Naam Kerkrade
Code 928
Provincie Limburg
Inwonertal 45823

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Rijksbeleid en decentralisaties None None None
Sociaal domein Participatiewet None None None
Sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), participatie wet, schuldhulpverlening en Jeugdzorg None None None
Sociaal domein Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en verandering bevolkingssamenstelling) None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie (OBK) None None None
Kapitaalgoederen Campus None None None
Kapitaalgoederen Beheer kapitaalgoederen None None None

0 1 2 3 4
0 Kengetallen
1 Bij jaarrekening ultimo jaar Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018
2 1a Netto schuldquote 54,2% 67,89% 87,15%
3 1b Netto schuldquote gecorr v alle verstr len. 37,2% 46,65% 67,11%
4 2 Solvabiliteit 24,6% 14,41% 13,80%


0 1 2 3 4
0 Kengetal Cat. A Cat. B Cat. C
1 1a netto schuldquote zonder corr. doorgeleende gelden < 90% 90 - 130% > 130%
2 1b netto schuldquote met corr. doorgeleende gelden < 90% 90 - 130% > 130%
3 2 solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
4 3 grondexploitatie < 20% 20 - 35% > 35%
5 4 structurele exploitatieruimte begroting
6 positief neutraal negatief
7 >0% 0% <0%
8 5 belastingcapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Rijksmaatregelen en decentralisaties None None None
Sociaal domein WSW None None None
Sociaal domein Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) None None None
Overig Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en verandering bevolkingssamenstelling) None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie (OBK) None None None
Grondexploitatie De Campus None None None
Belasting OZB None None None
GR / Verbonden partijen Stadion / Roda JC None None None
Kapitaalgoederen Beheer kapitaalgoederen None None None

Kengetallen

Bij jaarrekening ultimo jaar

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

1a

Netto schuldquote

71,7 %

87,3 %

86,3 %

1b

Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen

   56,1 %

67,1 %

72,9 %

2

Solvabiliteit

18,5 %

13,8 %

11,1 %

3

Grondexploitatie

0,9 %

- 0,4 %

- 0,3%

4

Structurele exploitatieruimte

- 2,5 %

0,2 %

0,8%

5

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

98,3 %

99,2 %

*Kengetal

Cat. A

Cat. B

Cat. C

1a

netto schuldquote

< 90%

90 - 130%

> 130%

1b

netto schuldquote met corr. doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130%

> 130%

2

solvabiliteitsratio

> 50%

20 - 50%

< 20%

3

grondexploitatie

< 20%

20 - 35%

> 35%

4

structurele exploitatieruimte

begroting

positief

neutraal

negatief

> 0%

0%

<0%

5

belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

< 95%

95 - 105%

> 105%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Rijksmaatregelen en decentralisaties None None None
Sociaal domein WSW None None None
Sociaal domein Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie (OBK) None None None
Grondexploitatie De Campus None None None
Grondexploitatie Stadion / Roda JC None None None
Kapitaalgoederen Beheer kapitaalgoederen None None None

0 1 2 3 4
0 Kengetallen
1 Bij jaarrekening ultimo jaar Rek 2018 Begr 2019 peil vjn19 Begr 2020
2 1a Netto schuldquote 77,55 % 86,94 % 90,48 %
3 1b Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen 62,09 % 71,05 % 74,74 %
4 2 Solvabiliteit 15,37 % 11,11 % 9,02 %
5 3 Grondexploitatie - 0,27 % -0,26 % 0,05 %
6 4 Structurele exploitatieruimte 0,22 % 0,02 % 0,32 %
7 5 Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 99,45 % 98,58 % *


0 1 2 3 4
0 Kengetal Cat. A Cat. B Cat. C
1 1a netto schuldquote < 90% 90 - 130% > 130%
2 1b netto schuldquote met corr. doorgeleende gelden < 90% 90 - 130% > 130%
3 2 solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
4 3 grondexploitatie < 20% 20 - 35% > 35%
5 4 structurele exploitatieruimte begroting
6 positief neutraal negatief
7 > 0% 0% <0%
8 5 belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden < 95% 95 - 105% > 105%