Naam Veldhoven
Code 861
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 44925

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gesubsidieerde instellingen kunnen niet voldoen aan hun verplichtingen (financieel en/of beleidsmatig) 70.0 300000.0 210000.0
Kapitaalgoederen Derving van huuropbrengsten door brandschade aan verhuurd vastgoed 30.0 300000.0 90000.0
Informatieveiligheid Ongeautoriseerde toegang tot ICT infrastructuur 20.0 500000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Bosbrand (herplantingsplicht na brand) 30.0 200000.0 60000.0
Aanbesteding Negatief aanbestedingsresultaat 30.0 200000.0 60000.0
Kapitaalgoederen Uitval stroomvoorziening gemeentehuis 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadevergoeding aansluiting A67 10.0 500000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme aan objecten in de openbare ruimte 90.0 50000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade aan gemeentelijk vastgoed 90.0 50000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Foutieve registraties in BRP 30.0 200000.0 60000.0

0 1 2 3 4
0
1 1 1 6
2 2 1
3 11 6 1 1
4 7 3 4 2


0 1
0 Aantal risico's Begroting 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1
2


0 1
0 Reserve benoemde risico's (na 2e kwartaalrapportage 2017) C 1.875.196
1 Begrotingspost Onvoorzien C 135.000
2 Onbenutte belastingcapaciteit C 136.052
3 Beschikbare weerstandscapaciteit C 2.146.248


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Verrekening financiële bijdragen SGE over programmering bedrijventerreinen 70.0 2310000.0 1617000.0
GR / Verbonden partijen Uitkering verstrekken aan teruggekomen SIB deelnemers 20.0 1200000.0 240000.0
GR / Verbonden partijen Gesubsidieerde instellingen kunnen niet voldoen aan hun verplichtingen (financieel en/ of beleidsmatig) 70.0 300000.0 210000.0
Kapitaalgoederen Derving van huuropbrengsten door brandschade aan verhuurd vastgoed 30.0 300000.0 90000.0
Informatieveiligheid Ongeautoriseerde toegang tot ICT infrastructuur 20.0 500000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Bosbrand (herplantingsplicht na bosbrand) 30.0 200000.0 60000.0
Aanbesteding Negatief aanbestedingsresultaat 30.0 200000.0 60000.0
Overig Uitval stroomvoorziening gemeentehuis 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadevergoeding aansluiting A67 10.0 500000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme aan objecten in de openbare ruimte 90.0 50000.0 45000.0

0 1
0 Reserve benoemde risico’s (jaarstukken 2017) € 4.448.
1 Begrotingspost Onvoorzien € 135
2 Onbenutte belastingcapaciteit € 0
3 Beschikbare weerstandscapaciteit € 4.583


0 1 2 3 4
0 1 1 1
1 1
2 6 2 1
3 11 6 1
4 9 4 2 1 2


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verrekening financiële bijdragen SGE over programmering bedrijventerreinen 70.0 2310000.0 1617000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadevergoeding aansluiting A67 70.0 500000.0 350000.0
Belasting Naheffing Attero door te weinig aangeleverd afval 70.0 371000.0 259700.0
Sociaal domein Uitkering verstrekken aan teruggekomen SIB deelnemers 20.0 1200000.0 240000.0
GR / Verbonden partijen Gesubsidieerde instellingen kunnen niet voldoen aan hun verplichtingen (financieel en/of beleidsmatig) 70.0 300000.0 210000.0
ICT algemeen Ongeautoriseerde toegang tot ICT infrastructuur 20.0 500000.0 100000.0
Grondexploitatie Derving van huuropbrengsten door brandschade aan verhuurd vastgoed 30.0 300000.0 90000.0
Calamiteiten, rampen Bosbrand (herplantingsplicht na bosbrand) 30.0 200000.0 60000.0
Aanbesteding Negatief aanbestedingsresultaat 30.0 200000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Hogere planschadevergoeding bij bestemmingsplanwijzigingen door toegenomen vraag en door woondeal. 20.0 300000.0 60000.0

0 1 2 3 4
0 1 1 ______
1 1
2 4 4 2 3
3 3 6 3 1
4 6 1 6 3