Naam Tilburg
Code 855
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 215521

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociale Stijging None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM) None None None
GR / Verbonden partijen Gate 2|Rotary Wing Training Center (RWTC) None None 2687000.0
GR / Verbonden partijen Verkoop Attero (mogelijke opbrengst Escrow) None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Vrijval escrow Intergas None None 124000.0
Belasting Pachtopbrengsten Kermis None None None
GR / Verbonden partijen Bemij BV None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Achtervangfuncties WSW en WEW None None None
Grondexploitatie Ruimte voor Ruimte regeling None None 1366000.0
Projecten Verruiming Wilhelminakanaal None None None
Belasting Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen None None 1750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade overeenkomsten: tegemoetkoming in schade None None 50000.0
Grondexploitatie Specifieke risico's grondexploitatie None None 34756000.0
Belasting Verhuurderheffing huurwoningen None None 200000.0
Projecten Kernwinkelgebied None None 3755000.0
Kapitaalgoederen Piushaven None None 1250000.0
Kapitaalgoederen Damwanden parkeergarage Pieter Vreedeplein None None 1150000.0
Kapitaalgoederen Herstelkosten atletiekbaan None None 700000.0
Belasting BTW-regime Sport (zie onder algemene risico's) None None 6500000.0
GR / Verbonden partijen Slachtplaats Tilburg None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Contract GFT-afval None None None
GR / Verbonden partijen Volumeplicht huishoudelijk afval None None 2750000.0
GR / Verbonden partijen Financiƫle positie OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West Brabant) None None None
Projecten Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) None None 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims LED-schermen NS-plein None None 700000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims tRom Chroom 6 None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds; opschalingskorting None None 6500000.0
Belasting Leges n.a.v. procedure Van der Valk None None 1600000.0
Belasting BTW Straatparkeren None None 600000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Gemeentelijk minimabeleid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Herstelkosten atletiekbaan None None 700000.0
Belasting BTW-regime Sport None None None
Bodemsanering Slechte bodemgesteldheid sportvelden None None None
Sociaal domein Kosten Jeugdhulp None None None
Kapitaalgoederen Slachtplaats Tilburg None None None
Belasting Volumeplicht huishoudelijk afval None None 1000000.0
Projecten Verruiming Wilhelminakanaal None None None
Kapitaalgoederen Damwanden parkeergarage Pieter Vreedeplein None None 1000000.0
Kapitaalgoederen Afschrijvingsperiode gebouwen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM) None None None
GR / Verbonden partijen Gate 2 None None 2687000.0
GR / Verbonden partijen Verkoop Attero (mogelijke opbrengst Escrow) None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Vrijval Escrow Intergas None None 124000.0
GR / Verbonden partijen Bemij BV None None 250000.0
Sociaal domein Achtervangfuncties WSW en WEW None None None
Belasting Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen None None 1750000.0
Grondexploitatie Specifieke risico's grondexploitatie None None 55072000.0
Kapitaalgoederen Kernwinkelgebied None None 3829000.0
Bodemsanering Piushaven None None 750000.0
ICT algemeen LED-schermen NS-plein None None 700000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims tRom Chroom 6 None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Leges n.a.v. diverse juridische procedures None None 1900000.0
Belasting BTW Straatparkeren None None 600000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Brug Koolhoven None None 1000000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Bemij BV None None 250000.0
Sociaal domein Achtervangfuncties WSW en WEW None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM) None None None
GR / Verbonden partijen Gate 2 None None 975000.0
GR / Verbonden partijen Verkoop Attero (mogelijke opbrengst Escrow) None None 250000.0
Sociaal domein Gemeentelijk minimabeleid None None None
Kapitaalgoederen Herstelkosten atletiekbaan None None 700000.0
Belasting Ontoereikende SPUK uitkering Sport i.v.m. BTW None None 250000.0
Bodemsanering Slechte bodemgesteldheid sportvelden None None None
Overig Recycling kunstgras sportvelden None None None
GR / Verbonden partijen Stichting Midpoint / Zorgnetwerk Midden Brabant None None 100000.0
Sociaal domein Kosten Jeugdhulp None None None
Overig Slachtplaats Tilburg None None None
Overig Volumeplicht huishoudelijk afval None None 1000000.0
Kapitaalgoederen Brug Koolhoven None None 150000.0
Kapitaalgoederen Lekkage Den Ophef None None 500000.0
Kapitaalgoederen Conserveringsschade fietsbrug Voldijk None None 500000.0
Overig Gasdoorlatendheid sierbestrating None None 500000.0
Omgevingswet Regelgeving PFAS None None None
Kapitaalgoederen Rioolboring Enschotsestraat None None 2500000.0
Kapitaalgoederen Damwanden parkeergarage Pieter Vreedeplein None None 1000000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims LED-schermen NS-plein None None 700000.0
Grondexploitatie Specifieke risico's grondexploitatie None None 52537000.0
Kapitaalgoederen Verruiming Wilhelminakanaal None None None
Grondexploitatie Kernwinkelgebied None None 2770000.0
Kapitaalgoederen Piushaven None None 500000.0
Projecten Geluidscherm bij het spoor project Koningsoord None None 1000000.0
Omgevingswet Stikstofaanpak None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims tRom Chroom 6 None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Leges n.a.v. diverse juridische procedures None None 693000.0
Dividend/Rente Beleggingen None None None