Naam Nederweert
Code 946
Provincie Limburg
Inwonertal 17038

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Wegbeheer None None None
Kapitaalgoederen Randweg None None None
Omgevingswet Omgevingswet 50.0 40000.0 20000.0
Belasting Legesopbrengsten Wabo 50.0 50000.0 25000.0
Grondexploitatie Masterplan Centrum Nederweert en Budschop 90.0 350000.0 315000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 50.0 905000.0 452500.0
Aanbesteding Majeur Programma Buitengebied 50.0 31250.0 15625.0
Grondexploitatie Pannenweg - aandelenkapitaal 10.0 3000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 70.0 237355.0 166148.5
Sociaal domein Drie Decentralisaties 10.0 7322210.0 732221.0
Belasting VPB- plicht 90.0 135000.0 121500.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen 10.0 1500000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Financiële verhouding Rijk 70.0 500000.0 350000.0

0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 905.000 50% € 452.500
2 2019 € 864.000 50% € 432.000
3 2020 € 811.000 50% € 405.500
4 2021 € 811.000 50% € 405.500
5 2022 € 0% € -
6 Totaal € 1.695.500


0
0 Weerstandcapaciteit 2018 2019 2020 2021
1
2 Incidenteel
3 Algemene reserve 8.298.820 7.892.820 7.761.820 7.709.820
4 Algemene reserve woningbouwexploitatie 1.893.217 1.893.217 1.893.217 4.326.940
5 Vrij besteedbaar deel bestemmingsreserves -
6 Onvoorzien uitgaven algemeen 97.043 99.882 102.208 104.092
7 Onvoorzien uitgaven eenmalig -
8 Onvoorzien uitgaven specifiek welzijn 10.225 10.225 10.225 10.225
9 Stille reserves N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
10
11 Totaal incidenteel 10.299.305 9.896.144 9.767.470 12.151.077
12
13 Structureel
14 Onbenutte bealstingcapaciteit 355.844 369.892 384.662 394.253
15 Ruimte rijksmaatregelen 397.461 397.461 397.461 397.461
16
17 Totaal structureel 753.305 767.353 782.123 791.714


0
0 Totaal Programma 2018 2019 2020 2021 2022 2018 t/m 2022
1 1. Fysieke leefomgeving € 812.500 € 863.275 € 1.292.410 € 1.628.535 € 1.738.910 € 6.335.630
2 2. Levensvatbare bedrijvigheid € 315.625 € 321.250 € 21.250 € € € 658.125
3 3. Zorgzame leefbaarheid € 898.369 € 880.717 € 867.665 € 863.322 € 857.461 € 4.367.534
4 4. Bestuur € 621.500 € 765.000 € 949.000 € 1.131.000 € 1.104.000 € 4.570.500
5 Totaal € 2.647.994 € 2.830.242 € 3.130.325 € 3.622.857 € 3.700.371


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 0% € -
2 2019 € 148.800 50% € 74.400
3 2020 € 368.800 70% € 258.160
4 2021 € 908.800 70% € 636.160
5 2022 € 391.300 70% € 273.910
6 Totaal € 1.242.630


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 0% € -
2 2019 € 0% € -
3 2020 € 675.000 40% € 270.000
4 2021 € 600.000 40% € 240.000
5 2022 € 3.600.000 40% € 1.440.000
6 Totaal € 1.950.000


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 40.000 50% € 20.000
2 2019 € 33.750 50% € 16.875
3 2020 € 37.500 50% € 18.750
4 2021 € 13.750 50% € 6.875
5 2022 € 0% € -
6 Totaal € 62.500


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 50.000 50% € 25.000
2 2019 € 50.000 50% € 25.000
3 2020 € 50.000 50% € 25.000
4 2021 € 50.000 50% € 25.000
5 2022 € 50.000 50% € 25.000
6 Totaal € 125.000


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 350.000 90% € 315.000
2 2019 € 350.000 90% € 315.000
3 2020 € 350.000 90% € 315.000
4 2021 € 350.000 90% € 315.000
5 2022 € 0% € -
6 Totaal € 1.260.000


0 1
0 Nr. Risico Programma 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal 2018 t/m 2022
1 A Wegbeheer 1. Fysieke leefomgeving € € 74.400 € 258.160 € 636.160 € 273.910 € 1.242.630
2 B Randweg 1. Fysieke leefomgeving € € € 270.000 € 240.000 € 1.440.000 € 1.950.000
3 C Omgevingswet 1. Fysieke leefomgeving € 20.000 € 16.875 € 18.750 € 6.875 € € 62.500
4 D Legesopbrengsten Wabo 1. Fysieke leefomgeving € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 125.000
5 E Masterplan Centrum Nederweert en Budschop 1. Fysieke leefomgeving € 315.000 € 315.000 € 315.000 € 315.000 € € 1.260.000
6 F Grondexploitatie 1. Fysieke leefomgeving € 452.500 € 432.000 € 405.500 € 405.500 € € 1.695.500
7 Totaal € 812.500 € 863.275 € 1.292.410 € 1.628.535 € 1.738.910


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 31.250 50% € 15.625
2 2019 € 42.500 50% € 21.250
3 2020 € 42.500 50% € 21.250
4 2021 € 0% € -
5 2022 € 0% € -
6 Totaal € 58.125


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 3.000.000 10% € 300.000
2 2019 € 3.000.000 10% € 300.000
3 2020 € 0% € -
4 2021 € 0% € -
5 2022 € 0% € -
6 Totaal € 600.000


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 237.355 70% € 166.149
2 2019 € 237.355 70% € 166.149
3 2020 € 237.355 70% € 166.149
4 2021 € 237.355 70% € 166.149
5 2022 € 237.355 70% € 166.149
6 Totaal € 830.743


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 7.322.210 10% € 732.221
2 2019 € 7.145.686 10% € 714.569
3 2020 € 7.015.165 10% € 701.516
4 2021 € 6.971.734 10% € 697.173
5 2022 € 6.913.123 10% € 691.312
6 Totaal € 3.536.792


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 135.000 90% € 121.500
2 2019 € 100.000 90% € 90.000
3 2020 € 110.000 90% € 99.000
4 2021 € 90.000 90% € 81.000
5 2022 € 60.000 90% € 54.000
6 Totaal € 445.500


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 1.500.000 10% € 150.000
2 2019 € 1.500.000 10% € 150.000
3 2020 € 1.500.000 10% € 150.000
4 2021 € 1.500.000 10% € 150.000
5 2022 € 1.500.000 10% € 150.000
6 Totaal € 750.000


0
0 Jaar Bedrag Kans Risico
1 2018 € 500.000 70% € 350.000
2 2019 € 750.000 70% € 525.000
3 2020 € 1.000.000 70% € 700.000
4 2021 € 1.000.000 90% € 900.000
5 2022 € 1.000.000 90% € 900.000
6 Totaal € 3.375.000


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4


0 1
0
1
2
3
4


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
1
2
3
4
5
6
7 2018 2019 2020 2021
8 Totaal risico's 2.647.994 2.830.242 3.130.325 3.622.857
9 Weerstandscapaciteit 11.052.610 10.663.497 10.549.593 12.942.790


0
0 Kengetallen Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Netto schuldquote -45% -49% -57% -66%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -46% -51% -58% -67%
3 Solvabiliteitsratio 46% 47% 49% 51%
4 Structurele exploitatieruimte 3% 4% 5% 5%
5 Grondexploitatie 3% -7% -15% -16%
6 Belastingcapaciteit 95% 95% 95% 95%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Financiële verhouding Rijk None None 525000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 166149.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen None None 150000.0
Belasting VPB-plicht None None 90000.0
Kapitaalgoederen Wegbeheer None None None
Kapitaalgoederen Randweg None None 40000.0
Projecten Majeur programma buitengebied None None 16250.0
Sociaal domein Drie Decentralisaties None None 728404.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 379800.0
Grondexploitatie Masterplan Centrum Nederweert en Budschop None None 315000.0
Belasting Legesopbrengsten Wabo None None 25000.0
Omgevingswet Omgevingswet None None 16875.0

0
0 Weerstandscapaciteit2019202020212022
1
2 Incidenteel
3 Algemene reserve€ 10.502.860€ 9.884.360€ 9.656.360€ 9.626.360
4 Algemene reserve woningbouwexploitatie€ 6.523.450€ 7.215.187€ 7.562.860€ 7.719.337
5 Algemene reserve industrieterreinexploitatie€ 410.000€ 410.000€ 410.000€ 410.000
6 Onvoorziene uitgaven eenmalig€ -€ -€ -€ -
7 Onvoorziene uitgaven specifiek welzijn€ 10.225€ 10.225€ 10.225€ 10.225
8 Stille reserves
9 Totaal incidenteel€ 17.446.534€ 17.519.771€ 17.639.444€ 17.765.921
10
11 Structureel
12 Begrotingssaldo€ 533.961€ 933.420€ 1.339.521€ 1.832.859
13 Onbenutte belastingcapaciteit€ 68.251€ -€ -€ -
14 Onvoorziene uitgaven algemeen€ -€ 144.006€ 147.977€ 151.796
15 Totaal structureel€ 602.212€ 1.077.426€ 1.487.498€ 1.984.655


0
0 0. Bestuur en ondersteuningFinanciële verhouding Rijk€ 525.000€ 700.000€ 900.000€ 900.000Verbonden partijen€ 166.149€ 166.149€ 166.149€ 166.149Gegarandeerde geldleningen€ 150.000€ 150.000€ 150.000€ 150.000VPB- plicht€ 90.000€ 99.000€ 81.000€ 54.000
1 Totaal 0. Bestuur en ondersteuning€ 931.149€ 1.115.149€ 1.297.149€ 1.270.1492. Verkeer en vervoerWegbeheer€ -€ 338.308€ 989.308€ 280.558Randweg€ 40.000€ 240.000€ 240.000€ 1.397.600
2 Totaal 2. Verkeer en vervoer€ 40.000€ 578.308€ 1.229.308€ 1.678.158
3 3. EconomieMajeur programma buitengebied€ 16.250€ 16.250€ -€ -
4 Totaal 3. Economie€ 16.250€ 16.250€ -€ -
5 6. Sociaal domeinDrie Decentralisaties € 728.404€ 712.601€ 706.108€ 698.678
6 Totaal 6. Sociaal domein€ 728.404€ 712.601€ 706.108€ 698.678
7 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)Grondexploitaties€ 379.800€ -€ -€ -Masterplan Centrum Nederweert en Budschop€ 315.000€ 315.000€ 315.000€ -Legesopbrengsten Wabo€ 25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000Omgevingswet€ 16.875€ 18.750€ 6.875€ 3.125
8 Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)€ 736.675€ 358.750€ 346.875€ 28.125


0 1
0 WaardenProgrammaRisico20192020202120220. Bestuur en ondersteuningFinanciële verhouding Rijk€ 525.000€ 700.000€ 900.000€ 900.000Verbonden partijen€ 166.149€ 166.149€ 166.149€ 166.149Gegarandeerde geldleningen€ 150.000€ 150.000€ 150.000€ 150.000VPB- plicht€ 90.000€ 99.000€ 81.000€ 54.000 Totaal€ 3.025.000€ 664.594€ 600.000€ 324.000
1
2 Totaal 0. Bestuur en ondersteuning€ 931.149€ 1.115.149€ 1.297.149€ 1.270.1492. Verkeer en vervoerWegbeheer€ -€ 338.308€ 989.308€ 280.558Randweg€ 40.000€ 240.000€ 240.000€ 1.397.600 € 1.608.174€ 1.917.600
3 Totaal 2. Verkeer en vervoer€ 40.000€ 578.308€ 1.229.308€ 1.678.158 € 32.500
4 3. EconomieMajeur programma buitengebied€ 16.250€ 16.250€ -€ -
5 Totaal 3. Economie€ 16.250€ 16.250€ -€ - € 2.845.791€ 379.800€ 945.000€ 100.000€ 45.625
6 6. Sociaal domeinDrie Decentralisaties € 728.404€ 712.601€ 706.108€ 698.678
7 Totaal 6. Sociaal domein€ 728.404€ 712.601€ 706.108€ 698.678
8 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)Grondexploitaties€ 379.800€ -€ -€ -Masterplan Centrum Nederweert en Budschop€ 315.000€ 315.000€ 315.000€ -Legesopbrengsten Wabo€ 25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000Omgevingswet€ 16.875€ 18.750€ 6.875€ 3.125
9 Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)€ 736.675€ 358.750€ 346.875€ 28.125
10 Eindtotaal€ 2.452.478€ 2.781.058€ 3.579.439€ 3.675.110


0
0 Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022Kengetallen
1 -47%-58%-63%-70%Netto schuldquote
2 -48%-59%-64%-71%Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 59%58%59%59%Solvabiliteitsratio
4 1%3%4%5%Structurele exploitatieruimte
5 5%5%5%5%Grondexploitatie
6 99%104%105%105%Belastingcapaciteit


0
0


0
0


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Financiële verhouding Rijk None None 700000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 175000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen None None 150000.0
Kapitaalgoederen Wegbeheer None None 380384.0
Kapitaalgoederen N266 / N275 None None 40000.0
Kapitaalgoederen Kanaalzone None None None
Overig Majeur programma buitengebied None None 26000.0
Sociaal domein Drie Decentralisaties None None 700000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Overig Masterplan Centrum Nederweert None None 315000.0
Belasting Legesopbrengsten Wabo None None 25000.0
Omgevingswet Omgevingswet None None 25000.0

0
0 Weerstandscapaciteit 2020 2021 2022 2023
1
2 Incidenteel
3 Algemene reserve € 10.543.251 € 11.629.010 € 12.964.070 € 14.720.486
4 Algemene reserve woningbouwexploitatie € 6.233.148 € 6.398.184 € 6.448.121 € 6.473.216
5 Algemene reserve industrieterreinexploitatie € 1.610.000 € 1.610.000 € 1.610.000 € 1.610.000
6 Onvoorziene uitgaven eenmalig € € € € -
7 Onvoorziene uitgaven specifiek welzijn € € € € -
8 Stille reserves € € € € -
9 Totaal incidenteel € 18.386.399 € 19.637.194 € 21.022.191 € 22.803.702
10
11 Structureel
12 Begrotingssaldo € 485.542 € 1.115.759 € 1.335.060 € 1.756.416
13 Onbenutte belastingcapaciteit € € € € -
14 Onvoorziene uitgaven algemeen € € € € -
15 Totaal structureel € 485.542 € 1.115.759 € 1.335.060 € 1.756.416


0
0 0. Bestuur en ondersteuningFinanciële verhouding Rijk € 700.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 Verbonden partijen € 175.000 € 175.000 € 175.000 € 175.000 Gegarandeerde geldleningen € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000
1 Totaal 0. Bestuur en ondersteuning € 1.025.000 € 1.225.000 € 1.225.000 € 1.225.000
2 2. Verkeer en vervoer Wegbeheer € 380.384 € 1.031.384 € 322.634 € 858.134 N266 / N275 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 1.650.000 Kanaalzone € € € € 1.440.000
3 Totaal 2. Verkeer en vervoer € 420.384 € 1.071.384 € 362.634 € 3.948.134
4 3. Economie Majeur programma buitengebied € 26.000 € € € -
5 Totaal 3. Economie € 26.000 € € € -
6 6. Sociaal domein Drie Decentralisaties € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000
7 Totaal 6. Sociaal domein € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000
8 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Grondexploitaties € € € € Masterplan Centrum Nederweert en Budschop € 315.000 € 315.000 € € Legesopbrengsten Wabo € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Omgevingswet € 25.000 € 6.000 € € -
9 Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) € 365.000 € 346.000 € 25.000 € 25.000


0 1
0 Programma Risico 2020 2021 2022 2023 Totaal € 3.400.000 € 700.000 € 600.000 € 4.700.000
1 0. Bestuur en ondersteuningFinanciële verhouding Rijk € 700.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 Verbonden partijen € 175.000 € 175.000 € 175.000 € 175.000 Gegarandeerde geldleningen € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000
2 Totaal 0. Bestuur en ondersteuning € 1.025.000 € 1.225.000 € 1.225.000 € 1.225.000
3 2. Verkeer en vervoer Wegbeheer € 380.384 € 1.031.384 € 322.634 € 858.134 N266 / N275 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 1.650.000 Kanaalzone € € € € 1.440.000 € 2.592.534 € 1.770.000 € 1.440.000 € 5.802.534 € 26.000 € 26.000 € 2.800.000 € 2.800.000 € € 630.000 € 100.000 € 31.000 € 761.000
4 Totaal 2. Verkeer en vervoer € 420.384 € 1.071.384 € 362.634 € 3.948.134
5 3. Economie Majeur programma buitengebied € 26.000 € € € -
6 Totaal 3. Economie € 26.000 € € € -
7 6. Sociaal domein Drie Decentralisaties € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000
8 Totaal 6. Sociaal domein € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000
9 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Grondexploitaties € € € € Masterplan Centrum Nederweert en Budschop € 315.000 € 315.000 € € Legesopbrengsten Wabo € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Omgevingswet € 25.000 € 6.000 € € -
10 Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) € 365.000 € 346.000 € 25.000 € 25.000
11 Eindtotaal € 2.536.384 € 3.342.384 € 2.312.634 € 5.898.134


0
0 Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 Kengetallen
1 -61% -54% -63% -69% Netto schuldquote
2 -62% -55% -64% -70% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 54% 56% 56% 56% Solvabiliteitsratio
4 2% 3% 3% 4% Structurele exploitatieruimte
5 1% 1% -2% -2% Grondexploitatie
6 103% 103% 104% 105% Belastingcapaciteit


0
0


0
0