Naam Uden
Code 856
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 41725

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Deelfonds Jeugd None None 2665000.0
Sociaal domein Deelfonds participatiewet None None 2640000.0
Sociaal domein Deelfonds WMO (incl. Wmo Voorzieningen en Wmo2007) None None 3653000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: planaanpassingen None None 1500000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: verkoopprijsdaling None None 1500000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: bouwbehoefte locatie Eikenheuvel None None 1500000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: bouwbehoefte Hoogveld-Zuid-Noord None None 1500000.0
Informatieveiligheid Beveiligingsrisico None None 810000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Leningen u/g/ en garantieverstrekkingen None None 500000.0
Calamiteiten, rampen Schade door natuurgeweld None None 500000.0

Kengetallen

Rekening

2014

Begroting

2015

Rekening

2015

Begroting

2016*

Rekening

2016

Begroting

2017 (incl. wijzigingen)

Rekening 2017

Begroting 2018 (incl. wijzigingen) Begroting 2019
Netto schuldquote 88,3% 91,3% 76,4% 74,6% 75,9% 78,4% 76,8% 60,8% 90,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 72,6% 77,8% 63,9% 64,8% 64,9% 69,4% 66,1% 53,2% 83,6%
Solvabiliteit 24,2% 23,7% 27,4% 27,6% 29,5% 27,6% 32,9% 36,2% 32,0%
Grondexploitatie 40,9% 33,4% 36,1% 33,7% 27,0% 22,5% 28,4% 17,5% 28,5%
Structurele exploitatieruimte 0,1% -0,4% -2,4% -0,4% 0% 0% 0% 0,2% 0,0%
Belastingcapaciteit 98,6% 99,2% 99,2% 97,2% 97,2% 95,5% 95,5% 92,3% 95,3%
                   


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen; planaanpassingen None None 2500000.0
Sociaal domein Deelfonds Jeugd None None 2250000.0
Sociaal domein Deelfonds participatiewet None None 2200000.0
Sociaal domein Deelfonds WMO (incl. Wmo Voorzieningen en Wmo2007) None None 1650000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen; bouwbehoefte locatie Eikenheuvel None None 1500000.0
Informatieveiligheid Beveiligingsrisico None None 810000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen; verkoopprijsdaling None None 500000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Leningen u/g en garantieverstrekkingen None None 500000.0
Calamiteiten, rampen Schade door natuurgeweld None None 500000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen; bouwbehoefte Hoogveld-Zuid-Noord None None 500000.0

Kengetallen

Rekening

2016

Begroting

2017 (incl. wijzigingen)

Rekening 2017

Begroting 2018 (incl. wijzigingen) Begroting 2019 Begroting 2020
Netto schuldquote 75,9% 78,4% 76,8% 60,8% 81,9% 96,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 64,9% 69,4% 66,1% 53,2% 74,3% 91,9%
Solvabiliteit 29,5% 27,6% 32,9% 36,2% 37,5% 33,3%
Grondexploitatie 27,0% 22,5% 28,4% 17,5% 31,4% 26,5%
Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 0,2% -1,3% 0,1 %
Belastingcapaciteit 97,2% 95,5% 95,5% 92,3% 91,8% 93,6%