Naam Waterland
Code 852
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 17259

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Aanspreken verleende garanties None None 1000000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende juridische procedures None None 1000000.0
Gemeentefonds Lagere ontwikkeling gemeentefonds None None 500000.0
Sociaal domein Hogere uitgaven Sociaal domein None None 500000.0
Belasting Tegenvallende opbrengsten belastingen None None 400000.0
Personeel Wachtgeld betalingen politieke ambtsdragers None None 200000.0
Personeel Pensioenverplichtingen None None 200000.0
Sociaal domein Tegenvallende ontwikkeling uitkeringsgerechtigden None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling voor het personeel van het zwembad None None 150000.0
Belasting Mogelijk effect BTW op parkeren None None 160000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Diverse juridische procedures None None 100000.0

0 1
0 Stille reserves onroerende zaken Bedrag
1 Middendam 5 (de Waegh) Monnickendam Middendam 7 (de Waegh) Monnickendam Broekerhuis + woning (Broek in Waterland) De Bolder (Monnickendam) Noordeinde 4 Medisch Centrum (Marken) Panden Galgeriet Hellingweg 6 Weilanden 276.000 396.000 438.000 425.125 94.000 638.000 10.660 146.000 788.426
2 Totaal 3.212.211


0 1
0 Bedrag Omschrijving
1 Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves onroerende zaken Totale weerstandscapaciteit 1.917.471 50.000 1.967.471 12.060.390 3.212.211 15.272.601 17.240.072


0 1 2
0 Maximaal Nr. Risico fin. risico
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aanspreken verleende garanties Lopende juridische procedures Lagere ontwikkeling gemeentefonds Hogere uitgaven Sociaal domein Tegenvallende opbrengsten belastingen Wachtgeld betalingen politieke ambtsdragers Pensioenverplichtingen Tegenvallende ontwikkeling uitkeringsgerechtigden Garantstelling voor het personeel van het zwembad Mogelijk effect BTW op parkeren Diverse juridische procedures 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 400.000 200.000 200.000 200.000 150.000 160.000 100.000
2 Totaal 4.410.000


0 1 2
0 Normenkader
1 WaarderingsRatio Betekenis cijfer
2 A B C D E F > 2.0 1.4 - 2.0 1.0 - 1.4 0.8- 1.0 0.6 - 0.8 < 0.6 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim voldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Omschrijving Gemeente Waterland Signaleringskader
1
2 Categorie A Categorie C Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Categorie B Minst Meest 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Neutraal risicovol risicovol
3 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 31,49% 29,35% 48,10% 0,93% nvt 109,38% 18,41% 16,34% 51,41% 4,62% nvt 109,58% 19,10% 17,28% 51,73% 1,51% nvt 107,48% 53,39% 51,39% 45,56% 2,01% nvt 105,31% 57,53% 55,64% 42,01% 1,63% nvt 103,72% 54,04% 52,19% 42,93% -0,44% nvt 103,72% 49,08% 47,31% 44,32% 0,26% nvt 103,72% 43,90% 42,21% 45,95% 0,81% nvt 103,72% <90% <90% >50% Begr >0% <20% <95% 90-130% 90-130% 20-50% Begr = 0% 20-35% 95-105% >130% >130% <20% Begr <0% >35% >105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Aanspreken verleende garanties None None 1000000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende juridische procedures None None 250000.0
Gemeentefonds Lagere ontwikkeling gemeentefonds None None 500000.0
Sociaal domein Hogere uitgaven sociaal domein None None 500000.0
Personeel Wachtgeld betalingen politieke ambtsdragers None None 200000.0
Sociaal domein Tegenvallende ontwikkeling uitkeringsgerechtigden None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling voor het personeel van het zwembad None None 150000.0
Belasting Mogelijk effect BTW op parkeren None None 160000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Diverse juridische procedures None None 100000.0
Projecten Project Galgeriet None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud openbare ruimte None None None

0 1 2
0 Normenkader
1 Waarderings-RatioBetekeniscijfer
2 ABCDEF > 2.01.4 - 2.01.0 - 1.40.8- 1.00.6 - 0.8< 0.6 UitstekendRuim voldoendeVoldoendeMatigOnvoldoendeRuim voldoende


0 1
0 Stille reserves onroerende zakenBedrag
1 Middendam 5 (de Waegh) MonnickendamMiddendam 7 (de Waegh) MonnickendamBroekerhuis + woning (Broek in Waterland)De Bolder (Monnickendam)Noordeinde 4Medisch Centrum (Marken)Hellingweg 6Weilanden 296.000 399.000 438.000 977.780- 220.000 663.000 376.000 2.739.395
2 Totaal 4.153.615


0 1 2
0 Maximaal Nr.Risicofin. risico
1 1234567891011 Aanspreken verleende garantiesLopende juridische proceduresLagere ontwikkeling gemeentefondsHogere uitgaven Sociaal domeinWachtgeld betalingen politieke ambtsdragersTegenvallende ontwikkeling uitkeringsgerechtigdenGarantstelling voor het personeel van het zwembadMogelijk effect BTW op parkerenDiverse juridische proceduresProject GalgerietOnderhoud openbare ruimte 1.000.000 250.000 500.000 500.000 200.000 200.000 150.000 160.000 100.000ntbntb
2 Totaal 3.060.000


0 1
0 BedragOmschrijving
1 Weerstandscapaciteit exploitatieOnbenutte belastingcapaciteitOnvoorzienWeerstandscapaciteit vermogenAlgemene reserveStille reserves onroerende zakenTotale weerstandscapaciteit 2.284.019 50.000 2.334.019 4.174.088 4.153.615 8.327.703 10.661.722


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Omschrijving Gemeente waterlandSignaleringskader
1
2 Categorie A Categorie C Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Categorie B Minst Meest 201420152016201720182019202020212022Neutraalrisicovolrisicovol
3 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteit 31,49%29,35%48,10%0,93%nvt109,38% 18,41%16,66%51,41%4,62%nvt109,58% 19,10%17,28%51,73%1,51%nvt107,48% 36,89%34,93%41,21%-8,44%nvt105,17% 57,53%55,64%42,01%1,63%nvt103,72% 76,39%74,62%24,40%-6,40%nvt103,72% 75,43%73,72%24,89%-1,05%nvt101,83% 69,20%67,57%24,89%1,33%nvt102,02% 62,51%60,97%29,90%2,31%nvt101,83% <90%<90%>50%Begr >0%<20%<95% 90-130%90-130%20-50%Begr = 0%20-35%95-105% >130%>130%<20%Begr <0%>35%>105%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstelling voor het personeel van het zwembad 10.0 150000.0 15000.0
Belasting Mogelijk effect BTW op parkeren 5.0 160000.0 8000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Diverse juridische procedures 20.0 100000.0 20000.0
Projecten Project Galgeriet 50.0 4700000.0 2350000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud openbare ruimte 30.0 200000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen Niet realiseren bezuiniging door derden None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aanspreken verleende garanties 5.0 1000000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende juridische procedures 10.0 250000.0 25000.0
Gemeentefonds Lagere ontwikkeling gemeentefonds 25.0 500000.0 125000.0
Sociaal domein Hogere uitgaven Sociaal domein 50.0 300000.0 150000.0
Personeel Wachtgeld betalingen politieke ambtsdragers 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Tegenvallende ontwikkeling uitkeringsgerechtigden 50.0 200000.0 100000.0

0 1 2 3
0 Bedrag Omschrijving
1 Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves onroerende zaken Totale weerstandscapaciteit 2.261.217 50.000 3.787.594 3.432.170 2.311.217 7.219.764 9.530.981


0 1
0 Stille reserves onroerende zaken Bedrag
1 Middendam 5 (de Waegh) Monnickendam Middendam 7 (de Waegh) Monnickendam Broekerhuis + woning (Broek in Waterland) De Bolder (Monnickendam) Noordeinde 4 Medisch Centrum (Marken) Weilanden 144.000 437.000 443.000 1.279.225 95.000 853.000 2.739.395
2 Totaal 3.432.170


0 1 2 3 4
0 Maximaal Gewogen Nr. Risico Kans fin. risico risico
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aanspreken verleende garanties Lopende juridische procedures Lagere ontwikkeling gemeentefonds Hogere uitgaven Sociaal domein Wachtgeld betalingen politieke ambtsdragers Tegenvallende ontwikkeling uitkeringsgerechtigden Garantstelling voor het personeel van het zwembad Mogelijk effect BTW op parkeren Diverse juridische procedures Project Galgeriet Onderhoud openbare ruimte Niet realiseren bezuiniging door derden 1.000.000 250.000 500.000 300.000 200.000 200.000 150.000 160.000 100.000 4.700.000 200.000 5% 10% 25% 50% 50% 50% 10% 5% 20% 50% 30% 50.000 25.000 125.000 150.000 100.000 100.000 15.000 8.000 20.000 2.350.000 60.000 p.m.
2 Totaal 7.760.000 3.003.000


0 1 2
0 Normenkader
1 WaarderingsRatio Betekenis cijfer
2 A B C D E F > 2.0 1.4 - 2.0 1.0 - 1.4 0.8- 1.0 0.6 - 0.8 < 0.6 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim voldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Omschrijving Gemeente Waterland Signaleringskader
1
2 Categorie A Categorie C Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Categorie B Minst Meest 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Neutraal risicovol risicovol
3 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 18,41% 16,66% 51,41% 4,62% nvt 109,58% 19,10% 17,28% 51,73% 1,51% nvt 107,48% 36,89% 34,93% 41,21% -8,44% nvt 105,17% 57,98% 56,27% 31,60% -0,03% nvt 105,48% 76,39% 74,62% 24,40% 0,78% nvt 103,72% 32,99% 31,57% 32,64% 1,13% nvt 103,78% 12,57% 11,19% 32,64% 1,74% nvt 103,78% 0,00% 0,00% 53,81% 2,28% nvt 103,78% 0,00% 0,00% 59,67% 3,13% nvt 103,78% <90% <90% >50% Begr >0% <20% <95% 90-130% 90-130% 20-50% Begr = 0% 20-35% 95-105% >130% >130% <20% Begr <0% >35% >105%


0 1 2 3 4
0 Omschrijving 2.020 2.021 2.022 2.023
1 Begrotingssaldo 2020 Baten - Lasten Structureele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Totaal incidenteel Structureel begrotingssaldo 4.911.819 488.615 5.400.434 -4.940.806 459.628 4.704.997 487.495 5.192.492 -4.498.232 694.260 3.016.763 457.040 3.473.803 -2.600.000 873.803 651.524 457.040 1.108.564 1.108.564