Naam Stein
Code 971
Provincie Limburg
Inwonertal 24987

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Geen ontwikkeling Bramert-Noord. 30.0 3000000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen Instellingen waarvoor de gemeente garant staat kunnen hun verplichtingen niet nakomen 10.0 6300000.0 630000.0
Informatieveiligheid Datalek, verlies smartphone, phishing mail, geen beveiligde wifi 30.0 820000.0 246000.0
Personeel Transitietraject kan leiden tot het beëindigen van het dienstverband van medewerkers. 30.0 375000.0 112500.0
Grondexploitatie Bij ontbreken van een structuurvisie welke verplicht is voor het gehele grondgebied, kan er geen bovenplanse vereveningsbijdrage worden geheven bij planinvulling/ en exploitatie. 30.0 375000.0 112500.0
GR / Verbonden partijen RWM kan haar verplichtingen niet nakomen ten aanzien van de geldlening van 1,1 miljoen waarvoor de gemeente garant staat. 10.0 1100000.0 110000.0
Overig Afstempelen van staatsobligaties als gevolg van financiele crisis. 30.0 350000.0 105000.0
ICT algemeen Softwareontwikkeltraject niet conform OTAP(ontwikkel-testen-accepteren-productie). 70.0 150000.0 105000.0
Overig Niet controleren van alle toezichttaken. 10.0 1000000.0 100000.0
Grondexploitatie Geen afzet kavel 50.0 150000.0 75000.0

0 1 2 3 4
0 isic onum mer Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg
1 1 Geen ontwikkeling BramertNoord. Financieel 30% max.€ 3.000.000
2 2 Instellingen waarvoor de gemeente garant staat kunnen hun verplichtingen niet nakomen. Financieel - Aflossingsverplichting voor de gemeente 10% max.€ 6.300.000
3 3 Datalek, verlies smartphone, phising mail, geen beveiligde wifi. Financieel 30% max.€ 820.000
4 4 Transitietraject kan leiden tot het beeindigen van het dienstverband van medewerkers. Financieel 30% max.€ 375.000
5 5 Bij ontbreken van een structuurvisie welke verplicht is voor het gehele grondgebied, kan er geen bovenplanse vereveningsbijdrage worden geheven bij planinvulling/ en exploitatie. Financieel - financieel gemis 30% max.€ 375.000
6 6 RWM kan haar verplichtingen niet nakomen ten aanzien van de geldlening van 1,1 miljoen waarvoor de gemeente garant staat. Financieel - aanspraak op de door de gemeente verstrekte garantstelling 10% max.€ 1.100.000
7 7 Afstempelen van staatsobligaties als gevolg van financiele crisis. Financieel - Een lagere terugbetaling van uitgezette gelden (obligaties) 30% max.€ 350.000
8 8 Softwareontwikkeltraject niet conform OTAP(ontwikkeltesten-accepteren-productie). Financieel - Niet functionerende applicaties bij het leveren van een dienst/product in het kader van de uitvoering van een 70% R max.€ 150.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Indicator rekening 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021
1 Netto schuldquote 84% 90% 120% 125% 129% 126%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 71% 78% 110% 116% 121% 118%
3 Solvabiliteitsratio 31% 29% 24% 23% 22% 22%
4 Structurele exploitatieruimte 1,2% 3,7% -0,1% 0,7% 0,6% 0,6%
5 Grondexploitatie -2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
6 Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens 103% 100% 103% 103% 103% 103%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Ontwikkeling Bramert-Noord 30.0 3000000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen Instellingen waarvoor de gemeente garant staat kunnen hun verplichtingen niet nakomen. 10.0 6300000.0 630000.0
Informatieveiligheid Datalek, verlies smartphone, phising mail, geen beveiligde wifi. 30.0 900000.0 270000.0
GR / Verbonden partijen RWM kan haar verplichtingen niet nakomen ten aanzien van de geldlening van 1,1 miljoen waarvoor de gemeente garant staat. 10.0 1100000.0 110000.0
Overig Niet controleren van alle toezichttaken. 10.0 1000000.0 100000.0
Grondexploitatie Geen afzet kavel Mergelakker. 50.0 150000.0 75000.0
Overig Niet doorgaan van het groene net 10.0 179000.0 17900.0
Kapitaalgoederen Werkzaamheden zwembad 30.0 350000.0 105000.0
GR / Verbonden partijen Kosten doorontwikkeling en herijking kosten verdeelsleutel van brandweer Veiligheidsregio Zuid Limburg None None None

0 1 2 3
0 isico Gevolgen Kans Financieel gevolg
1 Ontwikkeling Bramert-Noord. Financieel 30% max.€ 3.000.000
2 Instellingen waarvoor de gemeente garant staat kunnen hun verplichtingen niet nakomen. Financieel - Aflossingsverplichting voor de gemeente 10% max.€ 6.300.000
3 Datalek, verlies smartphone, phising mail, geen beveiligde wifi. Financieel 30% max.€ 900.000
4 RWM kan haar verplichtingen niet nakomen ten aanzien van de geldlening van 1,1 miljoen waarvoor de gemeente garant staat. Financieel - aanspraak op de door de gemeente verstrekte garantstelling 10% max.€ 1.100.000
5 Niet controleren van alle toezichttaken. Financieel - fin. aansprakelijkheid 10% max.€ 1.000.000
6 Geen afzet kavel Mergelakker. Financieel 50% max.€ 150.000
7 Niet doorgaan van het groene net Financieel 10% max.€ 179.000
8 Werkzaamheden zwembad Financieel 30% max.€ 350.000
9 Kosten doorontwikkeling en herijking kosten verdeelsleutel van brandweer Veiligheidsregio Zuid Limburg. Financieel Nog niet Bekend Nog niet bekend
10 Overige risico’s € 797.000
11 Totaal alle risico’s R € 13.776.000


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Ontwikkeling Bramert-Noord 30.0 3000000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen Instellingen waarvoor de gemeente garant staat kunnen hun verplichtingen niet nakomen 10.0 4700000.0 470000.0
Informatieveiligheid Datalek, verlies smartphone, phishing mail, geen beveiligde wifi 30.0 10000000.0 3000000.0
GR / Verbonden partijen RWM kan haar verplichtingen niet nakomen ten aanzien van de geldlening van 1,1 miljoen waarvoor de gemeente garant staat. 10.0 1100000.0 110000.0
Overig Niet controleren van alle toezichtstaken. 10.0 1000000.0 100000.0
Overig Niet doorgaan van het groene net 10.0 179000.0 17900.0
Kapitaalgoederen Werkzaamheden zwembad 30.0 350000.0 105000.0