Naam Maastricht
Code 935
Provincie Limburg
Inwonertal 122723

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures None None None
Gemeentefonds Risico’s in het gemeentefonds None None None
Sociaal domein Decentralisatie rijkstaken None None None
Bodemsanering Decentralisatie-uitkering Bodemsanering None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
GR / Verbonden partijen Risico’s cofinanciering None None None
Sociaal domein Open einde-regelingen None None None
Projecten Tram Vlaanderen Maastricht None None None
Belasting Fiscale risico’s None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico claims None None None

0 1 2 3 4
0 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Onvoorzien/risicobuffer Post onvoorzien Risicobuffer 1.929 242 1.687 2.329 242 2.087 2.829 242 2.587 2.829 242 2.587
2 Eigen vermogen Algemene reserve Ov. bestemmingsreserves Langlopende voorzieningen Onbenutte belastingcapaciteit 24.878 4.724 20.154 0 0 21.314 4.724 16.590 0 0 20.669 4.724 15.945 0 0 22.493 4.724 17.769 0 0
3 Weerstandscapaciteit Totale lasten Als % van de totale lasten 26.807 487.757 5,5% 23.643 478.829 4,9% 23.498 477.228 4,9% 25.322 469.901 5,4%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Verloop van de kengetallen Verslag 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 netto schuldquote 69% 77% 96% 100% 96% 93%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 49% 57% 78% 85% 82% 79%
3 solvabiliteitsratio 27% 26% 21% 20% 20% 21%
4 structurele exploitatieruimte 3% 1% 1% 0% 0% 0%
5 grondexploitatie 2% 4% 2% 2% 2% 2%
6 belastingcapaciteit 98% 99% 101% 100% 100% 100%


0 1 2 3
0 Kengetallen: Groen (goed/weinig risico) Oranje (voldoende/ voorzichtigheid geboden) Rood (onvoldoende/ veel risico)
1 Netto schuldquote Netto schuldquote met correctie Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit < 90% < 90% > 50% > 0% < 20% < 95% 90% t/m 130% 90% t/m 130% 20% t/m 50% 0% 20% t/m 35% 95% t/m 105% > 130% > 130% < 20% < 0% > 35% > 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Risico’s in het gemeentefonds None None None
Overig Decentralisatie rijkstaken None None None
Bodemsanering Decentralisatie-uitkering Bodemsanering None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
GR / Verbonden partijen Risico’s cofinanciering None None None
Overig Open einde-regelingen None None None
Overig Tram Maastricht-Hasselt None None None
Belasting Fiscale risico’s None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico claims None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen investeringen sportverenigingen None None None
Overig Fonds Tekortgemeenten None None None
Projecten SOME en realisatie Plan van Transformatie None None None

0 1 2 3 4 5
0
1 Eigen vermogen € 160.271 € 156.424 € 154.064 € 156.095 € 157.101
2 Resultaat boekjaar € 0 € 0 -€ 15 -€ 58 € 0
3 Voorzieningen € 38.539 € 39.671 € 41.572 € 44.453 € 46.426
4 Langlopende schulden € 403.980 € 420.678 € 410.109 € 380.453 € 358.255
5 Kortlopende schulden € 153.500 € 153.500 € 153.500 € 153.500 € 153.500
6 Liquide middelen € 4.151 € 5.821 € 0 € 3.421 € 6.263
7


0 1 2 3
0 Kengetallen: Groen (goed/weinig risico) Oranje (voldoende/ voorzichtigheid geboden) Rood (onvoldoende/ veel risico)
1 Netto schuldquote Netto schuldquote met correctie Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit < 90% < 90% > 50% > 0% < 20% < 95% 90% t/m 130% 90% t/m 130% 20% t/m 50% 0% 20% t/m 35% 95% t/m 105% > 130% > 130% < 20% < 0% > 35% > 105%


0 1 2 3 4
0 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
1 Onvoorzien/risicobufferPost onvoorzienRisicobuffer 2.0292421.787 2.8292422.587 2.8292422.587 2.8292422.587
2 Eigen vermogenAlgemene reserveOverige bestemmingsreservesLanglopende voorzieningenOnbenutte belastingcapaciteit 26.9784.72422.25400 23.1424.72418.41800 21.5234.72416.79900 24.2584.72419.53400
3 WeerstandscapaciteitTotale lastenAls percentage van de totale lasten 29.007645.7234,5% 25.971646.5864,0% 24.352633.5223,8% 27.087631.0064,3%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Verloop van de kengetallenVerslag 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 netto schuldquote 60% 96% 79% 76% 74% 71%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 46% 78% 66% 66% 66% 63%
3 solvabiliteitsratio 25% 21% 20% 20% 21% 22%
4 structurele exploitatieruimte 0% 1% -1% -1% -1% 0%
5 grondexploitatie 2% 2% 2% 2% 2%100% 2%
6 belastingcapaciteit 99% 101% 100% 100% 100%


0 1 2 3 4 5
0
1 (Im)materiele vaste activa € 557.425 € 575.040 € 571.509 € 574.676 € 560.001
2 Financiele vaste activa € 92.487 € 90.525 € 72.772 € 52.659 € 51.015
3 Voorraden € 10.529 € 10.529 € 10.529 € 10.529 € 10.529
4 Vorderingen € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000
5 Liquide middelen € 0 € 0 € 4.420 € 0 € 0
6


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Risico's in het gemeentefonds None None None
Sociaal domein Decentralisatie rijkstaken None None None
Bodemsanering Decentralisatie-uitkering Bodemsanering None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
GR / Verbonden partijen Risico's cofinanciering None None None
Sociaal domein Open einde-regelingen None None None
Kapitaalgoederen Tram Maastricht-Hasselt None None None
Belasting Fiscale risico's None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico claims None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen investeringen sportverenigingen. None None None
GR / Verbonden partijen SOME en realisatie Plan van Transformatie None None None
Sociaal domein Stelpost uitkomst onderzoek Jeugdzorg None None None
Omgevingswet Programma Aanpak Stikstof None None None
Omgevingswet PFAS None None None

0 1 2 3 4 5
0
1 Immateriele vaste activa € 25.098 € 24.106 € 23.113 € 22.122 € 21.131
2 Materiele vaste activa € 650.794 € 650.254 € 640.764 € 622.272 € 606.639
3 Financiele vaste activa € 82.704 € 80.351 € 78.778 € 77.241 € 45.620
4 Voorraden € 10.095 € 10.095 € 10.095 € 10.095 € 10.095
5 Vorderingen € 80.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
6


0 1 2 3 4
0 2020 Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023
1 Onvoorzien/risicobuffer Post onvoorzien Risicobuffer 2.864 242 2.622 2.867 242 2.625 2.899 242 2.657 2.899 242 2.657
2 Eigen vermogen Algemene reserve Vruchtboomfonds Onbenutte belastingcapaciteit 114.787 4.724 110.063 0 117.410 4.724 112.686 0 116.576 4.724 111.852 0 115.892 4.724 111.168 0
3 Weerstandscapaciteit Totale lasten Als percentage van de totale lasten 117.651 644.208 18,3% 120.277 630.595 19,1% 119.475 625.813 19,1% 118.791 618.158 19,2%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Verloop van de kengetallen Verslag 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 netto schuldquote 60% 79% 86% 85% 83% 75%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 47% 66% 74% 74% 71% 68%
3 solvabiliteitsratio 27% 20% 21% 21% 21% 23% 0%
4 structurele exploitatieruimte 1% -1% -2% -1% 0%
5 grondexploitatie 2% 2% 2% 2% 2% 2%
6 belastingcapaciteit 100% 100% 100% 100% 100% 100%


0 1 2 3 4 5
0
1 Eigen vermogen € 178.219 € 163.507 € 161.291 € 157.778 € 158.179
2 Resultaat boekjaar € 0 € 38 -€ 3.138 -€ 1.333 € 833
3 Voorzieningen € 50.721 € 50.954 € 53.774 € 55.284 € 58.599
4 Langlopende schulden € 420.678 € 371.966 € 396.375 € 372.469 € 359.443
5 Kortlopende schulden € 199.073 € 193.341 € 159.448 € 162.532 € 121.431
6


0 1 2 3
0 Kengetallen: Groen (goed/weinig risico) Oranje (voldoende/ voorzichtigheid geboden) Rood (onvoldoende/ veel risico)
1 Netto schuldquote Netto schuldquote met correctie Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit < 90% < 90% > 50% > 0% < 20% < 95% 90% t/m 130% 90% t/m 130% 20% t/m 50% 0% 20% t/m 35% 95% t/m 105% > 130% > 130% < 20% < 0% > 35% > 105%