Naam Gennep
Code 907
Provincie Limburg
Inwonertal 17052

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Openeinde regelingen 50.0 200000.0 100000.0
Kapitaalgoederen INTOS/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling lening INTOS 0.0 1610500.0 0.0
Sociaal domein Uitvoering 3-D's None None None
Grondexploitatie Woningbouw None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade, grondexploitaties None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade, overig 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Wachtgelden wethouders 100.0 140000.0 140000.0
GR / Verbonden partijen Garanties algemeen 50.0 1400000.0 700000.0
Dividend/Rente Rente-ontwikkeling, 1% afwijking None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 280000.0 140000.0
Grondexploitatie Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen 100.0 0.0 0.0
Grondexploitatie Plan Hogeweg, stagnatie verkopen 100.0 65000.0 65000.0
Grondexploitatie Plan Smele, stagnatie verkopen 100.0 0.0 0.0
Grondexploitatie Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering 100.0 34000.0 34000.0
Grondexploitatie Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop 50.0 509000.0 254500.0
Grondexploitatie Exploitatiebijdrage Heikant 50.0 1000000.0 500000.0

0 1 2 3
0 Berekening structurele weerstandscapaciteit
1 Gekapitaliseerde Bedrag waarde
2 Stelpost onvoorzien Vrije ruimte belastingcapaciteit € 50.000 nihil Totaal € 200.000 € 200.000
3 Voor de gekapitaliseerde waarde is uitgegaan van 4 jaar, de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft


0 1 2 3 4 5 6
0 Berekening incidentele weerstandscapaciteit
1 Werkelijk 31-12 2016 Prognose 31-12 2017 Prognose 31-12 2018 Prognose 31-12 2019 Prognose 31-12 2020 Prognose 31-12 2021
2 Algemene reserve weerstandsvermogen Algemene vrije reserve Resultaat over het boekjaar Algemene reserve bouwgrondexploitatie Stille reserves Totaal € 5.000.000 € 6.057.000 -€ 264.000 € 4.966.000 € 2.391.500 € 5.000.000 € 5.312.000 in saldo AVR € 4.208.000 € 2.391.500 € 5.000.000 € 4.488.000 € 4.198.000 € 2.996.500 € 5.000.000 € 4.488.000 € 4.188.000 € 2.996.500 € 5.000.000 € 3.068.000 € 4.128.000 € 2.996.500 € 5.000.000 € 3.068.000 € 4.128.000 € 2.996.500
3 € 18.150.500 € 16.911.500 € 16.682.500 € 16.672.500 € 15.192.500 € 15.192.500


0 1
0 Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet Kans optreden
1 ≥ 2* per jaar 2,00
2 1* per jaar of eenmalig 1,00
3 ≥ 2* per vijf jaar 0,50
4 1* per vijf jaar 0,25
5 overig 0,10


0 1
0 Bepaling financiële gevolgen Kans financieel gevolg
1 Goed 1,00
2 Redelijk 0,75
3 Slecht 0,50
4 Niet in te schatten 0,00


0
0
1


0
0 Open-einde regelingen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot Garantiestelling lening INTOS
1 Uitvoering 3-D's 8 Woningbouw Planschade, grondexploitaties Planschade, overig 10 Wachtgelden wethouders AD Garanties algemeen AD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking AD Onderhoud kapitaalgoederen
2 AD Algemene uitkering Bouwgrondexploitaties Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen Plan Hogeweg stagnatie verkopen Plan Smele, stagnatie verkopen Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop


0 1 2 3 4 5 6
0 Programma Kans Minimale Kans Classificatie financiële Financieel gevolg Afgedekt weerstandsRisico per categorie Toelichting optreden gevolgen capaciteit 6 6 6 8 Woningbouw 8 8 10 Wachtgelden wethouders AD Garanties algemeen AD Algemene uitkering 8 8 8 8 Redelijk 0,50 0,75 Redelijk 0,50 1,00 Slecht 0,00 1,00
1 Open-einde regelingen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot Garantiestelling lening INTOS € 200.000 € 400.000 € 1.000.000 nee nee nee € 75.000 € 200.000 € 0 Hoger tekort € 100.000 x vier jaar Exploitatietekort tlv gemeenten
2 Uitvoering 3-D's Planschade, grondexploitaties Planschade, overig AD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking AD Onderhoud kapitaalgoederen Niet in te schatten Redelijk 0,50 0,75 Redelijk 0,50 0,75 € 50.000 € 1.400.000 ondergebracht bij Waarborgfondsen opgenomen in de exploitatie opzetten nee nee ja € 18.750 € 525.000 tekort INTOS zie hierboven
3 In 2018 voorziening gevormd Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.
4 Bouwgrondexploitaties Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen Plan Hogeweg stagnatie verkopen Plan Smele, stagnatie verkopen Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop Goed 0,50 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 1,00 1,00 Goed 0,50 1,00 € 280.000 € 0 € 65.000 nee nee € 140.000 € 0 € 65.000 Locatie is verkocht c.q. verlies is genomen. Boekwaarde is negatief
5 2 jaar extra rentelasten Plan is afgerond
6 Totaal € 1.023.750


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Jaarrek. Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Sovabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 18,64% 16,09% 33,26% 0,06% 3,43% 93,46% 29,33% 27,92% 30,55% 0,02% 0,18% 93,63% 37,88% 36,50% 32,25% 0,05% 1,19% 95,10% 34,86% 34,86% 33,81% 0,04% 1,07% 48,10% 48,10% 27,16% 0,03% 0,58% 50,76% 50,76% 29,30% 0,01% 0,07%


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3
4
5