Naam Zundert
Code 879
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 21525

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Noodzakelijke en urgente uitgaven inzake Fort Oranje 70.0 None None
BUIG De Rijksbijdrage voor het inkomensdeel (BUIG) is bepaald o.b.v. t-2. 70.0 None None
GR / Verbonden partijen De tekorten die ontstaan komen uiteindelijk voor rekening van de bij de GR (WVS) aangesloten gemeenten. Uitstroom blijft achter bij prognose. 70.0 None None
Belasting BTW vooraftrek sport komt te vervallen 70.0 None None
Sociaal domein De transformatie met betrekking tot de 3 decentralisatie van Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet loopt niet gelijk op met de transitie. 50.0 None None
Sociaal domein Ontwikkeling van de algemene uitkering i.r.t. decentralisatie van taken; taakuitbreiding waarbij bijbehorende budgetten onder inhouding van efficiencykorting niet toereikend zijn. 50.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Attero houdt gemeenten aan contractafspraken m.b.t. afvalstromen (2015-2107) 30.0 None None
Kapitaalgoederen Structurele tekorten op exploitatie maatschappelijk vastgoed zoals sportaccommodaties, scholen, buurthuizen, cultuurcentra etc. 50.0 None None
Informatieveiligheid Nieuwe privacywetgeving onvoldoende ingebed in organisatie 50.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onrechtmatige staatssteun 30.0 None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Noodzakelijke en urgente uitgaven inzake Fort Oranje None None None
BUIG De rijksbijdrage voor het inkomensdeel (BUIG) is bepaald o.b.v. t-2 None None None
GR / Verbonden partijen De tekorten die ontstaan komen uiteindelijk voor rekening van de bij de GR (WVS) aangesloten gemeenten. Uitstroom blijft achter bij prognose None None None
GR / Verbonden partijen Attero houdt gemeenten aan contractafspraken m.b.t. afvalstromen (2015-2017) None None None
Gemeentefonds Ontwikkeling van de algemene uitkering i.r.t. decentralisatie van taken; taakuitbreiding waarbij bijbehorende budgetten onder inhouding van efficiencykorting niet toereikend zijn None None None
Informatieveiligheid Nieuwe privacywetgeving onvoldoende ingebed in organisatie None None None
Belasting In werking treden verruiming BTW vrijstelling sport per 2019 None None None
Kapitaalgoederen Structurele tekorten op exploitatie maatschappelijk vastgoed zoals sportaccommodaties, scholen, buurthuizen, cultuurcentra etc. None None None
Informatieveiligheid Niet vertrouwelijke informatie komt bij niet-bevoegde instanties terecht None None None
Informatieveiligheid Afkeuring van archiefruimten door het college van Gedeputeerde Staten None None None

0
0 Schuldquote10,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0jaarrekening jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022^^“Netto schuldquote ^^“norm schuldquote


0
0 Solvabiliteitsratio0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0jaarrekening jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022^^“solvabiliteitsratio ^^“norm solvabiliteitsratio


0
0 structurele exploitatieruimte0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0jaarrekening jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022^^“structurele exploitatieruimte ^^“norm structurele exploitatieruimte


0
0 Grondexploitatie0,40,350,30,250,20,150,10,050jaarrekening jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting2016 2017 20182019 2020 2021 2022^^“grondexploitatie ^^“norm grondexploitatie
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5
0 Risico's Begroting 2019
1 Risico Begr 2019 Jrk 2017 Begr 2018 Kans Invloed
2 Noodzakeliike en urgente uitgaven inzake Fort Oranje 1 1 1 50^i 37,47^1
3 De rijksbijdrage voor het inkomensdeel (BUIG) is bepaald o.b.v. t-2 2 2 2 70^i 13,06^1
4 De tekorten die ontstaan komen uiteindelijk voor rekening van de bij de GR (WVS) aangesloten gemeenten. Uitstroom blijft achter bij prognose 3 3 3 70^i 10,52^1
5 Attero houdt gemeenten aan contractafspraken m.b.t. afvalstromen (2015-2017) 4 6 7 70^i 10,49^1
6 Ontwikkeling van de algemene uitkering i.r.t. decentralisatie van taken; taakuitbreiding waarbij bijbehorende budgetten onder inhouding van efficiencykorting niet toereikend zijn 5 5 6 50^i 7,49^1
7 Nieuwe privacywetgeving onvoldoende ingebed in organisatie 6 7 9 50^i 3,75^1
8 In werking treden verruiming BTW vrijstelling sport per 2019 7 - - 50^i 3,74^1
9 Structurele tekorten op exploitatie maatschappelijk vastgoed zoals sportaccommodaties, scholen, buurthuizen, cultuurcentraetc. 8 8 8 50^i 3,73^1
10 Niet vertrouwelijke informatie komt bij niet bevoegde instanties terecht 9 9 - 30^i 2,27^1
11 Afkeuring van archiefruimten door het college vanGedeputeerde Staten 10 - - 3007o 2,2407o


0 1 2
0 insverdeling
1
2
3


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5/ C 207.958
3 10/ C 268.807
4 15/ C 312.816
5 20/ C 352.257
6 25/ C 388.028
7 30/ C 422.489
8 35/ C 457.675
9 40/ C 493.110
10 45/ C 530.253
11 50/ C 571.197
12 55/ C 618.674
13 60/ C 673.735
14 65/ C 742.344
15 70/ C 822.933
16 75/ C 917.903
17 80/ C 1.017.020
18 85/ C 1.118.379
19 90/ C 1.226.282
20 95/ C 1.352.397


0 1 2
0 Tabel 4: weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A > 2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F < 0.6 ruim onvoldoende


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Attero houdt gemeenten aan contractafspraken m.b.t. afvalstromen (2015-2017) 70.0 None None
BUIG De rijksbijdrage voor het inkomensdeel (BUIG) is bepaald o.b.v. t-2 70.0 None None
Grondexploitatie Noodzakelijke en urgente uitgaven inzake Fort Oranje 30.0 None None
GR / Verbonden partijen De tekorten die ontstaan komen uiteindelijk voor rekening van de bij de GR (WVS) aangesloten gemeenten. Uitstroom blijft achter bij prognose. 70.0 None None
Sociaal domein Aanzuigende werking beroep op WMO voorzieningen. 50.0 None None
Sociaal domein Er wordt een stijgend beroep gedaan op de jeugdzorg 50.0 None None
Gemeentefonds Ontwikkeling van de algemene uitkering i.r.t. decentralisatie van taken, taakuitbreiding waarbij bijbehorende budgetten onder inhouding van efficiencykorting niet toereikend zijn 50.0 None None
Belasting In werking treden verruiming BTW vrijstelling sport per 2019 50.0 None None
Informatieveiligheid Nieuwe privacywetgeving onvoldoende ingebed in organisatie 50.0 None None
GR / Verbonden partijen Voorfinanciering door de gemeente op de ontwikkelingskosten BCT blijven onbetaald. 50.0 None None

0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 50 C 292.427
3 100 C 366.801
4 150 C 421.090
5 200 C 467.219
6 250 C 509.379
7 300 C 548.487
8 350 C 585.431
9 400 C 622.055
10 450 C 658.776


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag C 695.769
2 5oy0
3 55y0 C 732.890
4 6oy0 C 771.042
5 65y0 C 810.335
6 7oy0 C 851.668
7 75y0 C 897.321
8 8oy0 C 947.747
9 85y0 C 1.009.115
10 9oy0 C 1.087.122
11 9507o C 1.202.182


0 1
0 Tabel 3: beschikbare weerstandscapaciteit
1 Weerstand Startcapaciteit
2 incidenteel: weerstandsreserve C 2.315.000
3 structureel: onbenutte belastingcapaciteit C -
4 structureel: post onvoorziene uitgaven C 100.000
5 totale weerstandscapaciteit C 2.415.000


0 1 2
0 Tabel 4: weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A > 2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F < 0.6 ruim onvoldoende


0
0 Solvabiliteitsratio 30y0 25y0 20y 15y0 10y 5y0 0y jaarrekeningjaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ^^^solvabiliteitsratio ^^^norm solvabiliteitsratio
1
2
3
4
5
6


0
0 Grondexploitatie 40y0 35y0 30y0 25y0 20y0 15y0 10y0 5y0 0y0 jaarrekeningjaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ^^^grondexploitatie ^^^norm grondexploitatie
1
2
3
4
5
6
7


0 1
0 Geld
1 x > C500.000
2 C200.000 < x < C500.000
3 000.000 < x < C200.000
4 C25.000 < x < 000.000
5 x < C25.000
6 1007o 3007o 5007o 7007o 9007o Kans


0 1 2 3 4 5
0 Risico's Begroting 2020
1 Risico Begr 2020 Jrk 2018 Begr 2019 Kans Invloed
2 Attero houdt gemeenten aan contractafspraken m.b.t. afvalstromen (2015-2017) 1 3 4 70y0 24,53y0
3 De rijksbijdrage voor het inkomensdeel (BUIG) is bepaald o.b.v. t-2 2 2 2 70y0 12,21y0
4 Noodzakelijke en urgente uitgaven inzake Fort Oranje 3 1 1 30y0 10,48y0
5 De tekorten die ontstaan komen uiteindelijk voor rekening van de bij de GR (WVS) aangesloten gemeenten. Uitstroom blijft achter bij prognose 4 4 3 70y0 9,81y0
6 Aanzuigende werking beroep op WMO voorzieningen 5 - - 50y0 7,01y0
7 Er wordt een stijgend beroep gedaan op de jeugdzorg 6 - - 5007o 6,9907o


0 1 2 3 4 5
0 Risico's Begroting 2020
1 Risico Begr 2020 Jrk 2018 Begr 2019 Kans Invloed
2 Ontwikkeling van de algemene uitkering i.r.t. decentralisatie van taken; taakuitbreiding waarbij bijbehorende budgetten onder inhouding van efficiencykorting niet toereikend zijn 7 5 5 50y0 6,96y0
3 In werking treden verrruiming BTW vrijstelling sport per 2019 8 8 7 50y0 3,51y0
4 Nieuwe privacywetgeving onvoldoende ingebed in organisatie 9 6 6 50y0 3,50y0
5 Voorfinanciering door de gemeente op de ontwikkelingskosten BCT blijven onbetaald 10 9 - 5007o 3,5007o


0 1 2 3
0 Begr 2020 Jrk 2018 Begr 2019
1 Totaal grote risico's C 2.350.000 C 2.350.000 C 2.350.000
2 Overige risico's C 450.000 C 300.000 C 200.000
3 Totaal alle risico's C 2.800.000 C 2.650.000 C 2.550.000


0
0
1