
9 Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven 100 75% 75
10 Naar voren halen investeringskredieten 5.500 50% 300
11 Vlagheide p.m. p.m.
12 Fiscaliteit sport p.m. p.m.
13 Totaal 5.004


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 1654000.0
Personeel Wachtgelden bestuurders 50.0 400.0 200.0
Aanbesteding Aanbestedingsprocedure 50.0 225000.0 112000.0
Overig Prijsontwikkelingen None None None
GR / Verbonden partijen Garantiestellingen 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Civiele procedures en aansprakelijkstellingen 75.0 150000.0 112000.0
Gemeentefonds Uitkering uit het gemeentefonds None 0.0 0.0
Belasting Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven None 0.0 0.0
Belasting Fiscaliteit sport None None None

netto schuldquote per 31 december

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

4,35%

14,50%

4,50%netto schuldquote per 31 december 

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-2,03%

8,06%

-1,24%Solvabiliteitsratio

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

42,23%

46,85%

51,65%Kengetal grondexploitatie

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

5,95%

6,96%

-3,44%Structurele exploitatieruimte

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

0,81%

0,63%

1,78%Woonlasten meerpersoonshuishouden

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

99,56%

99,82%

103,81%Omschrijving in €1000

Geschat risico

Kans

Kans x Effect

Grondexploitatie

1.654

Wachtgelden bestuurders

400

50%

200

Aanbestedingsprocedure

225

50%

112

Prijsontwikkelingen

p.m.

p.m.

Garantiestellingen

500

50%

250

Civiele procedures en aansprakelijkstellingen

150

75%

112

Uitkering uit het gemeentefonds

-500 tot 500

50%

0

Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

0

50%

0

Fiscaliteit sport

p.m.

p.m.

TOTAAL

2.6282020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Lagere algemene uitkering. Plafond BTW compensatie fonds wordt bereikt. None None 225000.0
GR / Verbonden partijen Negatief resultaat MGD door opsplitsing gemeente Haaren None None 41400.0
Personeel Wachtgelduitkering aftredende bestuurders None None 67500.0
GR / Verbonden partijen Financiële tegenvallers uit Verbonden partijen. None None 127500.0
GR / Verbonden partijen Financiële tegenvallers uit Leningen en borgstellingen aan stichtingen en verenigingen. None None 172120.0
Sociaal domein Jeugd: Extra inleg in de regio voor specialistische zorg. None None 267000.0
Sociaal domein WMO: Toename uitgaven regionale inkoop. None None 300000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitatie None None 1129000.0
Omgevingswet Stopzetten Programma Aanpak Stikstof (PAS) None None None
Sociaal domein WMO: Inkoop WMO hoger door toename zorggebruik. None None None
Omgevingswet Nadelige effecten vanwege het niet tijdig implementeren van de omgevingswet None None None