Naam Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Code 9
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 6167

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Geregistreerde activa None None 100000.0
Gemeentefonds Uitkeringen Rijk None None 500000.0
Sociaal domein Openeinde regelingen None None 300000.0
BUIG Wet BUIG None None 200000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsdienst Kennemerland None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen aan derden None None 200000.0
Belasting Bouwleges None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Startersleningen None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Lening Hockeycomplex None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Lening Tennisvelden None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Lening Dorpscentrum None None 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None 200000.0
Grondexploitatie Dorpscentrum None None 200000.0
Onderwijs Onderhoud schoolgebouwen None None 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Adviezen derden en rechtsgedingen None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Het Groene Schip None None 200000.0
Personeel Deskundigheid personeel en bestuur None None 100000.0
Grondexploitatie Polanenpark None None 100000.0
Grondexploitatie Afwikkeling bouwplannen None None 100000.0
Grondexploitatie Pontplein None None 100000.0
Kapitaalgoederen Wegenbeheer None None 500000.0

0 1 2 3 4
0
1
2